Hlavní město pomáhá lidem se zdravotním znevýhodněním

20. 01. 202318:34
Hlavní město pomáhá lidem se zdravotním znevýhodněním
foto: Pixabay.com/Kolečkové křeslo, ilustrační foto

Praha startuje prostřednictvím Sociálního nadačního fondu již třetí program pomoci znevýhodněným občanům. Lidem s hendikepem má pomoci se začleněním do společnosti, lepším uplatněním i dalším osobním i profesním rozvojem.

Sociální nadační fond je dle informací z tiskové zprávy Magistrátu hlavního města určen lidem se závažným zdravotním znevýhodněním, kteří jsou odkázáni na pomoc či péči další osoby a nebo potřebují speciální léčebný režim, aby nemuseli využít ústavní péče.

„Sociální nadační fond jsme založili pro všechny Pražany v tísni, pro něž pomoc od státu chybí nebo není dostatečná. Jako takový je fond nástrojem odpovědné sociální politiky města. Lidé s postižením snad díky tomu budou moci vést důstojný a samostatnější život, najdou lepší uplatnění a nebudou muset končit v ústavech,“ uvedla Milena Johnová (Praha sobě), radní pro sociální politiku a zdravotnictví.

Pro ty, kterým nestačí podpora státu

Fond může pomoci těm občanům, kteří si již ověřili všechny vhodné možnosti podpory od státu a zažádali o ně. Přesto je pro ně tato podpora nedostatečná, nepřichází v čas a nebo jim nebyla vůbec uznána. Jde například o příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcky a nebo příspěvek na rekvalifikaci.

„Zdravotní znevýhodnění přináší řadu překážek v běžném životě. Náš nadační program může pomoci například lidem, jimž přiznaný příspěvek na péči či invalidní důchod neumožní pokrýt služby, které pro důstojný život potřebují – osobní asistenci nebo psychoterapeutickou pomoc. Našim přáním je, aby lidé se zdravotním znevýhodněním mohli získat takovou podporu, kterou potřebují pro nezávislý život,“ doplňuje koordinátorka programu Daniela Netrdová.

Program zahrnuje širokou škálu možností podpory

Během půl roku fungování už fond pomohl více než 130 žadatelům v rámci programů pro pěstouny a pro Pražany v bytové nouzi. Program určený pro lidi se zdravotním znevýhodněním je třetím z celkových čtyř, které chce hlavní město spustit.

„Jsem ráda, že náš program zahrnuje širokou škálu možností podpory lidí se zdravotním znevýhodněním a myslí také na ty, kteří o ně pečují – pomůže třeba zvládat náklady na tísňovou péči či odlehčovací služby, které umožní zůstat v domácím prostředí, ale podpoří také rozvoj schopností a dovedností, které zvýší šance lidí se znevýhodněním na jejich uplatnění se ve společnosti,“ řekla ředitelka Sociálního nadačního fondu hlavního města Barbora Komberec Novosadová.

Tři podprogramy

Program pro podporu nezávislého života lidí se zdravotním znevýhodněním je rozdělen do tří kategorií, ve kterých je možné žádat hned o několik typů nadačních příspěvků.

První podprogram nese název S někým to zvládnu lépe a zaměřuje se na příspěvky určené těm, kteří potřebují pomoc další osoby. Například formou osobní asistence, psychoterapeutických a nebo právních služeb.

V programu Překonám bariéry lze žádat o příspěvky na léčebné výlohy či zvláštní pomůcky. Do této kategorie spadají i například náklady spojené s dopravou potřebnou pro zmírnění a překonání překážek.

Poslední podprogram Můžu se lépe uplatnit nabízí pomoc při financování vzdělávacích kurzů nebo pomůcek nezbytných pro výkon práce. Například v rámci rozšíření znalostí a dovedností, nákupu speciálního software nebo speciální masážní podložky.

Žádosti je třeba podávat online

Zájemci mohou žádost o nadační příspěvek podávat online prostřednictvím systému Grantys. Bližší informace a návody, jak si o příspěvek zažádat, jsou k dispozici na stránkách nadačního fondu.

Sociální nadační fond založilo město Praha v červnu loňského roku. Jeho úkolem je poskytovat finanční i věcnou pomoc obyvatelům metropole, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci a nemohou využít jiné zdroje pomoci. 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných