Lehce brutální sousoší Mužů s býky opět zdobí Pražskou tržnici

20. 07. 202207:22
Lehce brutální sousoší Mužů s býky opět zdobí Pražskou tržnici
foto: Vít Hassan pro PrahaIN.cz/Zrestaurovaná socha Muže s býkem před Holešovickou tržnicí

Před hlavní vstup do Holešovické tržnice se vrátilo zrestaurované sousoší Mužů s býky. Na svém místě stojí už sto dvacet let a za tu dobu se na jeho stavu významně podepsal vliv počasí. Hlavní město v roce 2021 pověřilo jeho správou Galerii hlavního města Prahy, která následně zajistila zrestaurování obou soch.

Jak informuje pražský magistrát na svém webu, pokračuje kompletní revitalizace areálu Holešovické tržnice a renovace obou soch, které jsou symbolem tržnice, jsou její součástí.

„Jsem rád, že se dočkaly citlivé opravy a budou vítat návštěvníky tohoto památkově chráněného areálu. Již brzy navíc dokončíme stavbu Štvanické lávky, během níž bude zároveň zrekonstruován i prostor kolem soch. Tržnice tak získá reprezentativní vstup, který si zaslouží,” říká Pavel Vyhnánek (Praha sobě), náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast financí a rozpočtu.

Dvě alegorická sousoší pojmenovaná „Trh“ a „Jatka“ stojící na vysokých kamenných podstavcích s plastikami znaků města Prahy, vytvořili roku 1895 sochaři Vincenc Vosmík a Bohuslav Schnirch. V té době sloužil holešovický areál jako městská jatka. První socha muže ve staroslovanském oděvu se spletenými vlasy představuje pastevce s holí, jež má u nohou bednu a snop obilí. Druhé sousoší od sochaře Schnircha má svůj předobraz v posvátném býkovi uctívaným ve starověkém světě. Zvíře je uvázáno k pařezu a muž ve staroslovanském kroji drží kladivo a dýku k provedení oběti.

Souboj titánů na Pražském hradě

Mnohem známější sousoší, které také znázorňuje lehce drastický výjev situace těsně před smrtícím úderem, je Souboj Titánů, někdy nazývané též Titáni či Giganti. Nachází se v západní bráně u vstupu na první nádvoří Pražského hradu. Tvoří je volné kopie původních soch pražského sochaře Ignáce Františka Platzera, který ho vytvořil v letech 1761 až 1762.

Sousoší před vstupem na Pražský hrad / autor: Rudolf Komár, PrahaIn.cz

Monumentální postavy zápasících obrů pocházejí z roku 1902 a jejími autory jsou sochaři Antonín Procházka a Vincenc Vosmík, stejný autor, co vytvořil i Muže s býkem před Holešovickou tržnicí.

Obě sochy znázorňují starověké gladiátory, kteří drží v rukou smrtící nástroje a chystají se zasadit poslední ránu poraženému soupeři, ten vlevo třímá nad hlavou kyj a postava vpravo se rozmachuje nožem.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných