Klimatický plán hlavního města PVK aktivně naplňuje

05. 06. 202417:10
Klimatický plán hlavního města PVK aktivně naplňuje
foto: Redakce, PrahaIN.cz/Louka, ilustrační foto

Pražské vodovody a kanalizace (PVK) svědomitě naplňují přelomové usnesení z roku 2019, ve kterém se hlavní město zavázalo snižovat emise CO2. Díky moderním technologiím přispívají k ochraně vodních zdrojů, zlepšují kvalitu pitné vody i odpadních vod, a tím chrání ekosystém i zdraví obyvatel.

Cílem klimatického plánu, který Praha přijala v roce 2019, je do roku 2030 snížit emise CO2 o 45 procent. Plán se dle informací z webu Pražská mise nulové emise zaměřuje na celkem 5 oblastí: energetiku, budovy, dopravu, cirkulární ekonomiku a adaptaci.

„Struktura Klimatického plánu vychází z podrobné analýzy aktuálních výzev v oblasti boje proti změně klimatu. Zvolil jsme tento komplexní přístup právě s ohledem na provázanost jednotlivých oblastí. Racionální řešení v cirkulární ekonomice se v jistých aspektech může dotýkat i projektů v sekci udržitelných budov a vice versa. Žádný projekt není izolovaný – všechny jsou součástí většího schématu,“ informuje na webu Klimaplánu Martin Bursík, předseda Komise Rady hlavního města Prahy pro udržitelnou energii a klima.

Udržitelné technologie zkvalitňují život v Praze

Přijetím dokumentu se metropole vydala po vzoru dalších evropských měst na cestu k uhlíkově neutrálnímu městu. Praha by se tak měla stát kvalitnějším místem pro život, které dává přednost udržitelným technologiím. Odklon od fosilních paliv při výrobě energie, v dopravě nebo při dalších ekonomických aktivitách město prohlásilo za příležitost pro postupnou transformaci, spíše než za hrozbu. Plné znění plánu je k dispozici ZDE.

Klíčovou roli v tom všem hraje i Pražská vodohospodářská společnost a PVK. Obě mohou používáním moderních technologií a efektivních postupů přispívat ke kvalitnějšímu životu Pražanů, zejména v oblasti kvality pitné vody a odpadních vod. Pomáhat mohou také v rámci klimatické změny, například v případě přívalových dešťů nebo období sucha. S úspěchy v oblasti seznamuje tisková zpráva PVK.

Strategie vodohospodářů se podařilo sladit s plánem města

„Chceme se zaměřit na projekty, které nejenže zlepší kvalitu života našich občanů, ale také posunou Prahu na špici moderních a udržitelných metropolí. Spolupráce s PVK umožňuje implementovat taková inovativní řešení, která zvyšují efektivitu a spolehlivost pražské vodohospodářské infrastruktury. Například využití inteligentních systémů pro monitorování a řízení vodovodní sítě pomáhá rychleji identifikovat a řešit problémy, což minimalizuje výpadky v zásobování pitnou vodou a její ztráty. Jsem velmi rád, že se podařilo tak efektivně sladit strategii Veolia, která pracuje na snížení své environmentální zátěže s klimatickými cíli hlavního města Prahy,“ prohlásil ve zprávě radní pro technickou infrastrukturu Michal Hroza (TOP 09).

Skupina Veolia nedávno vyhlásila nulovou toleranci pesticidům. Do roku 2027 by pesticidy nemělo vůbec používat 95 procent společností z její skupiny. O závazku jsme informovali ZDE. Hlavní motivací je ochrana a obnova přírodní rozmanitosti, která je jednou z klíčových závazků společnosti. Už na podzim loňského roku se do boje proti pesticidům vydaly také PVK.

Infrastruktura pro 21. století

Další ekologické projekty se týkají snižování energetické náročnosti provozu využitím energetického potenciálu pitné a odpadní vody za pomoci tepelných čerpadel. Plochy vodohospodářských areálů navíc slouží pro instalaci fotovoltaických panelů.

„Díky nekončící technické inovaci můžeme zajistit, že infrastruktura našeho města bude schopna čelit výzvám 21. století a poskytovat očekávané kvalitní služby obyvatelům Prahy i do budoucna,“ doplnil ve zprávě radní Hroza.

Vodojem Flora už devět let kvete

Společnost PVK seznamuje také se zajímavostmi o biodiverzitě ve svých areálech. Za úspěch považuje například zelené seno na vodojemu Flora, které pochází z přírodní památky V Hrobech a vodojem květy zdobí už od roku 2015.

Od loňského roku může společnost používat také takzvaně druhově obohacené osivo pro biodiverzitní plochy, kterých spravuje už 49 tisíc metrů čtverečních. Tyto druhově pestré porosty ve formě trávníků nabízí velké množství vlastností. Zvyšují ochranu půdy proti erozi, odolnost na extrémních stanovištích, snižují odpar vody, napomáhají bránit vzniku tepelných ostrovů a snižují také množství pylu, přenášeného větrem.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných