Lesy hlavního města Prahy se činí. Vysadí přes 89 tisíc stromků

20. 04. 202417:12
Lesy hlavního města Prahy se činí. Vysadí přes 89 tisíc stromků
foto: Marek Jindra, PrahaIN.cz/Les, ilustrační foto

Lesy hlavního města Prahy plánují vysadit přes 89 tisíc sazenic stromků v pražských lesích, které mají zalesnit zcela nová místa i lesy, kde bylo nutné mnoho stromů vykácet.

Až dvě třetiny ze všech připravených sazenic Lesů hlavního města Prahy založí na nelesních plochách nové porosty poblíž městské části Dubeč a Běchovice, jak vyplývá z tiskové zprávy společnosti. Tato oblast je zalesňována v posledních několika letech opakovaně.

Do stávajících lesů bude poté vysazeno celkem 26 tisíc sazenic, z nichž nejvíce poputuje do Modřanské rokle, kde muselo být kvůli kůrovci větší množství stromů zcela vykáceno. 

Mezi sazenicemi převažují duby, najdou se zde také buky, jedle bělokoré nebo lípy malolisté. V menších kusech poté i jilmy, jeřáby nebo třešně. Dřeviny byly vybrány tak, aby byly vhodné pro pražské klimatické podmínky.

Sazenice jedle bělokoré. Zdroj: Lesy hlavního města Prahy, tisková zpráva

Lesy hlavního města mají pod správou místní faunu i flóru

Jak uvedla výroční zpráva organizace, Lesy hlavního města Prahy mají na starost přes 2 900 hektarů lesů a luk a 155 kilometrů zpevněných lesních cest, které zbavují napadaného listí, vysekávají kolem nich lemy a opravují jejich povrch.

Pražské lesy trápí i škůdci, tropické teploty během teplých měsíců zaměstnancům práci neulehčují. Nejčastějším škůdcem je lýkožrout smrkový, lýkožrout lesklý a lýkožrout modřínový. 

Za rok 2023 bylo v Praze vysazeno společností 139 994 sazenic lesních dřevin, z toho 49 procent všech vysázených stromků představovaly sazenice dubu.

Klimatický plán Prahy

Snaha o snížení teploty v Praze a jejím okolí je v souladu s klimatickým plánem, který je blíže popsán na webu Pražská mise Nulové emise.

„Prahu sužují problémy typické pro velkoměsto – kvůli betonovým povrchům je v rozpálených ulicích vedro, klimatické výkyvy a nevhodný způsob hospodaření s vodou přispívají k delším obdobím sucha a častějším extrémním výkyvům počasí i zdravotním rizikům pro obyvatele. V ulicích chybí dostatek vhodné zeleně. Možná řešení? Zelené střechy, ochlazující domy, revitalizace vnitrobloků, instalace mlžítek a pítek v ulicích. Odbor ochrany prostředí již několik let realizuje finanční podporu „adaptačních“ revitalizačních projektů a péče o zeleň a vodní toky. Grantový program umožňuje každému, kdo chce přispět ke zlepšení prostředí kolem nás, financovat i vlastní renovační projekt,“ uvádí web.

Hlavními cíli z oblasti adaptačních opatření pro Prahu je tak například snížení energetické náročnosti budov, zlepšení mikroklimatických podmínek a snížení dopadů extrémních jevů v podobě dlouhodobého sucha a přívalových dešťů.

„Naší vizí je modrozelená metropole. Při tom se držíme zejména takzvaně přírodě blízkých řešení. Revitalizujeme parky a sázíme nové stromy, protože poskytují přirozenou ochranu proti vedru a suchu. Provádíme úpravy říčních niv a mokřadů, protože zadržují povrchovou vodu. Nezapomínáme však ani na to, že modré a zelené plochy mají velkou estetickou hodnotu. I to je totiž pro lepší život důležitým faktorem,“ uvádí na webu vedoucí pracovní skupiny pro adaptační opatření Kateřina Schön. 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných