Horní Počernice se dočkají koupaliště, výměnou za to zde vznikne skoro stovka bytů

20. 08. 202311:12
Horní Počernice se dočkají koupaliště, výměnou za to zde vznikne skoro stovka bytů
foto: Petr Kouba, PrahaIN.cz/Rybník Barbora v Xaverovském háji je chovným rybníkem, za malým lesíkem bude koupaliště

Horní Počernice už delší dobu usilují o revitalizaci tamního koupaliště, tedy rybníku Eliška. Místní by nemuseli k vodě jezdit několik kilometrů do vzdálených aquaparků, ale možnost příjemného vykoupání by měli jen pár metrů od svých domů. Doposud byl největším oříškem problém s vlastnictvím pozemků v blízkosti dotčených rybníků.

Blýská se však na lepší časy. Zastupitelstvo městské části Praha 20 totiž schválilo, a tím také potvrdilo, uzavření smlouvy mezi městskou částí a rodinou Špačků. Informuje o tom web městské části.

Tato rodina získala v restituci velké pozemky v lokalitě Xaverov. Na nich stojí bývalý průmyslový areál Veterinárních a laboratorních závodů (VELAZ) a místní rybníky. Vlastníci, tedy Špačkovi, chtějí v dnes už nevyužívaném průmyslovém areálu postavit bytový komplex s maximálně 88 bytovými jednotkami.

Brownfield se změní v bytový komplex

Místo dnešního brownfieldu by tak měla vyrůst nová část Horních Počernic, ale také prostory občanské vybavenosti, tedy několik obchodů, kavárna a provozovny služeb. Problém je v tom, že aby se výstavba vůbec mohla uskutečnit, tak je potřeba uskutečnit změnu územního plánu. S tím městská část souhlasí. Výměnou za to dostanou Horní Počernice od Špačkových řadu pozemků.

Pozemky, na kterých by v budoucnu měl vyrůst bytový komplex, hraničí s přírodní památkou Xaverovský háj a plochou přírodního parku Klánovice-Čihadla.

Uzavřená smlouva hlavně vytyčuje pravidla výměny pozemků mezi rodinou Špačkových a městskou částí Praha 20. Horní Počernice získají do majetku dva rybníky – Eliška a Barbora. Barbora je využívána jako chovný rybník, z Elišky po její revitalizaci vznikne přírodní kvalitní koupaliště. Kromě toho budou na Horní Počernice převedeny další pozemky, které umožní vytvoření kvalitní pláže a rekreačního centra.

Počernice získají pozemky za osminu miliardy

V druhé fázi plnění obsahu vzájemné smlouvy by na městskou část měly přejít i další pozemky nezbytné pro vybudování rekreačně sportovního centra. Součástí smlouvy je i umožnění vytvoření kvalitních cest pro pěší a pro cyklisty do relaxačního centra.

Smlouva zajišťuje převedení pozemků na městskou část Horní Počernice v celkové hodnotě více než 125 milionů korun.

Špačkovi, jeden z nejmladších šlechtických rodů v Čechách

Zakladatelem dynastie Špačkových se stal Václav Špaček, který se narodil v Soběslavi v roce 1840. Tento muž dokázal dokonale využít díry na tehdejším mocnářském trhu. Když totiž ke konci 19. století rychle stoupal počet poštovních zásilek a tehdejší c. k. pošťáci nezvládali všechno obcházet pěšky nebo na kole, přišel s nápadem používat k rozvozu pošty koně. Sám Špaček vlastnil na dnešním Petrském náměstí ohromné stáje s velkým množstvím koní. Koně začal pronajímat poštovní službě a vytvořil si tak na tuto službu nedotknutelný monopol. Toto poštovní podnikání mu vyšlo a v raketově krátké době se stal extrémně bohatým a zámožným mužem. Jeho přínos pro rozvoj císařské pošty ocenil dokonce František Josef I. tím, že Václavu Špačkovi udělil šlechtický titul s přídomkem ze Starburgu (ze Špačkova hradu). Špačkovi se tak stali v roce 1908 jedním z nejmladších šlechtických rodů v Čechách.

Extrémní bohatství Špaček přetavil do koupě dvou ohromných velkostatků – v Xaverově a na Kokoříně. Tady koupil i rozvalinu hradu, které na začátku 20. století on, a po jeho smrti jeho synové, vrátili romantickou podobu. Kromě toho Václav Špaček odkoupil malířskou pozůstalost Václava Brožíka, kterou věnoval hlavnímu městu Praze.

Komunisté veškerý majetek rodině zabavili, po sametové revoluci dochází v rámci restitucí k nápravě. Potomkům rodiny jsou vráceny obrovské pozemky v Xaverově, na Kokořínsku, v Počernicích, ale i hrad Kokořín a také Špačkova vila v Horních Počernicích.

Stopu Václava Špačka dodnes nese znak městské části Praha 20, který zobrazuje černého koně ve skoku se zlatou uzdou a zlatými kopyty. Jedná se o symboliku zdejšího rozsáhlého chovu poštovních koní.

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných