Matěj Stropnický: Zbrojení nikam nevede. Na Ukrajině se musí jednat

15. 02. 202314:33
Matěj Stropnický: Zbrojení nikam nevede. Na Ukrajině se musí jednat
foto: Markéta Šálková, PrahaIN.cz/Matěj Stropnický

Iniciativa Mír a spravedlnost stačila za měsíc své existence posbírat 12 tisíc podpisů mezi českými občany. Iniciativa si vzala za cíl podpořit řešení ukrajinského konfliktu výlučně mírovou cestou.

Za vznikem petice stojí bývalý ministr zahraničí Jan Kavan, novinář Matěj Stropnický a vědec Václav Hořejší.

Mírová iniciativa Mír a spravedlnost vyzývá českou vládu, aby ukončila slovní podporu válce a šíření nenávisti vůči kterémukoli státu či jeho představiteli, a potlačování názorů, které válku kritizují.

Druhým bodem iniciativy je výzva k tomu, aby vláda podnikla veškeré kroky vedoucí k dosažení urychleného příměří, jehož součástí bude i přerušení dodávek zbraní, a poté k jednání o spravedlivém míru, a to se svými evropskými partnery s cílem získat pro mír i vládu USA.

Třetí bod se týká sankcí namířených proti Rusku. Vláda by měla požadovat po ostatních evropských vládách v Radě EU poctivé a nestranné vyhodnocení dopadu sankcí uvalených na ruskou ekonomiku a zároveň naopak dopadu těchto sankcí na obyvatelstvo a ekonomiky evropských zemí.

Iniciativa Mír a spravedlnost vládu žádá, aby se zdržela jakékoli podpory uvalování dalších sankcí do doby vyhodnocení efektů sankcí a pokud se prokáže, že jsou pro Rusko neúčinné, kdežto pro evropské země a jejich obyvatelstvo poškozující, požadovala jejich zrušení.

Jasný důraz by podle iniciativy měla vláda soustředit na zmírňování dopadů války, inflace, drahoty a sankcí a zajistila skutečnou, účinnou a rychlou pomoc českým obyvatelům a podnikům.

Jednoho ze tří zakládajících členů iniciativy, konkrétně Matěje Stropnického, požádala PrahaIN.cz o pár slov:

V textu žádáte českou vládu, aby podnikla veškeré kroky vedoucí k dosažení urychleného příměří. Není to trochu naivní a bezelstná představa, že to půjde tak snadno?

My jsme čeští občané, a tak se obracíme na naši českou vládu. Žádáme ji, aby se s požadavkem dosažení urychleného příměří obrátila na Radu Evropy. Nejsme jedinou a osamocenou občanskou iniciativou v Evropské unii, která usiluje o mír na Ukrajině. Jde o to nepřeslechnout náš hlas a hlasy všech, co volají po míru na Ukrajině.

Stejně naivní mě ale přijde i představa, že někdo donutí usednout Rusy k jednacímu stolu. Jak dosáhnout toho?

Ta válka není úspěšná ani pro jednu stranu. A obě strany to vědí. Rusové provedli obrovské zábory ukrajinského území. Téměř roční konflikt znamenal mnoho vojenských obětí na obou stranách a hlavně velké množství mrtvých v řadách ukrajinských civilistů. Země je rozvrácená, kdyby ji Evropská unie nepodporovala ekonomicky, dávno by musela Ukrajina zbankrotovat. My se domníváme, že neustále zbrojení nikam nevede. Neustále se přitvrzuje v kalibru zbraní, které se na Ukrajinu posílají. Dnes to jsou tanky, zítra to budou stíhačky. Musíme se ptát, co bude následovat potom? Této zvrácené logice války se dá čelit jedině diplomatickou cestou.

V textu iniciativy uvádíte, že je nutné pro diskuzi o příměří získat i vládu USA. Neznepokojuje vás to, že USA řeší své problémy nyní spíše s Čínou.

Pro Ameriku není Ukrajina místem prvotního politického zájmu. Nicméně nemám dojem, že by USA dávaly ruce od Ukrajiny pryč. Samozřejmě pro Washington je v současné době prvořadý konflikt s Pekingem. Napjaté vztahy měly podobu hlavně obchodní války, nyní pozorujeme, jak se mění formy napětí. Důkazem toho je sestřelení údajných čínských špionážních balonů nad územím Kanady a USA.

Mezi signatáři iniciativy Mír a spravedlnost najdeme vědkyni Blanku Říhovou, zpěvačky Zuzanu Stírskou a Szibi Tobias, politologa Zdeňka Zbořila nebo ekonomku Ilonu Švihlíkovou. Celý text a prostor k podpoře lze najít na webových stránkách iniciativy. 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných