Modřanská radnice požaduje zastavení bourání obchodního centra. V budově přitom dosud funguje restaurace

13. 11. 202114:30
Modřanská radnice požaduje zastavení bourání obchodního centra. V budově přitom dosud funguje restaurace
foto: Se svolením Praha 12/Bourání bývalého obchodního centra Billa

V týdnu započaly bourací práce bývalého obchodního centra Billa ve Vostákově ulici na Praze 12. Je to místo, kde se společnost Trigema snaží zrealizovat záměr výstavby Dvou věží, tedy dvou mnohopatrových bytových objektů. Proti tomu se staví nejen místní, ale taky radnice, nejvyšší vedení nevyjímaje.

Původní demoliční výměr je již z roku 2018. „Prověřili jsme splnění podmínek. Demolice byla sice povolena, nicméně v objektu je dosud stále provozována restaurace. Při demolici nebyly odpojeny sítě, tedy plyn, voda a elektrický proud,“ komentovala poměrně nenadálou situaci místostarostka Eva Tylová.

Stavba je podle ní vedena v demoličním výměru jako jeden objekt. Tyto skutečnosti jsou však v přímém rozporu s vydaným demoličním výměrem a představují riziko přímého ohrožení bezpečnosti lidí přítomných v restauraci i obecné veřejné ohrožení.

„Stavba není řádně oplocena, aby se zamezilo vstupu dalších osob ani označena dle platných zákonů. Z tohoto důvodu vyzýváme stavební odbor, aby učinil kroky směřující k okamžitému zastavení demoličních prací,“ vysvětlila postoj radnice místostarostka Eva Tylová.

Trigema představila záměr postavit ve Vosátkově ulici dva objekty o původní výšce 14 a 18 pater, na což na základě odvolání radnice nezískala povolení. Později toto rozhodnutí změnila na 15 a 9 podlaží. Radnice ve spolupráci s místními občany a Spolkem náš Kamýk, který se v oblasti angažuje, však nepovažuje snížení za dostatečné, proto k němu vydala negativní stanovisko.

Trigema bude pro výstavbu potřebovat souhlasy s pronájmem okolních pozemků a věcná břemena od Magistrátu hlavního města Prahy. Ten na svém nedávném zasedání rozhodl, že sám vstoupí do jednání se společností.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných