Milostivé léto jako šance pro dlužníky. Jen dopravní podnik eviduje 173 tisíc exekucí

09. 11. 202117:30
Milostivé léto jako šance pro dlužníky. Jen dopravní podnik eviduje 173 tisíc exekucí
foto: Markéta Šálková, PrahaIn.cz/Peníze, ilustrační foto

Magistrát hlavního města, jeho městské organizace, ale také městské části umožní dlužníkům nový start. U některých bude pomoc výrazná. Na pojem zcela zdarma ale zapomeňte.

Praha eviduje tisíce exekucí, do kterých lidé spadli díky nesplaceným pokutám, poplatkům nebo nájmům. Nejčastěji se jedná o neuhrazené poplatky, nedoplatky za odvoz odpadu, pokuty za jízdy načerno nebo třeba o dluhy vůči dodavateli energií či dluhy za nájmy v obecním bytě. Jen dopravní podnik v Praze od roku 1993 eviduje 173 tisíc exekucí.

O co konkrétně jde?

Milostivé léto je jednorázová možnost pro dlužníky splatit dluhy vůči státu a dalším subjektům. Jedná se o bezprecedentní odpuštění poplatků.

„Milostivé léto představuje obrovskou šanci pro mnoho dlužníků na nový začátek bez dluhů. Řada z nich se totiž nedokáže vymanit z dluhové pasti, protože původně dlužná částka narostla kvůli nemravně vysokému příslušenství a nákladům exekuce na mnohonásobek. Proto velmi vítám zákon schválený v Parlamentu a za Prahu chceme udělat vše pro to, aby se o této šanci dozvědělo co nejvíce lidí, kterých se to týká. Ve spolupráci s Člověkem v tísni a pražským zastupitelem a poslancem Patrikem Nacherem spouštíme rozsáhlou informační akci,“ uvedla radní Hana Kordová Marvanová (STAN).

„Jsem nesmírně rád, že se Praha do této akce na můj podnět zapojila takto aktivně. Je vidět, že když se v Poslanecké sněmovně schválí smysluplná zákonná úprava, aplikaci v praxi pak pomáhají politici bez ohledu na dělení na opozici a koalici. Tzv. Milostivé léto pomůže dlužníkům zastavit exekuce zaplacením jen jistiny vůči veřejnoprávním věřitelům, kteří zase získají najednou prostředky, které by normálně neobdrželi. Společně se pak musíme rázně postavit vůči všem aktivitám některých exekutorů, kteří hledají cesty, jak se Milostivému létu vyhnout,“ dodal spolupředkladatel, poslanec a pražský zastupitel Patrik Nacher (ANO).

Kterých pražských organizací se Milostivé léto v Praze týká?

Jde zejména o DPP, Pražské služby, Pražskou plynárenskou Holding, Trade Centre Praga nebo Pražskou energetiku Holding.

Městské firmy vyzvala rada hlavního města již 4. října, aby dlužníky aktivně o této možnosti informovaly. Rada zároveň vyzvala městské části a jejich společnosti, aby se do akce zapojily také.

„Na městské části Praha 7 chceme vytipovat rodiny a seniory, pro které by stálo za to vypsat veřejnou sbírku a vykoupit je tak z dluhového otroctví. Nabízím tuto myšlenku jako inspiraci pro další města a obce,“ říká Jan Čižinský, člen Zastupitelstva hl. m. Prahy a starosta MČ Praha 7,” vyjádřil se starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Celá akce se spustila dne 28. října a končit bude 28. ledna příštího roku.

Pokud v této době člověk uhradí dluh, jistinu a poplatek ve výši 908 korun, budou mu odpuštěny veškeré úroky a penále, které se během exekučního řízení nashromáždily. V některých případech se může jednat až o desítky tisíc korun.

Akce se ovšem nevztahuje na veškeré dluhy.

Platí pouze v případě, kdy je věřitelem veřejnoprávní subjekt; stát, obec, státní příspěvková organizace, veřejná vysoká škola, státní podnik, zdravotní pojišťovna, ale také Český rozhlas a televize nebo právnická osoba, v níž má většinovou majetkovou účast stát. Exekuce musí být vedena soudním exekutorem, neplatí v případě daňových a správních exekucí, dlužník nesmí být v insolvenci.

Jak postupovat?

V prvním kroku je nezbytné zjistit přesnou částku ke splacení. V opačném případě je třeba se obrátit na svého exekutora. Podle webu NedluzimStatu.cz ideálně doporučeným dopisem. V druhém kroku pak dojde k samotné úhradě. Nesplacenou jistinu musí dlužník poslat na účet exekutora spolu s poplatkem ve výši 908 korun, který slouží na náklady exekuce. Variabilní symbol upřesní exekutor. Do poznámky je třeba doplnit tento údaj: Jméno a příjmení - splátka na jistinu - Milostivé léto.

Aby vše proběhlo v pořádku, musí být platba připsána nejpozději dne 28. ledna 2022.

Exekutor poté vydá rozhodnutí o splacení dlužné jistiny, tím bude dlužník osvobozen o platby úroků a dalších poplatků. NedluzimStatu.cz doporučuje, aby se dlužník svého exekutora pro jistotu zeptal, zda je vše v pořádku.

Základní otevřená data o exekucích. Zdroj: statistiky.ekcr.info

Podle Statistik Exekutorské komory České republiky je u nás k 29. říjnu letošního roku evidováno celkem 4,576 milionu exekucí. Povinných je více než 700 tisíc. V roce 2019 byl průměr vymáhané částky na jednoho povinného zhruba 440.000 korun, medián pak 138.000 korun. Průměrný počet exekucí na jednoho dlužníka byl v roce 2019 rovných 5,77.

Nejčastěji se vymáhají částky do 10.000 korun; 45,05 procenta. Podíl vymáhaných částek nad 100 tisíc činí 11,03 procenta. Tato data jsou naprosto alarmující.

Podle serveru Mapy exekucí bylo v roce 2019 v Praze více než 480 tisíc exekucí, průměrný počet na osobu činil 5,8. Celkem bylo v Praze 82.443 dlužníků. 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných