Monitorováním mikrovláken chce Praha bojovat proti horku a suchu

01. 03. 202209:30
Monitorováním mikrovláken chce Praha bojovat proti horku a suchu
foto: Markéta Vančová PrahaIN/Pohled ze smíchovské strany na náplavku mezi Železničním mostem a Vyšehradem

Městská společnost Operátor ICT (OICT) bude v Praze sledovat různé mikroklimatické parametry. Metropole tak do budoucna získá podklady pro zmírnění extrémních vln horka a sucha. Rada hlavního města v pondělí schválila smlouvu na Monitoring mikroklimatických parametrů urbanizovaného prostředí, vyplývá to ze zaslané tiskové zprávy MHMP.

„Udržitelnost a ekologie jsou jasnou cestou, jak mírnit extrémní projevy klimatických změn. Abychom ale mohli přijmout skutečně funkční opatření, potřebujeme mít dostatek dat a informací o podobě klimatu ve městě. Sledovat budeme například teplotu, vlhkost a proudění vzduchu nebo intenzitu srážek, a to hned v několika lokalitách. Výsledky měření pak budou veřejně dostupné,“ vysvětluje v tiskové zprávě pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

6 typů senzorů

Hlavním záměrem tohoto pilotního projektu je otestovat senzory pro monitoring mikroklimatických parametrů urbanizovaného prostředí v uličním prostoru a také vybrat technologii, jež bude pro užití v Praze nejvhodnější. Připravovat se má taktéž metodika realizace měření tohoto typu.

Data ze senzorů se budou následně přenášet do Datové platformy hlavního města Prahy Golemio. Tam pak budou postupně zpracována a zpřístupněna v podobě datové vrstvy. „Budeme testovat 6 různých typů senzorů vhodných pro mapování městského klimatu, ověříme jejich spolehlivost a možnosti, jak data využít, abychom mohli vytvořit teplotní mapovou vrstvu. Tu budeme vytvářet podle charakteru místa, kde probíhá měření. Roli bude hrát typ povrchu, množství zeleně nebo například povětrnostní podmínky,“ sděluje ředitel Úseku Smart City, inovací a projektového řízení OICT.

16 různých lokalit

Městská společnost vybrala ve spolupráci s odborem ochrany životního prostředí a Institutem plánování rozvoje Prahy (IPR) pro pilotní měření 16 vhodných lokalit tím způsobem, aby byla zastoupena různá prostředí, která se uvnitř města vyskytují. Měření proběhne například v Pražské tržnici v Holešovicích či v ulici Orelská. Tam totiž není stromořadí a parkuje zde velké množství vozidel. IPR bude posléze naměřené hodnoty ověřovat pomocí multispektrálního leteckého snímkování.

Projekt je součástí Strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu a spadá do tematického rámce Územního plánu sídelního rozvoje a připravovaného Metropolitního plánu. Zároveň je rovněž součástí naplňování koncepce Smart Prague do roku 2030.

 

 

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných