Na středních školách vzniknou nulté ročníky pro děti z Ukrajiny

05. 11. 202210:34
Na středních školách vzniknou nulté ročníky pro děti z Ukrajiny
foto: Jan Svoboda, PrahaIN.cz/Školní třída, ilustační foto

Organizace UNICEF poskytne hlavnímu městu více než 22 milionů korun na vytvoření nultých ročníků na středních školách. Určené budou pro děti z Ukrajiny.

Přetrvávající válka na Ukrajině i nadále způsobuje vysokou migraci a hlavní město na to musí aktivně reagovat. Nedostatečnou kapacitu ve školách se proto rozhodlo vyřešit ve spolupráci s organizací UNICEF zřízením nultých ročníků. Magistrát o tom informuje v tiskové zprávě.

Dotační program je určen na podporu ukrajinské mládeže ve věku od 15 do 19 let. UNICEF na tyto účely poskytne celkem 22,5 milionu korun, aby měly i ukrajinské děti možnost pokračovat ve vzdělávání. Současné kapacity pražských středních škol jim to totiž neumožňují.

Nulté ročníky umožní hladší přechod do běžných škol

„Cílem tohoto programu je umožnit ukrajinským mladým lidem pokračovat v jejich studiu a zajistit jim průpravu do českého jazykového a kulturního prostředí. Jsme si vědomi, že většině z nich komplikuje pokračovat ve své vzdělávací dráze jazyková bariéra, proto jim prostřednictvím nultých ročníků chceme zajistit intenzivní výuku českého jazyka spojenou s uvedením do českého školního systému tak, aby mohli svůj studijní potenciál v následujícím roce dál rozvíjet na běžných českých středních školách,” uvedl pražský radní pro oblast školství Vít Šimral (Piráti).

Pro děti z Ukrajiny je začleňování do českého školního systému velice složité. Neorientují se totiž například v typech škol či podmínkách přijetí. Neznají ani základní termíny a problém dělá také specifické české střední školství. Navíc neumějí dost dobře česky. Ani velká poptávka a současná nedostatečná kapacita škol nepomáhá.

Mnoho dětí zůstává mimo vzdělávací systém

„Důsledkem těchto znevýhodnění hrozí riziko, že v Praze a Středočeském kraji bude od nového školního roku vysoký počet ukrajinských dětí, které zůstanou mimo vzdělávací systém či budou navštěvovat školy, které neodpovídají jejich studijnímu potenciálu, a tím ztratí studijní a pracovní návyky. V důsledku toho hrozí riziko jejich špatné uplatnitelnosti na trhu práce a zátěže našeho sociálního systému,” doplnil Šimral.

Formálně půjde o přípravný kurz v minimálním rozsahu od ledna do srpna příštího roku. Tento kurz bude ale přesně kopírovat český školní rok včetně svátků a prázdnin. Dotaci tak získají střední školy, městské části i organizace s působností v Praze. Žádosti mohou podávat od 22. listopadu do 9. prosince.

UNICEF chrání a podporuje zájmy dětí

Organizace UNICEF se již od konce 2. světové války zaměřuje na ochranu a podporu dětí, které mají právo na zdraví, život, přiměřenou výživu, vzdělání a ochranu. Pořádá besedy a přednášky pro žáky a studenty základních, středních i vysokých škol poukazující na osvětu. Do pomoci dětem zapojuje také dobrovolníky.

Současnou situaci a potřeby českých dětí monitoruje například pomocí výzkumů Mladé hlasy. Ty jsou založeny na reprezentativním vzorku dětské populace dle věku, pohlaví, regionu či velikosti města bydliště. Data jsou získávána z osobních rozhovorů s dětmi v jejich domácím prostředí.

UNICEF pomáhá také v průběhu krizových situací, jako byla například pandemie Covid-19 nebo právě probíhající válka na Ukrajině.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných