Lidé se vyjádřili k budoucnosti Branických skal

20. 08. 202207:29
Lidé se vyjádřili k budoucnosti Branických skal
foto: praha4.cz/Branické skály v Praze 4

V červenci letošního roku roku proběhla mezi obyvateli Městské části Praha 4 anketa s cílem zjistit, do jaké míry jsou pro občany přijatelné zvažované zásahy v jednotlivých částech území přírodní památky Branické skály.

Radnice Prahy 4 informuje na svých webových stránkách, že ankety se zúčastnilo 459 respondentů, kteří vyjádřili nejen svoje hodnocení návrhů přístupu k jednotlivým lokalitám, ale přispěli k diskutované problematice i několika stovkami individuálních podnětů a připomínek.

Mezi respondenty byla nejpočetněji zastoupena věková skupina třicátníků a čtyřicátníků, jež lehce překročila v obou případech třicet procent. Naopak nejméně se podíleli lidé nad šedesát let, těch bylo devět procent, a mladí účastníci do třiceti let, kteří tvořili čtyřprocentní podíl.

Velké množství návrhů k realizaci

Záměrem městské části bylo z důvodu získání maximální zpětné vazby představit co největší množství návrhů, které se týkaly například udržení stepní vegetace na skále a upravení živelné stezky propojující Starou cestu a schodiště ke kostelu Sv. Prokopa spolu s podobně živelně vzniklým vyhlídkovým místem.

V plánu je také úprava schodů propojující horní vyhlídku se vstupní zónou od Dvorců, které vedou hustým porostem s minimem výhledů. Počítá se s doplněním chybějících laviček a informačního systému pro lepší místní orientaci. V okolí farní klubovny se plánuje zřízení menšího dětského hřiště a dětského boulderu sloužícího zároveň jako ochrana před padajícími kameny.

Park pod skalami by se měl proměnit v místo sloužící k aktivnímu odpočinku s travnatou plochou, zachovanými stávajícími chodníky. V návrhu je také umístit jednoduché prvky umožňující posilování vlastní vahou.

Realizace návrhů bude postupná

Z výsledků ankety vyplývá vysoká podpora s navrhovanými řešeními, která se ve všech případech pohybuje mezi šedesáti až sedmdesáti procenty. Městská část upozornila na fakt, že nemá v úmyslu realizovat všechny diskutované body v plném rozsahu. To by mohlo vést k dramatickému zvýšení návštěvnosti přírodní památky, což není žádoucí vzhledem k její ochraně. Dalším důvodem jsou omezené finanční možnosti radnice a organizace Lesy hlavního města Prahy.

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných