Green Deal na Praze 6

12. 12. 202116:15
Green Deal na Praze 6
foto: MČ Praha 6/Praha 6, Vítězné náměstí

Největší politickou výzvou pro státy Evropské unie je boj se změnou klimatu. V letošním roce se proto usnesly na plánu Zelená dohoda pro Evropu, aby tak získaly prostředky na transformaci ekonomiky, která efektivně využívá své zdroje za účelem dosažení čistých emisí v roce 2050.

Cílem tohoto náročného procesu má být čistější ovzduší, rozšíření veřejné dopravy, ekologičtější energie, výroba produktů s delší životností a konkurenceschopný průmysl. Svůj podíl v pomoci dosáhnout uvedených cílů má také renovace budov v zájmu energetické účinnosti, což je téma, na kterém se bude v rámci výzvy od příštího roku podílet také Městská část Praha 6.  

Projekt Horizon 2020 a Zelená sousedství

Praha 6 se na podzim letošního roku stala partnerem prestižního projektu Horizon 2020, který je součástí Zelené dohody pro Evropu. V rámci sekce projektu nazvané „Budovy a renovace energeticky zdrojově hospodárným způsobem“ bude hlavním úkolem Prahy 6 provoz PROBONO živé laboratoře. Cílem činnosti této laboratoře je vytvářet návrhy stávajících nebo výstavba nových budov už jako domů s nulovými emisemi. Ta by měla následně vytvářet dohromady tzv. „zelená sousedství“.

Podobnými projekty se se v mezinárodním měřítku zabývají také v Dublinu a Madridu. Na Praze 6 se předpokládá budování zeleného sousedství v rámci areálu ČVUT, Vítězného náměstí a přilehlé části Evropské třídy. Společně s Prahou 6 je partnerem tohoto projektu také ČVUT. Počítá se s tím, že modelování projektů zeleného sousedství v dejvické živé laboratoři začne v prvním čtvrtletí roku 2022 a potrvá do roku 2027.

Zelená dohoda pro Evropu

Dohoda, která má Evropskou unii transformovat na moderní, konkurenceschopnou ekonomiku, jež účinně využívá zdroje a kde se do roku 2050 dosáhne nulových čistých emisí skleníkových plynů, hospodářský růst bude oddělený od využívání zdrojů a nebude opomenut žádný jednotlivec ani region.

Zelená dohoda pro Evropu rovněž nastiňuje směřování naší společnosti po pandemii COVID-19. Na realizaci jejích cílů půjde jedna třetina investic ve výši 1,8 bilionu eur, které jsou k dispozici v rámci programu oživení NextGenerationEU a sedmiletého rozpočtu EU.

 

 

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných