Náklady na kroužky rostou. Co bude po Novém roce, nikdo neví

30. 09. 202205:35
Náklady na kroužky rostou. Co bude po Novém roce, nikdo neví
foto: Georgi Bidenko, PrahaIN.cz/Děti v tělocvičně

Pořadatelé dětských kroužků šetří, kde se dá – míň topit se bude v tělocvičnách i na chodbách.

Odborníci se shodují na tom, že pro zdravý vývoj dětí a mladých lidí jsou volnočasové aktivity stejně důležité jako vzdělávání, ať už se jedná o zájmové kroužky nebo sportovní oddíly. Sportovní oddíly začaly mít potíže už začátkem tohoto roku, kdy ceny energií ještě zdaleka nedosahovaly tak šílených hodnot jako nyní, a zájmové kroužky prostě musí šetřit, kde se dá. Tuto oblast už ale nyní, po dvou letech pandemie, zanedbávat nelze – z mnoha důvodů: dětem hrozí pandemie obezity a nedostatek kulturního vyžití může mít zákeřný dopad na dětskou psychiku.

Rodiče, kteří chtějí svým dětem zajistit zdravý růst, se tak ocitají v několikanásobné finanční pasti. Životní náklady rostou v Praze tak, že vláda musela zastropovat ceny energií, aby nemusela řešit sérii bankrotů a tu úplně nejčernější krizi, do které bychom se propadli úplně všichni.

Dětské sporty i zájmové kroužky musí stejně jako všichni řešit stoupající náklady na téměř všechno, od nájmů přes energie a materiální zabezpečení až po osobní náklady. Ale někdo to ve finále musí zaplatit – otázkou je, zda na podobné aktivity budou vůbec rodičům dětí zbývat prostředky.

Největší pražský poskytovatel dětských zájmových kroužků, DDM Praha, zatím ještě zdražovat nemusel – otázkou je, jak dlouho to vydrží, protože podle vyjádření ředitele Libora Bezděka pro PrahaIN.cz jen náklady na energie stouply o 400 procent: „Díky podpoře zřizovatele – hlavního města Prahy, který pokryl zvýšené náklady na energie, které byly tím základním faktorem pro možné zdražování, jsme zdražovat nemuseli a držíme ceny loňského roku,“ říká Libor Bezděk, podle kterého se chystají i další úsporná opatření, například snižování teploty v tělocvičnách, vytápění na chodbách atp.

Někde už ke zdražení přistoupili

Městské kroužky s podporou magistrátu v zádech ale nejsou jediné, kdo musí řešit problémy: „Nájem nám v jedné lokalitě vzrostl o 20 %, tam jsme zdražit museli,“ říká Lucie Kufová ze sportovního klubu Hafun: „Zaměřujeme se na hry v přírodě, takže nám náklady až tak nevzrostly. I přes zdražení se ale pořád snažíme držet ceny na přijatelné úrovni.“

Podle Jaroslava Faltýna, provozního ředitele společnosti Veselá věda, která pořádá kroužky i tábory, se obojí zaměřuje na děti a jejich rozvoj, a není to tedy zbytná zábava: „Je to jedna z nejlepších investic, jaké mohou rodiče udělat. Budoucnost bude patřit dětem, které budou disponovat širokou paletou dovedností,“ říká Jaroslav Faltýn, podle kterého také rodiče důležitost kroužků chápou: „Zdražovat budeme pouze v minimální nutné míře, řádově desítky korun na kroužek, abychom zohlednili zvýšení cen nájmů prostor. V žádném případě nebudeme šetřit na lektorech ani na pomůckách do školy.“

O tom, že si rodiče nutnost rozvoje dětí opravdu uvědomují, svědčí i neutuchající zájem o volnočasové aktivity: „Zatím se u nás drží shodný zájem lidí a naopak čekám, že by mohl být zvyšující trend, protože v lokalitě, kde jsme pouze venku, je cena příznivá a jsme schopni tuto cenu dlouhodobě udržet,“ říká Lucie Kufová.

„Z komunikace s rodiči víme, že mají o kvalitní zájmové vzdělávání zájem a své děti podporují. Toto vnímání důležitosti kroužků je z našeho pohledu rok od roku širší, jednoznačnější. Vnímají to tak i mnohé školy, se kterými spolupracujeme,“ říká Jaroslav Faltýn.

„Rodiče i školy zajímá smysluplná náplň volného času dětí, ale čím dál více kladou důraz i na kvalitu a vzdělávací přínos aktivit.“ A v pražských Domovech dětí a mládeže, kde je zřizovatelem hlavní město, dokonce dětí výrazně přibylo – rodiče si zřejmě uvědomují nutnost dohnat manko, které děti během covidu nabraly: „Co se týče počtu přihlášených dětí, zaznamenáváme oproti předcházejícím letům nárůst a někde i velmi výrazný. Očekáváme, že počet přihlášených bude obdobný jako v období před covidem,“ říká Libor Bezděk.

Otázkou samozřejmě zůstává, jestli nadšení vydrží jak pořadatelům kroužků, tak jejich zřizovatelům, ale také rodičům i po zbytek roku. Dobrou zprávou je, že ceny energií díky zastropování už neporostou – jakým způsobem se ale do celé složité rovnice s mnoha finačními proměnnými (inflace, energie, doprava, školní pomůcky…) promítne financování volnočasových aktivit, se ukáže až po Novém roce – právě tehdy by podle ekonomů měly na občany dopadat důsledky krize nejvíce.

Po Novém roce se uvidí

Rodiče navíc často platí dětem jen jedno pololetí, a po vánočních svátcích budou otázku „chodit či nechodit“ řešit znovu. Pořadatelé jsou ale optimističtí: „Já doufám, že počet dětí u nás poroste. Běhat venku je důležité nejen ze sportovního hlediska, ale také pro zvyšování imunity a psychické odolnosti,“ říká Lucie Kufová.

„Moc bych si přála, aby se lidé více navrátili k přírodě a přestali tolik koukat do aplikací na počasí. Děti rozhodně nenutíme být venku v šíleném dešti a v zimě, ale u pár kapek se kroužek neruší a naopak máme plno legrace např. z přírodní sprchy. Děti si naschvál stoupají pod větve a ostatní jim třesou se stromem nad hlavou.“

U DDM Praha je důležitá také pomoc města: „Zřizovatel se nám snaží pomáhat, jak jen to jde. Navíc si budou moci někteří žáci požádat o voucher na pokrytí části nákladů spojených s naší činností,“ zmiňuje Libor Bezděk Balíček pomoci Pražanům.

Provozovatelé se pak shodují na tom, že volnočasové aktivity jsou pro zdravý rozvoj dětí zásadní, a doufají, že jim rodiče i přes obtížnou situaci zachovají přízeň: „Kroužky a zájmové vzdělávání rozvíjejí vedle zájmu dítěte o konkrétní téma také jejich myšlení, dovednosti. Děti nelze kvůli zdražování nechat bez této důležité složky rozvoje, nechat je například brouzdat po internetu nebo sledovat videa,“ říká Jaroslav Foltýn. „To je totiž to, co drtivá většina dětí bez smysluplné náplně volného času udělá. Významná část rodičů tyto skutečnosti chápe. Pokud si tento chytrý přístup rodiče podrží, nabídku kvalitních kroužků udržíme.“

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných