Nejnavštěvovanější přírodně rekreační oblastí na Praze 4 je les Kamýk

08. 02. 202309:14
Nejnavštěvovanější přírodně rekreační oblastí na Praze 4 je les Kamýk
foto: Markéta Šálková, PrahaIN.cz/Les, ilustrační foto

Anketa o stavu a využívání přírodně rekreačních oblastí na Praze 4 a 12 přinesla informace o tom, že nejnavštěvovanějším parkem území je les Kamýk. Následuje lesopark Hodkovičky či údolí Lhoteckého a Zátišského potoka.

Anketu týkající se rekreačních lokalit v oblasti Braníka, Hodkoviček, Lhotky, Kamýka a Modřan si nechala Praha 4 a Praha 12 vypracovat ve spolupráci s Katedrou zahradní a krajinné architektury České zemědělské univerzity v druhé polovině ledna. Šlo o semestrální zadání studentů 4. ročníku. O výsledcích nyní informuje web Prahy 4.

„Měli jsme příležitost s katedrou několikrát spolupracovat. Vždy se jednalo o příjemnou spolupráci, která přinesla zajímavé podněty pro další diskusi. Těším se na první výstupy, k nimž bude možné dát zpětnou vazbu v průběhu letošního léta,“ informoval místostarosta Prahy 4 pro územní rozvoj a výstavbu Patrik Opa (ODS).

Středem zájmu bylo devět vybraných oblastí

Anketa se konkrétně týkala Velkého Háje, lesa severně od Jiráskovy čtvrti, lesa u branického nádraží a Branického potoka, malého lesa Hodkovičky, lesoparku Hodkovičky, údolí Zátišského potoka, údolí Lhoteckého potoka a lesa Kamýk.

Účelem bylo zjistit, které přírodně-rekreační lokality obyvatelé na daném území navštěvují, jak často a k jakým aktivitám. Druhá část otázek pak pomocí online mapy zjišťovala, jaké hodnoty, problémy, uzly a bariéry dané lokality představují.

Dotazník dokončilo 268 lidí

Celkem se výzkumu zúčastnilo 339 lidí, ze kterých 268 dotazník zcela dokončilo. Svůj podnět do mapy zaneslo 200 z nich, aby společně vytvořili celkem 1.013 podnětů. Respondenti byli ze 68 procent ženy. Nejvíce, tedy 48 procent dotázaných, bylo ve věku mezi 30 a 39 let.

„Velice děkuji všem občanům, kteří se do ankety zapojili. Přestože byla poměrně časově náročná, zhruba tři sta respondentů poctivě vyplnilo dotazník a dvě stě přispělo podněty do mapy,“ poděkoval místostarosta Prahy 12 pro životní prostředí Vojtěch Mikoláš (ODS).

Nejvíce navštěvovaný je les Kamýk

Nejoblíbenějším místem pro trávení volného času je dle respondentů les Kamýk s oblíbeným zookoutkem. Pravidelně tam zavítá 64 procent respondentů. Asi polovina dotázaných pak navštěvuje také lesopark Hodkovičky či údolí Lhoteckého a Zátišského potoka.

Nižší návštěvnost zaznamenaly lokality v severní části území. Pouze 17 procent dotázaných navštěvuje les u branického nádraží a jen o dvě procenta více návštěvníků láká les severně od Jiráskovy čtvrti.

Nejčastěji se respondenti v daných místech procházejí a nebo pozorují přírodu. Rozšířené je také venčení psů. Oblíbenou kratochvílí je i hra v přírodě, jízda na kole nebo běh.

Data budou podkladem pro další zpracování

„Rád se připojuji k poděkování. Shromážděná data představují velmi užitečný podklad pro naši práci. Celé řešené území je velmi rozsáhlé. Nebylo by tedy reálné podrobněji jej zpracovat v rámci jednoho semestru. Po zralé úvaze jsme se proto rozhodli zaměřit v návrhové části především na údolí Zátišského potoka, které se rozprostírá na pomezí obou městských částí a je poměrně hojně navštěvováno obyvateli většiny blízkých rezidenčních čtvrtí,“ přiblížil další část práce vedoucí Katedry zahradní a krajinné architektury ČZU docent Matouš Jebavý.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných