Kosterní nálezy v Karlíně. Pouze na PrahaIN.cz

03. 06. 202218:45
Kosterní nálezy v Karlíně. Pouze na PrahaIN.cz
foto: Patrik Pašek, PrahaIN.cz (stejně jako ostatní fotografie v článku)/Naleziště v Pernerově ulici

EXKLUZIVNÍ FOTO Tento týden se naší redakci naskytl unikátní pohled do historie metropole. Jeden z karlínských pozemků pod vrchem Vítkov skrýval dobové pohřebiště s šachtovými hroby. Naleziště je aktuálně v péči archeologů.

Na samém okraji Pernerovy ulice v Praze 8, nedaleko budovy Fórum Karlín, již řadu let funguje soukromé hlídané parkoviště, na kterém je v posledních dnech poměrně rušno.

Na jinak poměrně nenápadném místě pracuje aktuálně řada archeologů se štětci, lopatkami, ale také těžkou technikou. Důvodem je průzkum naleziště, které ukrývá nejen velké množství kosterních pozůstatků, ale také nespočet dobových předmětů a tehdejších stavebních materiálů.

karlín

karlín

Poklady mezi ostatky

Při pohledu na naleziště je možné pozorovat celou řadu artefaktů. Mimo částí rakví a kosterních pozůstatků ukrývají pohřební komory také zbytky kovových držadel a dalších spojovacích materiálů.

Mezi ostatky se pak mnohdy objevují i různé předměty, převážně s náboženskou tématikou. Nejčastější jde o růžence a krucifixy. V některých případech se u ostatků zachovaly i zbytky oděvů a obuvi.

karlín

Archeologové v Pernerově ulici ale také nalézají i další předměty, které primárně neslouží k pohřbívání. Mezi ně patří dobové „vázy“ a jiné, převážně kameninové a porcelánové předměty.

Ve spojitosti s tím jsme pátrali po bližších podrobnostech a koncem týdne jsme se obrátili na Archeologický ústav Akademie věd a také na zástupce městské části Praha 8, pod kterou katastrální území Karlína spadá.

Mimo bližších informací k předmětům nás zajímalo, jak bude následně naloženo s ostatky a také, jak bylo naleziště odhaleno. Odpovědi jsme ale do vydání článku nedostali. Pokud odpovědi získáme, budou doplněny.

V případě podobných nalezišť ale obecně platí, že kosterní pozůstatky jsou postupně převáženy do Antropologického ústavu. „Vědecky významný materiál posléze uloží v Národním muzeu, kde ho budou dále detailně zkoumat. Ostatní pozůstatky se pietně přepohřbí,“ uvedl v jednom z článků portál iDnes.cz.

karlín

Pohřebiště invalidů, veteránů a nežádoucích?

Podle dostupných údajů je ale nalezené pohřebiště v Pernerově ulici jedním z mnoha, která byla budována u severního svahu Vítkova. Již v minulých letech byla podobná naleziště v okolí objevena.

V takzvaných šachtových hrobech, které byly zbudovány v první polovině 18. století, se nacházejí zejména chovanci a invalidní vojáci, o které se před smrtí starali v nedaleké Invalidovně.

Ta byla vybudována v letech 1731 - 1737 Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem, po vzoru pařížské Hôtel des Invalides. Od roku 2017 je karlínská Invalidovna chráněna jako národní kulturní památka

karlín

„Když se po dlouhých letech jednání a příprav konečně přikročilo ke stavbě komplexu pro vysloužilé a invalidní vojáky z nadace hraběte Strozziho v tehdejším Špitálsku východně od Prahy, tedy pražské Invalidovny, zřejmě byl v současné době, tj. ve 30. letech 18. století, založen pod svahem Vítkova pro chovance i hřbitov.

Lze nicméně očekávat, že významný nárůst pohřbů se zde odehrával za válek o rakouské dědictví, a to již od roku 1740, kdy musela svou pozici na českém trůně obhájit mladá panovnice Marie Terezie, a za následných válek s Pruskem,“ uvedl před časem archeolog Pavel Kacl pro magazín Archeologie na dosah.

karlín

„Dalším důležitým milníkem pro vývoj podoby karlínského hřbitova byl rok 1784. Právě tehdy, tři roky po vydání tolerančního patentu, zde měl být založen hřbitov evangelický, i když již o pár let dříve zde existovala krypta a malý prostor pro pochovávání nekatolických důstojníků a norimberských kupců,“ dodal Kacl.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných