Litovicko-Šárecký potok už zase teče na povrchu

11. 01. 202311:11
Litovicko-Šárecký potok už zase teče na povrchu
foto: MČ Praha 6/Litovicko-Šárecký potok mezi zástavbou

Část Litovicko-Šáreckého potoka v Ruzyni mezi ulicemi Přílepská a Jinočanská, který od 60. let 20. století tekl v trubkách, je konečně na povrchu. Hlavní město dokončilo revitalizaci a zkapacitnění jeho průtoku mezi zástavbou.

Celkem bylo podle informací na webu Prahy 6 ze spárů trubek uvolněno 150 metrů potoka mezi zástavbou nad oborou Hvězda. Kromě zvýšení průtočnosti o jednu třetinu se zvedly také ekologické a samočistící funkce vodního toku.

„Jsem velmi rád, že hlavní město přistupuje k úpravám Litovicko-Šáreckého potoka, které mu navrací přírodní charakter. Na řadu by nyní měl přijít úsek mezi Přílepskou a Statenickou. V Praze 6 zároveň prověřujeme i další možnosti pro obnovu potoků, i zřízení nových rybníků anebo mokřadů. V tuto chvíli se zdá, že realizovatelné by mohlo být obnovení Dejvického potoka v areálu někdejšího Strnadova zahradnictví anebo vytvoření vodní nádrže v parku Hanspaulka-Kotlářka,“ uvedl radní pro životní prostředí a klima Petr Palacký (Zelení).

Břehy teď chrání železobetonová zeď

Z místa bylo zcela odstraněno betonové zaklenutí a břehy potoka nyní udržuje železobetonová zeď s kamenným obkladem. Sousední nemovitosti v rámci revitalizace získaly nové oplocení a také schodiště od jednotlivých pozemků k vodě. Na jaře by měly být na místo vysazeny také stromy a mokřadní rostliny.

Dno potoka je po vybourání betonů přírodní se stabilizačními kamennými prahy. Spodní část, která navazuje na Oboru Hvězda, je místo zdí lemována šikmým břehem opevněným balvanitou rovnaninou.

Potok se na povrch již dříve úspěšně dostal v ulici Račická a podél Obory Hvězda.

Potok protéká i areálem věznice

Litovicko-Šárecký potok je levobřežní přítok Vltavy. Na horním toku Džbánu je nazýván Litovický potok a na dolním Šárecký potok nebo Šárka.

Pramení v lesíku u železniční tratě poblíž Chýně. Jeho asi kilometrová podzemní část pak prochází mimo jiné areálem Ruzyňské věznice. Znovu se vynořuje u Obory Hvězda, dále teče přes Liboc a nádraží Veleslavín do vodní nádrže Džbán.

Odtud pokračuje jako Šárecký potok údolím Divoké Šárky přes Dolní Šárku a Podbabu až do Vltavy, kam ústí viaduktem. Od pramene je dlouhý necelých 22 kilometrů.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných