Místní akční plán vzdělávání pomáhá cizojazyčným dětem na Praze 6

02. 04. 202209:23
Místní akční plán vzdělávání pomáhá cizojazyčným dětem na Praze 6
foto: Vít Hassan, PrahaIN.cz/Asistenční centrum pro uprchlíky v Kongresovém centru

Městská část Praha 6 vyhodnotila výsledky Místního akčního plánu vzdělávání. Ten se zaměřuje na rozvoj pedagogů a spolupráci mezi jednotlivými školami ve vzdělávání nejen cizojazyčných dětí. Nové poznatky budou přínosem i při zapojování ukrajinských dětí do českých škol. Městská část o tom informovala na svých stránkách.

Do základních škol na Praze 6 chodilo minulý rok více než 500 dětí, kteří mají češtinu jako druhý jazyk. Do mateřských škol chodilo takových dětí asi 250. Už před válkou byla nejvíce zastoupená skupina dětí mluvících ukrajinsky.

„Společně se školami chceme naplánovat, jak budeme pečovat o děti s odlišným mateřským jazykem – a teď primárně o ty nově příchozí,“ říká Marie Kubíková, radní Prahy 6 pro oblast školství.

Současný Místní akční plán vzdělávání podporuje spolupráci mezi školami a koordinaci výuky. Pomáhá mimo jiné s vhodným přístupem k cizojazyčným dětem.

Integrační plán se bude muset změnit

Na území Prahy 6 přišlo od začátku války asi 1300 dět,í z nichž asi 950 je ve školním věku. Zavedený integrační plán proto bude nutné přizpůsobit a změnit.

„Po distančním vzdělávání je uprchlická krize další a snad ještě složitější problém. Obecně ale platí, že vzdělávání se posouvá tam, kde učitelé spolupracují. Sdílení zkušeností vedle dalšího vzdělávání pedagogů nejvíce přispívá k rozvoji škol a zvyšování celkové kvality vzdělávání,“ doplňuje Jana Matoušová, vedoucí odborného týmu MAP MČ Praha 6.

Integrace trvá normálně asi patnáct měsíců

Na území hlavního města fungují pouze tři základní školy, které nabízejí kurzy češtiny pro cizojazyčné děti. Jednou z nich je ZŠ Marjánka na území čtyřky. Proces integrace zde trvá asi patnáct měsíců, ale v rámci ukrajinské krize se bude muset urychlit. Cílem je, aby se ukrajinské děti zapojili do běžné výuky nejpozději od září.

Poznatky z on-line výuky i díky Covidu

Za uplynulé tři roky mohli koordinátoři v rámci projektu zpracovat plány rozvoje. Své nápady, potřeby a zkušenosti potom probírali na společných schůzkách. Kvůli epidemii Covid 19 sice nemohly proběhnout všechny plánované aktivity, ale přineslo to i nové poznatky zejména ohledně distanční výuky. Do projektu se zapojilo téměř 500 pedagogů, proběhlo 77 seminářů a 9 seminářů pro rodiče.

Tříletý projekt pro rozvoj vzdělávání podpořila i EU. Praha 6 už požádala o podporu navazujícího projektu stejného rázu.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných