Na Trojku zavítala místopředsedkyně parlamentu

25. 08. 202316:05
Na Trojku zavítala místopředsedkyně parlamentu
foto: Vít Hassan pro PrahaIN.cz/Olga Richterová (Piráti)

Místopředsedkyně parlamentu České republiky Olga Richterová (Piráti) navštívila v úterý 22. srpna radnici třetí městské části. Zajímala se především o Kontaktní místo pro bydlení Prahy 3.

Diskuze o fungování Kontaktního místa ve vztahu k připravovanému zákonu o podpoře v bydlení se kromě místopředsedkyně zúčastnil také radní pro dopravu a místostarosta pro bydlení Ondřej Rut (Strana zelených). O návštěvě informuje web městské části.

Kontaktní místa pro bydlení by dle Olgy Richterové měly založit všechny obce s rozšířenou působností. V rámci návštěvy tak mohla získat zpětnou vazbu a poznatky přímo z praxe od pracovnic centra podporovaného bydlení, které na Trojce funguje už čtyři roky.

Zákon vzniká na základě praxe

Místostarostka svou návštěvou prý mimo jiné dokázala, že připravovaný zákon vzniká na základě znalostí z terénu a hledá funkční cesty na zlepšení spolupráce obcí pronajímatelů s poskytovateli sociálních služeb tak, aby byla pomoc lidem v bytové nouzi co nejefektivnější.

Práci centra přehledně shrnuje brožurka, která obecně seznamuje s fungováním podporovaného bydlení na Praze 3, nabízí přehled poskytnuté podpory v rámci tohoto programu v jednotlivých letech, přináší přehled o bytové politice v číslech a nakonec seznamuje s konkrétním postupem práce s klienty Kontaktního místa pro bydlení.

Pravidla rozdělování bytů se zaměřují na ohrožené skupiny

Systém přidělování obecních bytů na Trojce změnila od začátku roku 2020 nová pravidla podporovaného bydlení. Ta jsou zaměřena na pomoc ohroženým skupinám obyvatel, kteří se dostali do bytové nouze. Jde o systém bodového hodnocení jednotlivých žadatelů a jejich posouzení dle stanovených kritérií, což zajišťuje maximální transparentnost.

Největší pozornost je při rozdělování obecních bytů věnována rodinám s dětmi, samoživitelům, seniorům a zdravotně znevýhodněným občanům. Součástí pravidel je také přidělování bytů podporovaným profesím. Kritéria jsou přitom pro každého stejná. Zohledňují míru bytové nouze, počet osob v domácnosti i jejich věk, zdravotní stav nebo hendikep. Důležitá je i délka pobytu na Praze 3.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných