Most na Výtoni přijde o svou železnou konstrukci

28. 11. 202214:28
Most na Výtoni přijde o svou železnou konstrukci
foto: spravazeleznic.cz/Vizualizace železničního mostu na Výtoni

Správa železnic představila novou podobu železničního mostu na Výtoni, která vzešla ze soutěžního dialogu dvanácti přihlášených architektonických týmů. Stojí za ní společnost 2T engineering. Vítězný návrh nepočítá se zachováním původních ocelových oblouků, ale jen se třemi kamennými pilíři. Na mostovku navíc přidává třetí kolej, což bylo jedním ze základních kritérií vyhlášené soutěže.

Na webových stránkách Správy železnic se uvádí, že soutěž na budoucí podobu mostu byla vyhlášena 3. května loňského roku formou soutěžního dialogu, aby se mohli zúčastnit i autoři třech možných řešení známých ještě před termínem jejího vyhlášení.

Tři koleje místo dvou

Cílem soutěžního dialogu bylo najít řešení pro rozšíření železničního mostu přes Vltavu a dalších navazujících přemostění na tři koleje. Tento požadavek si vyžádala aktualizovaná studie proveditelnosti řešící zapojení místního tranzitního koridoru do železničního uzlu Praha, kterou schválilo Ministerstvo dopravy.

„Studie počítá s výhledovým rozsahem dopravy, pro který není současné dvoukolejné přemostění postačující. Podmínkou bylo respektování požadavků památkové ochrany v největším možném rozsahu,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Jedenáct členů hodnotící komise složených ze zástupců Správy železnic, Magistrátu hlavního města Prahy a nezávislých odborníků, pedagogů ČVUT, architektů a členů Klubu za starou Prahu nakonec vybralo návrh nahrazující původní ocelovou konstrukci novým architektonickým řešením, čemuž předcházela složitá diskuse. Soutěžní návrhy mohly uplatnit i řešení, které by zachovalo stávající ocelovou konstrukci, ta by se však vzhledem k jejímu špatnému stavu musela postupně kompletně nahradit.

Vitualizace železničního mostu na Výtoni / foto: spravazeleznic.cz

Pěší a cyklisté o spojení nepřijdou

V podmínkách zadání soutěže byl dále kladen důraz na zachování funkce mostu spočívající v propojení obou břehů pro pěší a cyklisty, podobně jako je tomu i v současnosti.

Mezi požadavky týkající se řešení nové podoby mostu patří také vznik nové železniční zastávky na Výtoni, která bude sloužit jako přestupní uzel mezi různými druhy hromadné dopravy, zejména mezi vlakem a tramvajemi.

Původní ocelová konstrukce bude mít další využití

Železniční most na Výtoni stojí ve stávající podobě na svém místě od přelomu 19. a 20. století a jeho konstrukce je podle památkářů významnou technickou kulturní památkou.

„Jen málo železničních mostů na světě má tak unikátní polohu a hodnotu jako ten na Výtoni. Oceňuji výběr řešení pomocí architektonické soutěže a díky tomu i získání kvalitního výsledku, který spojí břehy nejen pro kapacitní železniční dopravu, ale zlepší komfort také pro pěší a cyklisty,“ řekl dosluhující náměstek pražského primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Ocenil i vznik nové zastávky a vyjádřil přesvědčení, že původní konstrukce mostu najde v budoucnu nové využití. „Velmi mě také potěšilo, že vítězný návrh otevírá cestu k využití stávající mostní konstrukce v jiném umístění a doufám, že i tento přesun začne Správa železnic připravovat,“ dodal Scheinherr.

Vitualizace železničního mostu na Výtoni / foto: spravazeleznic.cz

Stavět se začne v roce 2026

S vítězem soutěžního dialogu firmou 2T engineering bude uzavřena smlouva na zpracování podrobnější studie, která bude sloužit jako podklad pro zpracování dokumentace pro společné povolení stavby.

Záměrem Správy železnic je vypsání soutěže na zhotovitele v roce 2025, se zahájením stavby se počítá v následujícím roce. Uzavírka trati, kterou si výstavba nového mostu vyžádá, bude podle předběžných plánů využita k rekonstrukci celého železničního úseku směrem k Hlavnímu nádraží.

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných