Knihovna pro 21. století. Ráj pro milovníky knih na Petřinách se brzy otevře

30. 09. 202317:30
Knihovna pro 21. století. Ráj pro milovníky knih na Petřinách se brzy otevře
foto: Hana Hlušičková/Nová budova knihovny na Petřinách

Na sousedské slavnosti „Zažít Petřiny jinak“ organizované 16. září spolkem Spolu na Petřinách byly také představeny kulturně-komunitní aktivity, které místní spolky plánují v nově otevírané pobočce Městské knihovny v Praze.

Viditelnou připomínkou této netrpělivě očekávané kulturní události byl Bibliobus Oskar, který stál poblíž stanice metra. Zvědavost nám proto nedala a vypravili jsme se na obhlídku nové multifunkční budovy, prezentované jako knihovna 21. století, která stojí nedaleko, v Mahulenině ulici.

Jak šel čas s knihovnou na Petřinách

Původní knihovna se do provizorního školního pavilonu, což byl typizovaný objekt občanské vybavenosti z padesátých let, tzv. školičky, nastěhovala v roce 1964. Nevelká budova sice prošla v letech 1990–1992 kompletní rekonstrukcí, avšak stále se jednalo o provizorní stavbu, proto bylo nutno v posledních letech její existence každoročně žádat o její rekolaudaci.

Na přelomu tisíciletí ale už bylo zřejmé, že zvyšujícím se požadavkům na provoz a služby knihovny nevyhovuje. A tak se začalo uvažovat o výstavbě budovy nové. Nicméně příprava se vlekla více než deset let.

Budova tzv. školičky na fotografii z roku 2021. Zdroj: Městská knihovna v Praze

Nakonec bylo rozhodnuto pobočku na Petřinách 11. října 2021 uzavřít a záhy proběhla demolice stavby. Jedinou výhodou bylo, že stála na pozemku hlavního města Prahy, tedy zřizovatele Městské knihovny v Praze, a tak bylo možné začít realizovat výstavbu zcela nové budovy knihovny.

Cesta k nové knihovně nebyla přímá

Nejdříve byl Městskou knihovnou v Praze osloven architekt Jiří Zavadil, s nímž knihovna spolupracovala například při rekonstrukci interiérů Ústřední knihovny v devadesátých letech. Zpracovaný návrh však narazil na nesouhlasné stanovisko tehdejší politické reprezentace Prahy 6, která se obrátila na ateliér monom works k podání protinávrhu. Nakonec vznikla architektonická fúze, která sloučila jak specifické požadavky na provoz knihovny, tak požadavky na urbanisticko-architektonický rozvoj této části Prahy 6.

Poté se nad tzv. stavebním programem, který knihovna zpracovává ke každé větší stavební akci, scházel celý tým lidí různých profesí a ladily se prvotní požadavky knihovny na fungování s reálnými možnostmi a představami architektů. Bylo to náročné pro obě strany, ale výsledek stojí za to.

Pár dat, pár čísel k novostavbě knihovny

Stavební povolení pro novou knihovnu bylo vydáno v polovině roku 2021, přičemž dvoukolová veřejná zakázka na dodavatele stavby byla uzavřena 26. ledna 2022. Výběrová komise po vyhodnocení nabídek vybrala pro realizaci konsorcium firem Subterra Chládek & Tintěra. Dne 28. června 2022 proběhlo slavnostní poklepání na základní kámen. Kolaudační souhlas s užíváním stavby obdržela Městská knihovna v Praze dne 31. srpna 2023. 

V současné době probíhá nejen stěhování agend z Ústřední knihovny, například třídicí linky na knihy, ale hlavně finišují dokončovací práce v interiéru.

Pohled do interiéru knihovny s policemi na knihy. Foto: Hana Hlušičková

Celková investice je odhadována ve výši 232 milionů korun, 90 milionů bude hrazeno z Národního plánu obnovy (komponenta 4.5.3 na podporu kreativních center Ministerstva kultury ČR).

Uživatelsky přívětivá, ale i architektonicky působivá budova

Budova knihovny je velmi pragmatická po stránce dispozice. Až strohost vnější schránky objektu – tolik kontrastující s nerealizovaným Kaplického „blobem“ pro Národní knihovnu – je uvnitř narušena velkorysým krytým atriem, které v původní studii procházelo celou budovou a v další fázi se omezilo pouze na prostory pobočky. Nosná konstrukce z železobetonového skeletu se propisuje do řešení dispozic, které jsou pak dále čitelné na fasádách budovy. Funkce servisního bloku jsou primárně situovány u jižní strany domu a jeho severní část je věnována hlavním funkcím jednotlivých podlaží.

Jak bude knihovna vypadat uvnitř?

Přízemí nové budovy je pojato jako místo, které příchozí vítá a informuje o službách a dění v knihovně. Návštěvníka při vstupu okouzlí zejména volný prostor, který se ve svém středu otevírá a z něhož stoupá dominantní točité schodiště, které z přízemí vede do prostoru volného výběru knih s intimním sezením podél oken, do oddělení pro mládež a studoven s velkým stolem. Prostor bude sloužit rovněž pro společenské akce knihovny.

Vstupní prostor knihovny s dominantním schodištěm. Foto: Hana Hlušičková

Multifunkční sál pro kulturní a vzdělávací akce až pro 60 diváků je ukryt v suterénu, aby byl uchráněn před okolními ruchy, a stejně tak aby filmové projekce nebo hudební vystoupení nerušily okolí.

Další prostory knihovna využije pro interní provozy spojené s prací Odboru knihovních fondů. V zázemí tak budou místnosti pro knihařské a technické zpracování knihovního fondu a expediční třídicí linka, která byla doposud umístěna v Ústřední knihovně, a také kanceláře pro zaměstnance.

Velmi příjemné bude za příznivého počasí posezení na terase volně propojené s interiérem, která navazuje na zahradu, v níž je umístěna pamětníky milovaná dřevěná plastika veverky. Ta předtím trůnila na vstupním portálu školky.

Den D nastane 1. listopadu

Otevření knihovny na Petřinách pro veřejnost bude jednou z největších kulturních událostí, která bude mít bez přehánění celopražský význam. Jak uvedl pro média ředitel Městské knihovny v Praze Tomáš Řehák: „V historii hlavního města Prahy jsou zatím čtyři budovy, které se stavěly s cílem, že v nich bude knihovna. Tato bude pátá. Tady ukážeme, jak si představujeme, jak má vypadat knihovna pro 21. století.“

A tak vedle knihovny umístěné v multifunkčním centru Velký (Löwitův) mlýn v Libni, o němž jsme v PrahaIN.cz podrobně psali, půjde letos už o druhou nově otevřenou pobočku Městské knihovny v Praze.

Zdroje: www.estav.cz; mlp.cz

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných