Meandry Botiče už jsou ve vlastnictví metropole. Jejich úprava může začít

17. 08. 202308:56
Meandry Botiče už jsou ve vlastnictví metropole. Jejich úprava může začít
foto: Petr Kouba, PrahaIN.cz/V přírodní památce Meandry Botiče čaruje tok tohoto potoka s místní krajinou

Jedno z nejcennějších přírodních míst v Praze se stává majetkem hlavního města. Mluvíme o meandrech Botiče, které jsou rozprostřeny mezi městskými částmi Praha 4, Praha 10, Praha 11 a Praha 15.

Metropole v posledních dnech vykoupila řadu pozemků v této oblasti od soukromých vlastníků, a tak už nic nebrání úpravě tohoto území. Šlo o pozemky o celkové výměře téměř 24 tisíc metrů čtverečních. Informuje o tom Praha 15 na svém webu.

Z hlediska běžného občana se může jednat o bezcenné pozemky, nicméně biologové, ale i odborníci na aktivní odpočinek by vám rozhodně nedali za pravdu.

Jedná se o původní a dříve hojně zemědělsky využívanou krajinu, která díky těžkému, náročnému a obtížnému hospodaření v posledních desetiletích ležela ladem. I proto se zde začala objevovat řada významných rostlinných i živočišných druhů, které vyžadují soustavnou ochranu.

V posledních zhruba dvaceti letech zde byl například zaznamenán výskyt kriticky ohrožených živočichů strnada lučního, ledňáčka říčního, netopýra rezavého nebo karase obecného. Tyto informace na webu poskytuje Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky.

Kromě toho se v těchto pozemcích podél Botiče nachází obrovský potenciál, co se týče budoucího využití v rekreační otázce.

Trojmezí – budoucí rekreační perla

Tato lokalita bývá také nazývána Trojmezí a už dnes se jedná o rekreační a odpočinkovou lokalitu hlavně pro obyvatele Chodova, Spořilova, Hostivaře či Záběhlic.

Už v minulosti se toto území stalo součástí přírodního parku Hostivař-Záběhlice a samotný tok řeky Botič je lokalitou přírodní památky Meandry Botiče.

Už od roku 2021 se snažil Magistrát hlavního města Prahy vytyčit jednotný postup při úpravě lokality. Překážkou ale bylo soukromé vlastnictví několika malých pozemků. Tento problém však nyní pominul.

V budoucnu by se lokalita měla stát příjemným a bezpečným místem pro odpočinek. Počítá se zde se vznikem cyklistických stezek, ale i pohodlných cest pro pěší. Nicméně zásahy do přírodního rázu by měly být minimální, protože nejdůležitější je zachování zdejšího cenného krajinného celku.

Ovocný sad zůstane, omladí se ale

V Trojmezí se nachází i starý, dnes už nevyužívaný, velký ovocný sad. Ten by měl rozhodně zůstat zachován i pro další roky. Budou však vykáceny nebezpečné, mrtvé či umírající stromy a budou postupně nahrazovány dalšími ovocnými stromy, převážně původními a dnes už téměř zapomenutými odrůdami.

Část mrtvého dřeva ale zůstane jako útočiště vzácných druhů hmyzu. 

Zelenou by do budoucna měla dostat v Trojmezí i nejméně jedna komunitní zahrada. Zájmem Prahy je také na zachování a podpoře vzniku dalších luk, které rozšíří bohatost a různorodost zdejšího biotopu.

Lokalitu pochopitelně do budoucna doplní kvalitní mobilní mobiliář, jako jsou lavičky či odpadkové koše.

Jedinou výraznější stavbou, která zde vyroste, by měla být lávka, která Trojmezí spojí s lokalitou Groš.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných