Finální studie pro sídliště Ďáblice byla představena

26. 05. 202317:22
Finální studie pro sídliště Ďáblice byla představena
foto: Praha8.cz (se svolením)/Sídliště Ďáblice

Na budoucím rozvoji jednoho z nejhodnotnějších sídlišť hlavního města, sídliště Ďáblice, se vedení hlavního města muselo dohodnout s radnicí Prahy 8 i místními obyvateli. Původní územní studie z roku 2018 totiž nebyla přijata kladně.

Ďáblice disponují dobrým dopravním spojením do centra, dostatkem zeleně i původní veřejné vybavenosti. Právě proto jejich budoucí směřování vzbuzuje mnoho vášní mezi místními obyvateli i vedením městské části. Podle tiskové zprávy magistrátu ale konečně panuje shoda.

Již dříve přitom docházelo k návrhům nekoncepční výstavby a potencionálním ztrátám dalších funkcí sídliště. Praha tak už v roce 2018 nechala vypracovat územní studii, která se ovšem nesetkala s přijetím od místních obyvatel. Nasnadě bylo její předělání ke spokojenosti všech, což se podle magistrátu podařilo a nová verze byla zveřejněna v Centru architektury a městského plánování (CAMP).

Klíčový byl názor obyvatel i místní radnice

„Hlavním úkolem studie bylo nastínit možnosti rozvoje sídliště Ďáblice zejména z pohledu veřejného prostoru, zachování a doplnění adekvátní vybavenosti a drobných urbanistických zásahů při respektování a zachování stávajících hodnot. Studie bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území a zpracování plánu revitalizace,” informoval náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček (STAN).

Klíčový byl podle jeho slov názor místních obyvatel a také spolupráce s městskou částí. „Cesta k cíli nebyla jednoduchá. Na pražské poměry jde o celkem unikátní příklad společné dohody, jak by místo mělo být chráněno a rozvíjeno do budoucna,” dodal.

V původní studii se místním nejvíce nelíbila navrhovaná zástavba na městských pozemcích podél ulice Střelničná. Dle nové verze se tam stavět nebude. Hlavním obsahem nové studie se stal veřejný prostor, zelené plochy, ulice a zástavba, která by mohla ještě zvýšit atraktivitu lokality a kvalitu života.

Dlouhodobá aktivita místních přispěla ke změně

Je skvělé, že magistrát i městská část konečně hájí zájmy obyvatel sídliště, nikoli plány miliardáře Radovana Vítka na mohutnou zástavbu na místně současných nízkopodlažních staveb občanské vybavenosti. Dlouhodobá aktivita místního spolku konečně přiměla město, aby se postavilo za své občany. Přestože jsou ještě spory o potenciální experimentální modulární stavbu Pražské developerské společnosti na místě stávajícího parkoviště, je vize nastavená územní studií pozitivní a zastupitelé města i městské části se zavázali ji dodržovat. Kromě toho by měli zahájit i další kroky v řízeních na jednotlivé stavby. Město je prostřednictvím Institutu plánování a rozvoje účastníkem řízení a rovněž městská část je účastníkem - mohou tedy stavby ovlivnit, doplnila v tiskové zprávě organizace Arnika architektka Anna Vinklárková.

Výsledná studie není zaměřena výhradně na stavební rozvoj, jak tomu v jiných studiích bývá. Místo toho se zaměřuje na celkové fungování sídliště a respektování jeho stávající struktury. Prověřuje také možnosti budoucího rozvoje lokality, což by mělo zajistit efektivnější využití městských pozemků pro potřeby dostupného bydlení, občanské vybavenosti nebo komunitního života.

S výslednou podobou územní studie jsme spokojeni. Ačkoliv jsme se v průběhu tvorby v některých věcech s autory názorově rozcházeli, finální podoba zohledňuje požadavky všech zájmových skupin, čehož si vážíme. Budeme za občany Sídliště Ďáblice usilovat o to, aby se principy územní studie chránily a doporučení postupně realizovala na úrovni městské části i magistrátu, informoval za místní obyvatele Jan Vocel ze spolku Krásné Kobylisy v tiskové zprávě.

Studie koresponduje s Metropolitním plánem

Představená studie koresponduje dle slov Ondřeje Boháče, ředitele Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR), také s celoměstským Metropolitním plánem: „Studie Ďáblic nám navíc napovídá, jakým způsobem lze přistupovat k revitalizaci pražských sídlišť, a to jak k jejich ochraně, tak k případnému rozvoji.”

Cílem radnice Prahy 8 bylo, dle slov jejího místostarosty pro strategický rozvoj Tomáše Hřebíka (STAN), bojovat proti zahušťování sídliště. Oceňuje naopak snahu o lepší kvalitu života pro současné obyvatele.

Spor o budoucnost se táhl od roku 2017

Ďáblice se tak po dlouhé době dočkaly slibné budoucnosti. Tvorba Územní studie se táhla už od roku 2017, kdy Zastupitelstvo hlavního města Prahy poprvé nesouhlasilo s plánovanou výškovou zástavbou v místě. O rok později se radnici Prahy 8 podařilo získat strategické pozemky do svého vlastnictví. A právě v té chvíli začaly práce na tvorbě studie, která by zohlednila požadavky všech zúčastněných stran.

Výsledné řešení navazuje na soutěžní návrh z roku 1963. Právě z něho pochází základní dopravní schéma, díky kterému je tranzitní doprava odvedena mimo sídliště. V původním návrhu je také koncept dvou křížících se pěších os. Jedinečnost sídliště pak podtrhuje řada parčíků a rybníčků se vzrostlými stromy, která vznikla mezi jednotlivými domy.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných