Kramářovu vilu čeká oprava opěrných zdí, vyhlásila vláda

09. 06. 202412:07
Kramářovu vilu čeká oprava opěrných zdí, vyhlásila vláda
foto: Rudolf Komár pro PrahaIN.cz/Kramářova vila

Oficiální rezidenci českých premiérů čekají opravy. Týkat se ovšem nebudou samotné budovy v nejvýchodnějším cípu Hradčan, ale výše uvedených opěrných zdí. Úřad vlády, který soutěž vypsal, tak reálně pomůže zachránit jednu z klíčových památek naší historie.

PrahaIN.cz si rozsáhlých podkladů všimnula v zadávací dokumentaci na veřejně přístupných registrech.

Podklady mimochodem čítají několik stovek listů. Redakce se zabývala především zadávací dokumentací této nadlimitní veřejné zakázky. Klíčovým bodem pro budoucího dodavatele tak je závazek provést opravu opěrných zdí, které lemují areál Kramářovy vily.

PrahaIN.cz se na místo vypravila a místy bylo na první pohled patrné, v jak chatrném stavu se zdi nachází.

Že vila péči potřebuje, je jasné už z faktu, že nemovitost resort kultury prohlásil v roce 1991 za kulturní památku. Detailní kartu objektu naleznete v Památkovém katalogu. Žadatelé o opravu museli doložit takzvanou základní způsobilost, profesní způsobilost a také technickou kvalifikaci.

Z fotografie je patrné poškozené opukové zdivo i vnější lícové vrstvy z pálených cihel. Na mnoha místech Bastionu jsou vidět i vypouklé části zdiva s patrnými statickými poruchami, které bude nutné, vzhledem k umístění stavby, složitě sanovat, což bude zahrnovat odbornou a šetrnou demontáž smíšeného zdiva, jeho stabilizaci a následné odborné přezdění. Foto: PrahaIN.cz

Praha 1 i magistrát souhlasí

Před zahájením realizace budou rovněž vyhodnoceny výsledky geodetického monitoringu a případně bude řešení statikem upraveno dle zjištěných skutečností.

Samotný stavební záměr, jak také ukazují dokumenty, nabyl právní moci už v červenci 2022, kdy stavební úřad Prahy 1 jako správní orgán vydal povolení.

Předmětem I. etapy je oprava opěrných zdí, tedy části pražského původně barokního bastionového opevnění (Bastion XIX sv. Máří Magdalény). Druhá etapa se zaměří na východní části, které představují vybraný úsek stávajícího opevnění od jihovýchodního rohu až do severní části, kde je opevněním ohraničen prostor tenisového kurtu a řešená stěna navazuje na zděnou stavbu objektu vybavení Kramářovy vily.

„Přesný rozsah odstraňovaných původních cihel bude upřesněn při realizaci na základě skutečného stavu, poškození a spojení s betonovou vrstvou, je uvažováno s přezděním v rozsahu 90 - 100 procent plochy,“ stojí v závazném stanovisku.

S nutnou opravou souhlasí také hlavní město Praha. Součástí studovaných smluv je i metropolitní rozhodnutí z prosince 2021.

Z detailu. Foto: PrahaIN.cz

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných