Fakulta UK se oblékla do duhové vlajky. Moc i na Klausova poradce

10. 08. 202217:35
Fakulta UK se oblékla do duhové vlajky. Moc i na Klausova poradce
foto: Vít Hassan pro PrahaIN.cz/Festival Prague Pride 2022 byl zahájen

Zdobení profilových fotek na sociálních sítích vlaječkou se stalo v poslední době velmi moderní. Nejdříve jsme mohli vidět potenciálního prezidenta, pak přišla vlajka Ukrajiny a nyní třeba duha, symbol LGBT komunity. A protože se letošní ročník Prague Pride pomalu rozjíždí, duhu můžeme na sociálních sítích vidět čím dál častěji. Do loga ji zakomponovala i Právnická fakulta Univerzity Karlovy. To se však nesetkalo jenom s pochopením.

Letošní, již dvanáctý ročník multižánrového festivalu Prague Pride odstartoval v pondělí, kdy byla symbolicky vyvěšena duhová vlajka na budově Nové radnice na Mariánském náměstí. Hlavním festivalovým místem v průběhu celého týdne je Střelecký ostrov. Po tříleté pauze se také vrací sobotní průvod, který zamíří na Letenskou pláň, kde akce vyvrcholí hudebním a doprovodným programem.

Logo duhy lze v tomto týdnu zaznamenat na mnoha místech. Jak jsme zmínili, svoji profilovou fotku na Facebooku si do duhy zahalila i Právnická fakulta Univerzity Karlovy. Proděkan pro komunikaci a IT Marek Antoš sdílel slova Ústavního soudu k nové Ústavě z roku 1993.

„Naše nová ústava není založena na hodnotové neutralitě, není jen pouhým vymezením institucí a procesů, ale včleňuje do svého textu i určité regulativní ideje, vyjadřující základní nedotknutelné hodnoty demokratické společnosti. Česká ústava akceptuje a respektuje princip legality jako součást celkové koncepce právního státu, neváže však pozitivní právo jen na formální legalitu, ale výklad a použití právních norem podřizuje jejich obsahově-materiálnímu smyslu, podmiňuje právo respektováním základních konstitutivních hodnot demokratické společnosti a těmito hodnotami také užití právních norem měří,” sdílel na Facebooku Antoš s tím, že šlo o slova Ústavního soudu z roku 1993 a jeho první plenární nález.

Nechce a nemá být hodnotově neutrální

A tato slova navázal na Právnickou fakultu. „Podobně ani Právnická fakulta není, nechce a nemá být hodnotově neutrální. Respektujeme pluralitu názorů na legislativní záměry, o kterých probíhá legitimní demokratická diskuse, a nestavíme se v ní na žádnou stranu. Ostatně ani uvnitř akademické obce nepanuje jednota názorů, což je v demokratickém společenství přirozené. Zcela jasně se ale stavíme za hodnoty demokratického právního státu, mezi než patří lidská práva, lidská důstojnost, ochrana menšin či zákaz diskriminace. Ani v dnešní společnosti nelze mít za vybojovaný zápas o jejich ochranu, o čemž svědčí i některé (ne všechny) komentáře v této diskusi. Jde přitom o zápas, který se i osobně dotýká řady členů naší akademické obce, a bylo by pokrytecké se dívat stranou. Proto vedení fakulty po diskusi v akademickém senátu rozhodlo, že i tímto symbolickým způsobem vyjádříme podporu těm, kteří jej vedou,“ napsal na Facebooku.

Komentářů se pod příspěvkem sešly stovky. Někteří krok podporovali, těch, kteří ho nechápali, bylo ale víc.

„A podle jakého klíče fakulta určuje, koho takto podpoří a koho ne? Je na to nějaké výběrové řízení? Nebo podpoří každého, aby nikdo nezůstal ve svém boji fakultou odstrčen?“ ptal se například Pavel Hasenkopf, právník a bývalý poradce prezidenta Klause. A nekončil. „Fakulta má být neutrální. Žádná LGBT práva neexistují, existuje jen politický boj za ně. Ty osobně si mysli a podporuj, co chceš, ale jakmile to udělá fakulta, automaticky tím ostrakizuje všechny, kdo mají jiný politický názor. Tohle pamatuji naposled za bolševika, kdy právnická fakulta a její orgány vyjadřovaly politickou podporu věci socialismu a pracujícího lidu,“ dodal Hasenkopf.

Hlasitá kritika

„V situaci, kdy se vede debata o tom, zda je aktuální definice manželství diskriminační, mi tohle připadá jako jednoznačný příklon k jednomu názoru. Otázka není triviální a myslím, že dobrou argumentaci najdete pro oba názory,“ uvedl svůj názor další.

A nebyl jediný. „Oblékne se Právnická fakulta o Velikonocích do symbolů Kříže a Vzkříšení?“ A další se přidávali: „Skvělé, příště třeba srp s kladivem, hákový kříž, nebo jiný symbol totalitní moci.“

„Ani se nesnažíte předstírat politickou neutralitu, jak vám ukládá zákon a jak snad z úplně bazální úcty vůči studentům, vůči daňovým poplatníkům, kteří vám platí činnost, i z cíle zachovávat akademickou svobodu, vyplývá,“ objevilo se také v komentářích.

Některé vzkazy mířily i dál. „Svatý Václav s Karlem IV. by zajásali,“ nebo: „Zakladatel by vás hnal svinským krokem.“

A v seznamu podobných komentářů bychom mohli pokračovat.

Závěrem dodejme ještě jeden: „Komentáře jen ukazují, ze jsou v naší společnosti duhové vlajky a průvody stále potřeba.“​

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných