Konec České znalecké se blíží. Ministerstvo potvrdilo „bezodkladné zahájení řízení“

09. 10. 202217:12
Konec České znalecké se blíží. Ministerstvo potvrdilo „bezodkladné zahájení řízení“
foto: Hans Štembera / PrahaIN.cz/Budova ministerstva spravedlnosti

VÍME PRVNÍ PrahaIN.cz ve středu informovala, že Česká znalecká a.s. nesplňuje podmínky pro zápis do seznamu znaleckých kanceláří a bude s ní ze strany ministerstva spravedlnosti zahájeno řízení o zrušení oprávnění.

Publikované informace se ovšem vztahovaly k datu, kdy se PrahaIN.cz podle zákona o svobodném přístupu k informacím obrátila na uvedený resort. Bylo to 18. září 2022. Redakce proto chtěla znát aktuální stav. Během dvou týdnů totiž mohlo dojít k nápravě a řízení mohlo být teoreticky ukončeno.

To se však nestalo.

Zákonný předpoklad pro to, aby mohlo být zahájeno řízení o zrušení, začíná v obecné rovině zasláním (znalecké kanceláři) výzvy ke splnění podmínek.

„Vzhledem k tomu, že Česká znalecká požádala o zápis do seznamu znaleckých kanceláří podle nové právní úpravy, čímž bylo na žádost zahájeno správní řízení o zápisu, bylo splnění těchto podmínek řešeno primárně v rámci tohoto řízení," vysvětlila redakci Helena Havlíková ze sekce státního tajemníka ministerstva spravedlnosti.

V rámci řízení byla Česká znalecká opakovaně vyzývána k doplnění žádosti, na které podle našich informací vždy reagovala a doplnila, byť prý nikoliv v požadovaném rozsahu.

Lhůta uplynula

Na poslední výzvu ministerstva odpověděla v tom duchu, že svou žádost o zápis do seznamu znaleckých kanceláří podle nové právní úpravy vzala zpět a současně požádala o tzv. zúžení stávajícího rozsahu znaleckého oprávnění, tedy v rozsahu podle staré právní úpravy.

V reakci na to ministerstvo spravedlnosti Českou znaleckou vyzvalo k prokázání splnění podmínek podle nové právní úpravy, a to již pouze ve vztahu k zúženému rozsahu znaleckého oprávnění. „K tomu jí byla stanovena přiměřená lhůta, která marně uplynula na přelomu měsíců srpna a září," doplnila dále Havlíková.

Vzhledem k tomu jsou nyní dány podmínky pro zahájení řízení o zrušení oprávnění pro nesplnění podmínek. „Proto příslušný útvar bezodkladně přistoupí k jeho zahájení," potvrdila Havlíková.

Česká znalecká a.s. na dotazy PrahaIN.cz ani jednou nereagovala.

Přesně specifikovaný problém České znalecké a.s. jsme popsali v článku Klíčovému znalci v kauze Čapí hnízdo hrozí konec. Ministerstvo zahájí řízení o zrušení oprávnění.

O historii zmíněné znalecké firmy budeme obsáhle informovat v pondělí.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných