Na Praze 2 dlouhodobě klesá kriminalita

18. 04. 202209:07
Na Praze 2 dlouhodobě klesá kriminalita
foto: Vít Hassan, PrahaIN.cz/Městská část Praha 2

Současné vedení na radnici Praha 2 udává jako jednu se svých priorit bezpečnost v ulicích. Na svém posledním jednání se radní seznámili s bilanční zprávou Policie České republiky hodnotící bezpečnostní situaci v této městské části. Z meziročního srovnání vyplývá, že i po rozvolnění protiepidemických opatření a opětovném nárůstu volného pohybu osob má kriminalita klesající tendenci.

Jak informuje Praha 2 na svém webu, zprávu radním předložili policisté Obvodního ředitelství policie Praha II. V roce 2021 bylo na území Prahy 2 evidováno celkem 2 587 trestných činů, což je oproti roku 2020 o 369 trestných činů méně. Objasnit se loni policii podařilo celkem 620 oznámených trestných činů, což odpovídá 23,96 procentům.

Méně trestných činů policisté zaznamenali u loupeží a kapesních krádeží, výraznější pokles nastal u krádeží věcí z vozidel a vloupání do bytů. Oproti tomu narostl podíl trestné činnosti v oblasti krádeží motorových vozidel a také na úseku mravnostní, násilné a drogové kriminality.

Radnice Prahy 2 je připravena maximálně podpořit policisty v jejich úsilí zlepšovat bezpečnost. „Policisty dlouhodobě podporujeme. Pomáháme jim řešit bytovou situaci, pravidelně jim přispíváme na lepší vybavení a staráme se i o lepší pracovní podmínky. Aktuálně dokončujeme rekonstrukci prostor přímo na Karlově náměstí, kde policisté získají kvalitní zázemí pro svou práci. Častější přítomnost policejních hlídek a kriminalistů v oblasti tak přinese i zvýšený pocit bezpečí,“ uvádí radní pro bezpečnost Michal Zuna (TOP 09).

Bezpečnostní situaci radnice systematicky sleduje a její vývoj vyhodnocuje na pravidelných poradách s policisty a strážníky. Velkou pozornost věnuje také prevenci kriminality. I v letošním roce bude pokračovat ve spolupráci s Bílým kruhem bezpečí, klubem Beztíže i s celou řadou neziskových organizací. Nadále bude probíhat podpora volnočasových aktivit mládeže a pořádání vzdělávacích seminářů pro nejohroženější skupiny obyvatel.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných