Narkomani na Andělu. Problém

07. 12. 202108:00
Narkomani na Andělu. Problém
foto: Vít Hassan, PrahaIN.cz/Noční Anděl

Poblíž metra Anděl byla umístěna dvě nízkoprahová centra pro závislé. Občané z této čtvrti nemají ale vůbec radost. V okolí se teď pohybují podivné existence. Starostka Zajíčková ale bojuje za změnu této situace a podpořila proto občanskou petici.

Ve známé pražské čtvrti se v posledních týdnech rojí skupinky narkomanů a jiných velmi zvláštně vyhlížejících lidí. K situaci se vyjádřila místní starostka Renáta Zajíčková, která vidí umístění těchto center jako problém. Podpořila proto petici občanů pro magistrát, aby se tato situace začala okamžitě řešit.

Magistrát chystá v současné době decentralizaci těchto nízkoprahových center, do poloviny příštího roku by měl vzniknout jasný koncept. Zajíčková navrhuje, že vy se měla rozdělit na několik menších, aby nedocházelo ke shlukování narkomanů. Ideálním řešením je podle ní jedno malé centrum na sto obyvatel, tak by byla rozdělena po celé Praze. V současné době však centra existují pouze tři a z toho dvě jsou umístěna poblíž Anděla.

Jste svědky nějakého přestupku, porušení zákona nebo třeba jevu, který vás nebo vaši rodinu pohoršuje?

Volejte policii.

Policie ČR – 158

Městská policie Praha 5 –222 025 360 (361)

 

Příští rok bude lépe

V průběhu příštího roku by se situace tedy měla začít zlepšovat. Nyní závisí na Radě hlavního města Prahy, jak sestaví konkrétní plán. Už dopředu by se mělo myslet na to, aby nová centra opět nezasáhla kvalitu života ostatních obyvatel.

Nově by také mělo být podmínkou, aby se centra nevyskytovala poblíž škol a nehrozilo zde tak vysoké riziko výskytu drogově závislých. To, že se tomuto tématu konečně věnuje dostatečná pozornost považuje Zajíčková za velký úspěch. Dle jejích slov byla dosavadně situace „finančně i personálně poddimenzována“ a nyní díky petici občanů bude konečně situace náležitě řešena. V polovině příštího roku by měla být Zajíčková stále na radnici, takže si vyjádřila, že situaci si rozhodně „pohlídá“.

„S Janou Černochovou, starostkou Prahy 2, s Petrem Hejmou, starostou Prahy 1, a s dalšími místostarosty připravujeme kulatý stůl, kde chceme představit konkrétní požadavky k vedení hlavního města Prahy. To by urychleně mělo přijmout taková řešení, která by plány a strategie v oblasti protidrogové politiky konečně přenesly ze stohů papírů do ulic,“ dodal letos v září radní pro sociální oblast a bezpečnost Prahy 5 Petr Lachnit.

Drogy ve stokách. To je téma, kterým se dlouhodobě zabývají vědci z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka v pražských Dejvicích. Na základě vzorků odebraných z odpadních vod lze totiž odhalit, ve kterých částech je nejvyšší spotřeba kokainu, pervitinu či extáze. Tyto výsledky pak mohou využít policisté či terénní pracovníci zaměření na prevenci.

Věra Očenášková, která vede oddělení hydrochemie výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, se věnuje výskytu nelegálních drog v odpadních vodách už 6 let. A to v rámci celé ČR. Asi nikoho nepřekvapí, že největší spotřeba těchto látek byla zjištěna v Praze, konkrétně v Holešovicích, v Karlíně nebo na Žižkově. Nejčastěji se v těchto lokalitách vyskytuje kokain.

Pervitin…

„Nejvíce kokainu jsme našli ve stoce B, do které spadají oblasti Holešovice, Letná, Žižkov, část Karlína. Je to taková část, která obepíná to centrum Prahy. Ten kokain je dražší droga, takže to souvisí i s kupní silou obyvatelstva, které tam bydlí, takže to zřejmě souvisí i s tímto," řekla Věra Očenášková, vedoucí odd. hydrochemie VÚV T. G. Masaryka.

Výzkumníci v odpadních vodách nalezli i jiné drogy. Velké zastoupení měl také pervitin nebo extáze.

„Pervitin je potom v dalších oblastech. Jsou to třeba některá sídliště. Extáze, ta je vlastně ve stejné oblasti, jako je ten kokain, tak tam bylo, pokud si to dobře pamatuji, zvýšené množství i extáze, což je tedy typická víkendová droga. On i ten kokain je spíše víkendová droga než na celotýdenní užívání," řekla Věra Očenášková.

Odběry zajistili zaměstnanci PVK, kteří na vybraných místech čerpali vzorky odpadních vod po dobu 24 hodin.

Celá reportáž Praha TV ZDE

 

Jak vyplynulo z výroční zprávy publikované v roce 2020 o užívání legálních návykových látek, míra jejich recepce zůstává v ČR na vysoké úrovni. U nelegálních návykových látek je situace stabilní. Celkem čtvrtina dospělé populace v současnosti kouří, 18 procent kouří denně. Devět procent dospělých pije denně nebo téměř denně alkohol. Do kategorie rizikové konzumace alkoholu spadá 14–18 procent dospělé populace, což odpovídá cca 1,5 milionu dospělých osob. Nejčastěji užitou nelegální drogou jsou konopné látky, které v posledních 12 měsících užilo 9–11 procent osob. Míra tzv. problémového užívání dalších nelegálních drog je 0,7 procenta u dospělé populace, hlavní problémovou nelegální drogou v ČR je pervitin (metamfetamin).

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných