Konec svážení organického odpadu z Pražské tržnice. Kompostovat se bude přímo v areálu

05. 11. 202110:30
Konec svážení organického odpadu z Pražské tržnice. Kompostovat se bude přímo v areálu
foto: Jan Svoboda, PrahaIN.cz/Popelnice, ilustrační foto

V Pražské tržnici přibude novinka. Speciální kompostér. Organický odpad z klasických hnědých popelnic byl z tržnice odvážen jednou týdně. Nový kompostér pojme stovky litrů odpadu ze zeleninového trhu.

Do budoucna se počítá i s kompostováním zbytků jídla a kávy z kaváren a restaurací, které jsou v areálu, z food truckové zóny a jednorázových akcí, jež se v Pražské tržnici konají, a to včetně kompostovatelného jednorázového nádobí. 

Bude to již druhý kompostér na území hlavního města Prahy i celé České republiky. Pražská tržnice jej uvádí do provozu ve spolupráci se společensky prospěšným podnikem Kokoza, který v areálu již třetím rokem sídlí.  Obsluhu stroje a odborný dohled zajistí právě Kokoza a její integrační dílna, která zaměstnává osoby se zkušeností s duševním onemocněním. Kompost bude laboratorně otestován a následně oficiálně registrován jako hnojivo. Využití najde při péči o zeleň v areálu Pražské tržnice či v realizacích pražských komunitních zahrad podporovaných Kokozou. 

„Mezi hlavní pilíře našich úvah o rozvoji Pražské tržnice patří udržitelnost a péče o životní prostředí. Zprovozněním velkoobjemového kompostéru pro zpracování biologického odpadu přímo na místě jeho vzniku se k ekologickým tématům hlásíme. Jsem také rád, že na tomto inovativním projektu spolupracujeme s aktéry, kteří působí přímo v areálu,” uvedl náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha sobě).

Z pohledu Pražské tržnice má projekt zásadní provozní význam. „Díky této spolupráci se konečně zbavíme palčivého problému, kterým byly nevzhledné popelnice s hnijícím organickým odpadem na parkovišti za Halou 22, ze kterých se především v letních měsících linula v bezprostředním okolí ne zrovna lahodná vůně,” komentuje projekt Michal Tošovský, kurátor rozvoje Pražské tržnice. 

Celý projekt má ještě jedno pozitivum. Díky tomu, že nebude třeba každý týden vyvážet popelnice, sníží se náklady na dopravu a tedy emise vypoštěné do ovzduší.

Do konce letošního října se v Praze vyprodukovalo více než 5 tisíc tun biodpadu, což je více než za celý loňský rok. „Za nárůstem objemu stojí snížení poplatku za biopopelnici a zavedení svozu tohoto typu odpadu do systému pražského odpadového hospodářství. Věřím, že v následujících letech se třídění bioodpadu stane stejně samozřejmým jako například třídění plastu,“ uvedl náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN). 

Po Praze je rozmístěno 15.914 nádob na bioodpad, velkoobjemové kontejnery. A na Praze 10 v Malešicích je v provozu kompostárna. 

Celkově metropole v roce 2019 vyprodukovala 451,8 kilotun odpadu, o rok dříve 440. Množství se rok od roku zvyšuje. Z dat, které publikuje portál životního prostředí, však vyčteme, že postupně klesá takzvané skládkovaní. Celkové náklady města na nakládání s odpady od občanů činily v roce 2020 cca 1,7 miliardy korun, celkové příjmy pak 1,1 miliardy korun. Největší část nákladů patří nakládání se směsným komunálním odpadem (v roce 2020 částka cca 999,8 milionů korun) hrazená převážně občany v rámci výběru poplatku za komunální odpad). Město na tuto službu doplácí každoročně  6 až 27 procenta nákladů ze svého rozpočtu.

 

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných