Nepořádek v Praze 10 se ani nedá popsat. Fotografie hovoří za vše

15. 01. 202305:29
Nepořádek v Praze 10 se ani nedá popsat. Fotografie hovoří za vše
foto: Markéta Šálková, PrahaIN.cz/Nepořádek v pražských Vršovicích

Pražské Vršovice trápí nepořádek. A velký. V neděli 8. ledna a v pondělí 9. ledna jsme v této městské části obešli několik ulic a namátkově fotili. O problému jsme na PrahaIN.cz v minulosti již psali.

Malebná lokalita širšího centra, výstavba ze začátku 20. století, v některých místech samozřejmě ještě starší. Dostatek zeleně. Výborná dopravní dostupnost. Vše po ruce. Zhruba tak zní inzeráty na prodej nemovitostí v této lokalitě. Chybí jim ale podstatná informace. Je tu extrémní nepořádek.

Radnici v minulém volebním období vedla Renata Chmelová (za uskupení VLASTA - KDU+STAN+DPD+NK), na vládě se podíleli Piráti a ODS. V loňských komunálních volbách došlo k drobné obměně. Starostou se stal Martin Valovič (Společně pro Prahu 10), v radě s ním sedí zástupci VLASTY a hnutí STAN s podporou KDU-ČSL. Piráti a ANO jsou v opozici. 

Fotografie, které jsme pořídili v ulicích Sportovní, Oblouková, Vršovická, Minská, Orelská, Žitomírská, jsme poslali starostovi Martinu Valovičovi, Radmile Kleslové, předsedkyni ANO v Praze 10 a předsedovi místních Pirátů Michalovi Kočímu.

Starosta Valovič ústy tiskového mluvčího odpověděl, „že snaha o čistší a upravený veřejný prostor je nikdy nekončící proces, a že je třeba nadále pokračovat v dlouhodobě nastavených komunikačních aktivitách směrem k veřejnosti, aby se podobné výjevy v ulicích městské části pokud možno nevyskytovaly.”

Michal Kočí nám sice zaslal rozsáhlou reakci, dokonce jako první z oslovených, ale odpověď na naši otázku se z ní nepodařilo vyčíst.

Chyba radnice, tvrdí opoziční politička Kleslová

O to údernější byla bývalá starostka Radmila Kleslová: „Dle fotografií se jedná o nepořádek u nádob pro komunální odpad, které si objednávají majitelé domů. Evidentně kapacita nestačí. Sběrných nádob je málo a frekvence svozu není dostatečná. Vedení radnice to zřejmě neřeší,” řekla pro PrahaIN.cz.

„Samozřejmě je to špatně. Městská část musí zajistit pořádek, od toho tu je. Zvýšit počet nádob na komunální odpad, zvýšit četnost svozu. U majitelů domů důsledně vyžadovat zajištění pořádku i za cenu sankcí. Zajistit, aby nedocházelo k ukládání odpadu na místa, která k tomu nejsou určená,” dodala.

Podle zástupkyně opozice je jedním z důvodů, proč městská část vypadá jako smetiště, i to, že se na Prahu 10 díky bytové politice vedení radnice přistěhovalo mnoho problémových občanů. Jde prý ale také o to, že, „v domech soukromých majitelů se zase zvyšuje počet nájemců, ale jejich množství neodpovídá počtu nádob na komunální odpad a ani frekvenci svozů. Je to věc vedení radnice, aby zajistilo pořádek a nápravu. Prostředků má k tomu dost.”

Nepořádek v Praze 10... Foto: Markéta Šálková, PrahaIN.cz

Řešení pohledem ANO? „Požadovali bychom na majitelích domů navýšení počtu nádob na komunální odpad, jejich umístění na uzavřená místa, popřípadě je uzamykali. K tomu bychom jim poskytli součinnost. Důsledně bychom pořádek kontrolovali, upozorňovali na nedostatky a v krajním případě i pokutovali. Rovněž bychom důsledně kontrolovali společnosti, které provádějí úklid za desítky milionů hrazených městskou částí.”

Občanům pak Kleslová doporučuje, aby zašli na Výbor pro životní prostředí, který je veřejný a požadovali po předsedovi nápravu.

Děláme maximum, hájí se starosta

Starosta Valovič nepovažuje aktuální stav týkající se nepořádku za prezentaci Prahy 10. Jako místní samospráva prý činí maximum pro zlepšení situace z hlediska svozu odpadů, který prý aůe není v kompetenci městských částí. „Praha 10 se naopak prezentuje jako městská část, která podporuje odpovědný přístup k odpadům, nabízí dostupné a stále se rozšiřující možnosti, kam odpad nasměřovat a spolupracuje v tomto směru s místními komunitami a obyvateli,” uvedl.

Vršovice prý v rámci Prahy nejsou v tomto směru ničím odlišné. Nepořádek a volně ložené skládky v ulicích mají být obecným nešvarem.

Zajímalo nás také, proč se situace zatím nezlepšila, ačkoli nepořádek byl jedním z volebních témat. To starosta odmítá. „Situace se z našeho pohledu zlepšila, například o loňských vánočních svátcích jsme za poslední roky měli nejmenší počet urgencí na hromadění odpadů u sběrných nádob. Bylo to díky pečlivé přípravě svozových společností. U podnětů, které jsme přesto jednotkově dostali, městská část aktivně intervenovala ke zjednání rychlé nápravy,” dodal pro PrahaIN.cz.

Praha 10 za běžný a strojový úklid chodníků, zahrnující i svoz odpadkových košů, splach chodníků, mobilní úklid psích exkrementů a odstraňování přerůstajících travin vynaložila v loňském roce 23 milionů korun. Dalších 350 tisíc pak na odvoz černých skládek. Třikrát až čtyřikrát do roka jsou na jednotlivých stanovištích umístěny velkoobjemové kontejnery.

Nové vedení radnice se chystá na komplexnější revizi umístění sběrných nádob na směsný komunální odpad, a to včetně nemovitostí, které městské části patří. „Vlastníci bytových domů jsou oslovováni v případech, kdy je zaznamenána nedostatečná kapacita jimi užívaných sběrných nádob nebo je zřejmé nevhodné situování sběrné nádoby na pozemní komunikaci,” uvedl Valovič.

Viník = obyvatel?

„Celkově je kladen důraz na motivaci obyvatel nakládat s odpadem odpovědně. Například jsou k dispozici informace o možnostech zřízení domovních stání pro nádoby na tříděný odpad, zajištění sběrných nádob na bioodpad, možnostech předcházení vzniku odpadu či ze získané dotace poskytujeme (opakovaně) zahradní kompostéry,” dodal.

Je fakt, že v parčíku u Botiče nedaleko stadionu Bohemians visí nová informační tabule, která obyvatele nabádá, jak s odpadem nakládat.

Informační cedule, jak nakládat s odpadem. Foto: Markéta Šálková, PrahaIN.cz

Od listopadu loňského roku prý Praha 10 eviduje dvě oficiálně podané stížnosti na znečištění veřejného prostranství a deset podnětů, které byly zaslány přes e-mail pro hlášení závad ve veřejných prostranstvích. Zaznamenány prý byly také podněty formou mobilní aplikace Zmapujto.cz

Ku prospěchu vedení Prahy 10 je nutno dodat, že to nejsou radní, ale ani zastupitelé, kteří nepořádek v ulicích dělají. To jde na vrub místních.

Jak jsme uvedli, dotazy jsme zaslali i opozičnímu představiteli desítkových Pirátů Michalu Kočímu. Ten sice reagoval jako první, nicméně odpovědi nebyly konkrétní. Abychom ho nepřipravili o možnost vyjádření, rozhodli jsme se publikovat jeho úplnou reakci bez redakčního zásahu.

Dotazy redakce:

1) V příloze zasílám náhled fotografií, která jsem pořídila 8. a 9. ledna. Konkrétně v ulicích Minská, Vršovická, Orelská, Sportovní, Oblouková a Žitomírská. Co vás při pohledu na ně napadne?

2) Ve vedení MČ jste byli minulé čtyři roky. Bohužel ani pod vaším vedením nedošlo ohledně nepořádku k žádnému zlepšení. Nevypadá to, že by se situace změnila pod tím novým. Jsou tedy Vršovice něčím odlišné oproti jiným městským částem, že zrovna v této městské části se kumuluje nepořádek? Popravdě takto nevypadají ani přelidněná sídliště.

3) Je podle vás v pořádku, že se Praha 10 takto prezentuje?

4) Kde vy osobně vidíte příčinu?

5) Když jste řídili P10 spolu s koalicí VLASTA a ODS, udělili jste nějaké pokuty za znečišťování ulic?

6) Komunikuje úřad s majiteli domů, případně SVJ nebo LBD, aby zajistili častější svoz, případně navýšili kapacitu nádob na odpad? Udělila Praha 10 někdy v tomto směru pokutu, případně jiný trest? Nebo naopak motivuje Praha 10 tyto k tomu, aby sami navýšili množství nádob a zajistili častější svoz?

7) Řeší Praha 10 nějak situaci ohledně umístění nádob na ulicích? Přeci jen to v Praze je spíše výjimečná záležitost a rozhodně ne v takové míře jako u vás.

Odpověď Michala Kočího:

Osobně vnímám počínající změnu v péči o veřejný prostor oproti předchozímu volebnímu období (viz.  dlouhodobě neodklizený štěrk z chodníků), ve které díky Pirátům došlo po téměř 15 letech k významné a výrazné pozitivní změně v péči o veřejnou zeleň, hřiště a správu komunikací. Díky přesoutěžení firem došlo nejen k výrazným úsporám veřejných finančních prostředků, ale současně i k výraznému navýšení efektivity služeb.

Chci věřit, že stávající pan radní pro oblast životní prostředí, pan Milan Maršálek (koalice Vlasta), využije svých čtyřletých zkušeností na pozici předsedy Výboru pro životní prostředí a Piráty zavedenou dobrou praxi důstojně naváže. Že tak mimo jiné zachová či rozvine službu tzv. „Rychlé čety“, která v řádu hodin po nahlášení nepořádku či černé skládky místo uklidila.

Za uvedeným cílem jsme propagovali aplikaci „Změňte to“ či kampaň „Ukliďme Česko“.

Zejména a především však věřím, že pan radní Maršálek obhájí svou rozpočtovou kapitolu životního prostředí při přípravě, obhajobě a schvalování rozpočtu pro letošní rok. Aktuálně se totiž zdá, že „jeho“ kapitola bude pro letošní rok v investiční oblasti minimálně o 22 milionů (!) pokrácena. To není dobrá zpráva pro žádného obyvatele Prahy 10. Již v loňském roce se mnoho firem s ohledem na rostoucí inflaci ozývalo, že žádají o zvážení uzavření „inflačních dodatků smluv“.

Pokud by pan radní Maršálek nedokázal rozpočet pro své gesce obhájit, budeme se muset připravit na výrazné zhoršení kvality veřejného prostoru, například při správě dětských hřišť, sportovišť, revitalizaci parků, sousedských projektů, laviček, kontejnerových stání, pítek, výsadbě stromů atd.

Pokud Vás téma veřejného prostoru, potažmo čistoty skutečně zajímá, zvu Vás srdečně, paní redaktorko, na jednání Finančního výboru, které se uskuteční v pondělí 16. 1. od 16 hodin ve Středisku územního rozvoje, v přízemí budovy B, ÚMČ Praha 10. Jednání výboru je veřejné.

Na jednání budou projednány samozřejmě všechny kapitoly rozpočtu, tj. ze všech oblastí, které chod městské části ovlivňují.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných