Je to Nymburk! Oblíbený český seriál ho ale vydával za německý Hamburk

24. 04. 202420:10
Je to Nymburk! Oblíbený český seriál ho ale vydával za německý Hamburk
foto: Petr Kouba, PrahaIN.cz/Cihlové městské hradby v Nymburku sloužily často jako filmová kulisa, byly to například hradby města Hamburku v seriálu Cirkus Humberto

REPORTÁŽ: Nymburk byl jedním ze tří českých měst, které se v 60. letech minulého století stalo okresním městem na úkor jiného významnějšího města v oblasti. V tomto případě na vrub lázeňských Poděbrad.

My ale necháme 60 let staré politické křivdy spát a pokusíme se vám představit město na Labi pohledem obyčejného turisty. Za vznikem Nymburka, jehož jméno vzniklo českou zkomoleninou německého názvu Nový hrad, stál král Přemysl Otakar II. Podrobnosti z historie nabízí web města Nymburk. Dobu založení města dodnes pamatují dvě stěžejní památky tohoto labského města.

Není kámen, stavíme z cihel

Mluvíme o centrálním kostele svatého Jiljí a také o městských hradbách. Obojí je však v kontextu České republiky výjimečné. Nymburk patří k pěti městům s nejzachovalejšími hradbami u nás. Na rozdíl od ostatních sídel jsou však ty nymburské hradby cihlové.

Hradby Nymburku chránily kdysi zdejší přemyslovský hrad. Dnes si je můžeme projít dokonce i podél cimbuří. Foto: Petr Kouba, PrahaIN.cz

V blízkosti města totiž není, a nikdy nebyl, z důvodu zcela odlišného geologického podloží žádný dostupný lom na kámen, a tak obránci města museli zvolit k výstavbě hradeb jiný materiál. Obranu města pak zajišťovaly i umělé vodní kanály, které obepínaly město.

Výhodou nymburských hradeb je fakt, že na ně můžeme velice pohodlně vystoupat a prohlédnout si město z výšky i s malebnými břehy Labe. Při pohledu na hradby je ale jasné, že za 800 let svého života prošly mnohokrát opravami a úpravami a dnes jim byl vdechnut romantický ráz. Hradby připomíná i web Nymburka.

Milovníci české seriálové tvorby si zase při pohledu na cihlovou obranu vzpomenou na věhlasný seriál Cirkus Humberto, kde byla nymburským hradbám přisouzena důležitá úloha. Jen představovaly německé hansovní město Hamburk.

Ze stejného důvodu je výjimečný i kostel svatého Jiljí, který je unikátním zástupcem cihlové gotiky u nás. Prostě ten kámen v Nymburku a širokém okolí dost citelně chyběl. Zdejší svatostánek je nesouměrný, má jen jednu věž, a tak tomu bylo i v minulosti. Jen kostel po dlouhou dobu zdobila druhá věž, která dnes už neexistuje.

Kostel svatého Jiljí v Nymburku je výjimečnou ukázkou cihelné gotiky v našich zemích. Foto: Petr Kouba, PrahaIN.cz

Ve 13. století byl kostel postaven jen s jednou věží, ta druhá přibyla až o zhruba století později. O mnoho století později ta starší věž vyhořela a ohrožovala statiku celého kostela, a tak byla zbořena. Na současnou věž je možné vystoupat na vyhlídkový ochoz. Tuto radost si však musíte nějakou dobu ještě odepřít, protože samotná věž prochází náročnou rekonstrukcí. Výjimečnosti stavby si všímá i památkový katalog Národního památkového ústavu.

Pokud se vám ale naskytne možnost vstoupit do samotného kostela, udělejte to. Čeká tu na vás nádherná gotická klenba s řadou vyobrazení českých světců.

Pravěká mohyla obohatila historii města

Jenže teprve před 30 lety se zjistilo, že historie Nymburka je ještě mnohem starší, než by se mohlo zdát. Důkaz o tom podali archeologové, když jen pár metrů od kostela objevili pravěký hrob z mladší doby kamenné. Šlo o místo posledního odpočinku významného neznámého velmože. Odkrytou zakonzervovanou kamennou hrobku si můžete prohlédnout i dnes. Jen ji kryje kovový futuristický pavilon, aby nedošlo k jejímu poškození.

Futuristický pavilon chrání v Nymburku pravěkou mohylu z pozdní doby kamenné. Foto: Petr Kouba, PrahaIN.cz

V souvislosti s Nymburkem pak lze připomenout už jen osudy Elišky Přemyslovny, která v Nymburku v roce 1310 pobývala celý jeden měsíc. Důvody byly velice prosté, po vraždě jejího bratra Václava III. sice Přemyslovci vymřeli po meči, nicméně žen Přemysloven zůstávalo stále ještě dost. A bylo je potřeba střežit, aby nedošly k úhoně. A tak se Eliška Přemyslovna v přestrojení přikradla do Nymburka, kde celý měsíc našla azyl v bývalém domě u Černého orla.

Nymburští si sice jeden dům na nároží Palackého a Komenského ulice vyzdobili secesním reliéfem triumfálního příjezdu Elišky Přemyslovny do města na koni i s doprovodem, ale skutečnost byla mnohem prozaičtější. Eliška Přemyslovna byla převezena loďkou přes Labe a za hradby města vstoupila sama v utajení v místě, kde se dnes nachází výletní restaurace Stará rybárna.

S vodou se muselo šetřit

O tom, že se v oblasti Nymburka nachází hlavně podloží z písku, jsme se už zmínili. To je také jedním z důvodů, proč Nymburk musel věnovat velkou pozornost hospodaření s vodou a o důslednosti systému má město dodnes důkazy v podobě dvou vodárenských věží. Ta starší se jmenuje Turecká a pochází z renesanční doby a má netradiční desetiboký půdorys.

Architektem Městské vodárny v Nymburku je Osvald Polívka, budova o výšce 37 metrů je dodnes funkční. Foto: Petr Kouba, PrahaIN.cz

Když dosloužila, slavný architekt Osvald Polívka, jehož nejslavnějším dílem je pražský Obecní dům, postavil věž novou. Je to nádherná secesní stavba připomínající šachovou figurku. Vysoká je 37 metrů a její rezervoár pojme 412 metrů krychlových vody a funkční zůstává dodnes, i když jde jen o záložní zdroj. O zajímavé stavbě se dočtete i na webu Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

A je nutné zmínit ještě jednu výjimečnou nymburskou stavbu. Tou je krematorium na okraji města. Vzniklo přesně před sto lety a vzniklo v hlavách architektů Bedřicha Feuersteina a Bohumila Slámy. Jde o čistě puristickou jednoduchou stavbou, která se skládá ze dvou pater.

V přízemí najdeme rozlučkovou místnost čtvercových tvarů a vrchní patro přechází do oválné nástavby zakončené obdélníkovou střechou. Stráž budovy tvoří silné sloupy podepírající první patro.

Nymburské krematorium se po zásluze dostalo mezi národní kulturní památky naší země. Foto: Petr Kouba, PrahaIN.cz

Budova je architektonicky tak výjimečná, že se stala národní kulturní památkou České republiky. Výjimečnost potrhává i speciální architektonický web archiweb.cz.

Službami Nymburk nenadchne

Z pohledu turisty má Nymburk rozhodně co nabídnout, horší je to však s místními službami. Nikde nevidíte lákající hospůdky, cukrárny a provozovny občerstvení. Ve městě dobře funguje značení turistických pamětihodností i tras, ale svými službami město turisty moc nenadchne. A to jsme pro návštěvu města zvolili slunečnou sobotu prodlouženého víkendu. Jak radikálně odlišná je situace v nedalekých Poděbradech!

Není proto divu, že Nymburk oceňují hlavně cyklisté. Po obou březích Labe se táhnou dálkové cyklistické stezky, které umožňují lokalitu projet pohodlně v sedle bicyklu. Na levém břehu má cyklistická stezka dostatečnou šířku, a tak se tu v jedné dráze nepletou chodci s cyklisty a procházka je tu bezpečná. Navíc lze jít vedle stezky po trávě.

Po stopách Bohumila Hrabala

Procházka po této cyklostezce nám představí jednoho slavného místního obyvatele, kterým byl spisovatel Bohumil Hrabal. Na trase na vás čeká řada hrabalovských posezení, kde nemůžou chybět vyřezávané a tolik jím obdivované kočky.

Vila, která v Nymburku patřila rodičům spisovatele Bohumila Hrabala. Foto: Petr Kouba, PrahaIN.cz

Uvidíme i nymburský pivovar, který se stal místem předlohy pro slavnou knihu a film Postřižiny, a to i přesto, že režisér Menzel film natáčel v pivovaru v Dalešicích. Prohlédnout si ale můžeme opravdovou vilu, kde bydleli Hrabalovi rodiče, najdeme ji na adrese Na Bělidlech 1661/2.

Pláž uprostřed Čech

Po cyklistické stezce lze pohodlně dojet či dojít až do blízké obce Písty. Tu vyhledávají turisté kvůli skutečně unikátní přírodní památce, která nemá v České republice obdobu. A jde znovu o důsledek zdejšího pískového podloží. V oblasti vátých písků od Nymburka až po Pardubice vzniklo několik vátých písečných dun.

Největší písečný přesyp v Česku najdeme v Pístech u Nymburku. Foto: Petr Kouba, PrahaIN.cz

Ta v Pístech je ale bezkonkurenčně největší. Když na místo přijdeme, získáme dojem, že jsme na Sahaře. A dají se tu pořídit fotografie, které můžeme závistivým sousedům ukazovat s tím, že jste se právě vrátili z dalekých krajů. Zajímavou přírodní raritu popisuje specializovaný přírodovědný web botany.cz.

Duna vznikla už v době čtvrtohor a zachovala se jen díky tomu, že zdejší kořenový systém borovic a náletových bříz brání tomu, aby se písek rozfoukal dál do krajiny. Písečný systém váže na sebe speciální a unikátní systém živočichů a rostlin, a tak se tu dají naprosto běžně pozorovat zrádné pasti mravkolevů, jejichž larvy leží na dně malých jamek a čekají na kořist, která k nim spadne.

Je libo nahoře nebo i dole bez

Pískové podloží pak nezapře ani následný les, který nás dovede k jezeru Sadská. To místo zná řada milovníků koupání, protože zdejší pískovna je v létě v obležení jak nudistů, tak i „oblečených“ koupajících.

Břehy jezera Sadská. Foto: Petr Kouba, PrahaIN.cz

Než vypukne koupací sezóna, a bude tu hlava na hlavě, tak rozhodně stojí za to si břehy jezera prohlédnout a seznámit se se zdejší přírodou.

Výlet pro nás skončí v městečku Sadská, odkud je s Prahou vynikající autobusové i vlakové spojení. Překvapivě je Sadská, která nemůže nabídnout takové množství kulturních památek jako Nymburk, na turisty mnohem lépe připravená než právě okresní město. Rozhodně stojí za návštěvu rybárna na břehu jezera, pak restaurace, která si vzala inspiraci názvu v prvorepublikovém filmu Modrá hvězda a v neposlední řadě v samém centru cukrárna Tali´s Café. Ta se postará o dokonalou sladkou tečku na závěr zajímavého výletu.

Pokud ale snesete ještě pár metrů do svých nohou, můžete se vydat zhruba 300 metrů za zdejší vlakové nádraží. Tady se nachází pramen léčebné vody Sadka, která obsahuje údajně i stopy mírné radioaktivity.

Pramen Sadka v Sadské. Foto: Petr Kouba, PrahaIN.cz

Je to jediný pozůstatek dřívější dětské léčebny a ozdravovny, kde se dřív pečovalo o zdravotní stav našich nejmenších. Dnes tu zůstal stát jen altán samotného pramene, a to si ještě musíte dát pozor na to, kdy se tu objevíte. Město Sadská pouští veřejnosti léčivou vodu jen dvě hodiny denně.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných