Metropole chce podpořit vzdělanost a inovace

03. 08. 202210:27
Metropole chce podpořit vzdělanost a inovace
foto: Jakub Mračno, PrahaIN.cz/Budova nové radnice, v níž zasedá pražské zastupitelstvo.

Pražští radní schválili na svém zasedání 1. srpna 2022 vyhlášení Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2023. Na jeho podporu se počítá s 13 miliony korun.

Jak se uvádí v tiskové zprávě magistrátu, radní tak učinili na základě bodů obsažených v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy pro období 2020 - 2040. Program obsahuje sedm tematických okruhů.

První okruh je zaměřen na podporu rozvoje vzdělanosti, spolupráce s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a nestátními neziskovými organizacemi. Dále má také pomoci se vzděláváním managementu a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v metropoli.

Cílem druhého okruhu opatření je podpora nových forem a metod výuky pro děti, žáky a studenty ve školách a školských zařízeních v Praze spolu s pořádáním vědomostních a uměleckých soutěží. Projekty spadající do této agendy mají zajišťovat také účast v mezinárodních odborných, profesních nebo uměleckých soutěžích. Netýkají se vysokých škol. Mají také zvýšit finanční gramotnost žáků a studentů.

Do třetího okruhu se řadí opatření podporující rozvoj dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a čtvrtý má za cíl rozvíjet vzdělávání seniorů.

Pátým opatřením je otevírání hřišť provozovaných základními školami zřizovanými městskými částmi hlavního města.

Šestý je Fond solidarity, který je zaměřen na prevenci sociálního vyloučení ve školách zřízených městskými částmi v Praze.

Sedmý tematický okruh je určen na podporu vzdělávání informatiky a anglického jazyka pro učitele působící na základních školách.

Lhůta pro podávání žádostí je od 26. září do 14. října letošního roku.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných