Na modernizaci učeben a navýšení kapacit poskytne Praha 46 milionů

13. 05. 202308:59
Na modernizaci učeben a navýšení kapacit poskytne Praha 46 milionů
foto: Jan Svoboda, PrahaIN.cz/Třída, ilustrační foto

Celkem 24 školských zařízení si rozdělí 46 milionů korun, které jim hlavní město poskytne v rámci Regionálního akčního plánu hlavního města Prahy pro roky 2021 až 2027 v oblasti středního školství. Finance by měly posloužit k navýšení kapacit i modernizaci výuky.

Podle tiskové zprávy si 24 školských zařízení rozdělí celkem 46.377.000 korun v rámci návratné finanční výpomoci, která bude městu vrácena jednotlivými příspěvkovými organizacemi v následujících pěti letech.

„Jedná se většinou o projekty, které budou využity k modernizaci odborných učeben nebo například vytvoření bezbariérových vstupů,“ řekl radní pro oblast školství, sportu a volného času Antonín Klecanda (STAN), který návrh finanční výpomoci školám předloží ke schválení zastupitelstvu v květnu.

Většina škol podala žádost letos

Zastupitelstvo hlavního města schválilo Regionální akční plán pro roky 2021 až 2027 v červnu loňského roku. Obsahoval 24 projektových záměrů škol, které Praha zřizuje. Podle Antonína Klecandy podala většina škol žádost v letošním roce a některé z nich budou projekty v tomto roce i realizovat.

„Příspěvkové organizace hospodaří s omezeným rozpočtem, nemají tedy dostatečné finanční prostředky na pokrytí financí na přípravu a realizaci projektů. Z tohoto důvodu je nutné, aby zřizovatel těmto příspěvkovým organizacím poskytl v první fázi peníze na činnosti spojené s přípravou projektových žádostí. Bez těchto finančních prostředků nemohou být projekty připraveny a následně realizovány,“ dodal Klecanda.

Strategie Prahy podporuje projekty pro čtyřletá gymnázia

Výzva k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 byla vyhlášena 30. listopadu 2022. Žádosti jsou hodnoceny formálními kritérii a také kritérii přijatelnosti, mezi sebou nesoutěží. Pokud tedy žádost splní kritéria, může být doporučena k financování.

Preferované jsou v rámci strategie Prahy zejména náměty, které posilují kapacity čtyřletých gymnázií po ukončení 9. ročníku základní školy. Dále pak školy podporující efektivní výuku a pedagogickou práci dle Futury Classroom Lab. Jde zejména o relaxační místnosti pro pedagogy či zázemí. Preferované jsou také projekty na vybavení pro výuku odborných profilových předmětů či rozvoj cizích jazyků.

RAP přispěje k efektivnějšímu čerpání fondů

Regionální akční plán (RAP) je národní intervenční nástroj určený pro řešení územní dimenze fondů Evropské unie ve vybraných tématech. Nejde o integrovaný územní nástroj, ale jde o nástroj pro naplňování územních cílů Strategie regionálního rozvoje České republiky 2021+.

Přispět by měl k větší efektivitě čerpání fondů Evropské unie a také ke snaze zabránit významným finančním převisům v oblastech, kde absorpční kapacity a potřeby výrazně překračují alokace operačního programu. Umožní také připravit časově náročné významné projekty s regionálními i nadregionálními dopady.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných