Lysolaje, Modřany, Točná, Újezd nad Lesy: Místa, kde si raději udělejte zásoby vody

12. 03. 202317:11
Lysolaje, Modřany, Točná, Újezd nad Lesy: Místa, kde si raději udělejte zásoby vody
foto: Jakub Mračno, PrahaIN.cz/Cisterna PVK, ilustrační foto

Pražské vodovody a kanalizace a.s. (PVK) budou provádět pravidelné revize a opravy vodovodní sítě, a proto bude na ohlášených místech docházet k odstávkám vody i v jedenáctém týdnu letošního roku. PVK také průběžně provádí kontroly kanalizační sítě. V loňském roce prohlédly 142 kilometrů její délky.

V týdnu od 13. do 19. března jsou plánovány výluky v dodávkách vody v Praze 4, 9 a v městské části Lysolaje. Náhradní zásobování bude zajištěno na základě požadavků odběratelů a dle dopravních a technických možností přistavením cisterny s pitnou vodou.

Praha - Lysolaje

V úterý 14. března od 8:00 do 16:00 hodin nepoteče voda v odběrných místech v ulici Dolina parc.č.: 491/1,491/7, 491/8, 491/64, 491/66, 491/67, 491/68.

Praha 4 - Modřany

Ve středu 15. března od 8:00 do 13:00 hodin se výluka vody bude týkat odběrných míst v ulicích č.p./č.o.: Pertoldova 3313/2; Petržílova 3301/13, 3304/19, 3310/31; Platónova 3287/26, 3288/28.

Praha 4 - Točná

Ve čtvrtek 16. března od 8:00 do 15:00 hodin dojde k odstávce pitné vody v odběrných místech v ulicích č.p./č.o.: K výboru 272/9, 268/11, 229/15, 2, 8, 77, 99, 107, parc.č. 410; Ke Spálence 223/2, 191/3, 179/4, 185/6, 210/8, 254/12, 213/14, 209/16, 180/18, 250/19, 217/8a, 49, 58, 59, 60, 65, 67, 70, 71, 72, 73, 75, 96, 125, 160, 235, 275, E102, E104, E37, parc.č. 401,399/1.

Praha 9 - Újezd nad Lesy

Ve čtvrtek 16. března od 8:00 do 18:00 hodin dojede k výluce vody v odběrných místech v ulicích č.p./č.o.: Chmelická 75, 92, 552, 553, 556, 578, 579, 580, 581, 613, 614, 615, 619, 630, 1033, 1070, 1129, 1133, 1338, 1356, 1367, 1379, 1386, 1545, 1563, 2345, 2473, 2800, parc.č.3885; Chotěnovská 2546; Staroújezdská 31, 43, 45, 50, 55, 62, 2300; Talmberská 554, 555; Toušická 550, 557, 558, 574, 575, 1077, parc.č.4127/2; Třebětínská 612; Tuchonická 616, 617, 620, 621, 622, 623, 626, 627, 631, 632, 633, 1167, 2288, 2468, 2683; Týnecká 636, 637, 1051, 1321, 1339; Zaříčanská 641.

Kontroly stokové sítě

Společnost PVK také jako provozovatel městské vodohospodářské infrastruktury pravidelně kontroluje stokovou síť. V roce 2022 její pracovníci prozkoumali 142 kilometrů této sítě a prohlédli 2.137 vstupních šachet a objektů.

Během prohlídek bylo zjištěno 28 havárií a dalších 72 případů závad bylo zařazeno do plánu oprav.

Pomocí kouřové metody proběhla kontrola 27 kilometrů splaškové kanalizace. Tato metoda se využívá k nalezení nepovoleného napojení dešťových vod do splaškové kanalizace. V loňském roce bylo takto odhaleno 5 neoprávněných napojení srážkových vod na splaškovou kanalizaci.

Ve spolupráci s dalšími městskými organizacemi bylo nalezeno 22 nesprávně napojených splaškových přípojek na srážkovou kanalizaci. Jejich odpojením došlo ke zlepšení kvality povrchových vod na území hlavního města.

Pražská stoková síť měří 3.791 kilometrů, délka kanalizačních přípojek dosahuje 1.025 kilometrů. Zhruba 92 procent odpadních vod je odváděno na Ústřední čistírnu odpadních vod v Bubenči, zbytek na některou z 21 pobočných čistíren, které se nacházejí v okrajových částech metropole.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných