Kompostování přineslo pro Prahu 10 mezinárodní cenu inovací

15. 11. 202210:32
Kompostování přineslo pro Prahu 10 mezinárodní cenu inovací
foto: MČ Praha 6/Komunitní kompostér, ilustrační obrázek

Komunitní kompostéry už v Praze 10 fungují třináct let. Radnice je navíc zdarma poskytuje do soukromých zahrad a stará se také o kontinuální osvětu. Letos díky tomu získala Mezinárodní cenu inovací.

Úřad desáté městské části se přihlásil do kategorie Inovace s environmentálním zaměřením v soutěži Mezinárodní cena inovací. Tu vyhlašuje každý rok Excellence Finland a pro Českou republiku ji organizuje Česká společnost pro jakost. Informuje o tom web Prahy 10.

„Náš projekt jsme nazvali Kompostováním k bezodpadovosti na Praze 10, a už z toho vyplývá, jak vážně a koncepčně k němu přistupujeme. Biologickou metodu přeměny bioodpadu, což kompostování je, považujeme za jeden z efektivních způsobů směřujících k minimalizaci odpadu, respektive znovuvyužívání odpadu domnělého,“ vysvětluje Jana Hatalová, tajemnice ÚMČ Praha 10.

Na Desítce vznikla síť komunitních kompostérů

Radnice se snaží kompostování věnovat dlouhodobě a systematicky. Rozvíjí tak například komunitní formu tohoto zpracování odpadů, ze které už nyní vznikla celá síť komunitních kompostérů. Už podruhé se také zapojila do dotačního programu, díky kterému nabízí občanům dřevěné či plastové kompostéry zdarma.

Problematice kompostů se věnovaly i rozsáhlé komunikační kampaně Desítky zaměřené na ekologii a nakládání s odpadem. Duben bez odpadů se minulý rok stal Komunálním projektem roku 2021 v kategorii Ekologický projekt. Letos na něj navazovala Desítka bez odpadu.

Obě kampaně zaštítily množství diskuzních fór ohledně správného nakládání s odpadem. Informovaly o tom, jak snižovat objem odpadu, jak ho správně třídit či jak jeho vzniku úplně předcházet. Výsledkem jsou desítky textových a vizuálních informačních materiálů v digitální i tištěné podobě.

Nejlepší odpad je ten, který nevzniká

Kompostování se věnovaly i speciální poradny v rámci farmářského tržiště, uskutečnilo se kompostovací divadélko v mateřské škole, setkání správců komunitních kompostérů, akce Den Země v Malešicích, dvakrát proběhla Reuse sobota a posledním projektem se stala úprava okolí komunitních kompostérů v ulicích Lvovská a Nučická.

Zapojili se i mladí

Na jaře vzniklo Školní fórum, kterého se účastní aktivní mladí lidé od 12 do 16 let z různých škol z desáté městské části. Ti společně určili témata svého zájmu. Jedním z nich je právě bezodpadovost a kompostování.

„Sečteno podtrženo: Uvědomujeme si, že nejlepší odpad je ten, který nevzniká, což v případě organických zbytků z provozu domácích zahrad platí zcela neoddiskutovatelně. A jsem velmi ráda, že to je téma, které se těší velkému zájmu odborníků, občanů i nastupující generace, a kterému se pracovníci našeho úřadu aktivně věnují,“ shrnula Jana Hatalová.

Mezinárodní cena hodnotí použitelnost v praxi i účinnost

Mezinárodní cena inovací prověřuje a porovnává inovace firem z mezinárodního pohledu. Hodnotí se především inovativnost ve smyslu míry novosti a použitelnosti v praxi a také účinnost a orientace na zákazníka. Česká společnost pro jakost tuto cenu zprostředkovává od roku 2013.

Smyslem soutěže je zvýšit počet a kvalitativní úroveň inovací, posílit konkurenceschopnost účastníků a zvýšit povědomí o oceněných organizacích a jejich práci. Soutěží se dle velikosti organizací (mikropodniky, malé a střední organizace, velké organizace), dle sektoru (podnikatelský nebo veřejný) a zvláštní ocenění získávají také inovace s pozitivním dopadem na společnost.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných