Nevzhledné nádoby na odpad zakryjí gabionové stěny

19. 07. 202207:25
Nevzhledné nádoby na odpad zakryjí gabionové stěny
foto: praha12.cz/Gabionová stěna kryjící nádoby na odpad

Městská část Praha 12 požaduje po developerech, aby pro své bytové projekty vymezili dostatečný prostor na nádoby s odpadem. Jejich venkovní stanoviště mají být odděleny gabionovou stěnou.

Jak informuje radnice městské části na svém webu, snaží se její představitelé aktivně vstupovat do přípravy developerských projektů a konzultovat s projektanty počet nádob na odpad, jejich umístění a také vzhled stanoviště. V prostředí bytové zástavby patří obecně prostory určené k odkládání odpadu a jejich okolí k problematickým místům, především v případě přeplněných nádob a rozsypanému odpadu kolem vznikají nevzhledná zákoutí.

„Je třeba zajistit, aby občané v nových bytových objektech měli dostatek nádob na třídění komunálního odpadu. Venkovní stanoviště by pak měla odpovídat architektonickou úrovní svému okolí. V řadě případů jsme se proto již dohodli na vybudování gabionových stěn, které nádoby na odpad oddělí od okolí. Stěny následně obrostou popínavými rostlinami,“ říká místostarostka Eva Tylová (BEZPP/Piráti s podporou Zelených).

Gabiony

Gabiony často nacházejí uplatnění v zahradní architektuře, kde slouží jako netradiční okrasný prvek. Je možné z nich konstruovat ploty, stěny, opěrné zdi, sloupy či pergoly. Základem gabionu je kovová síť pravidelného tvaru opatřená antikorozní úpravou, která je složená z jednotlivých ocelových drátů do celistvé konstrukce.

Gabionové konstrukce slouží také jako prostředek pro rozložení tlaku okolní zeminy. Využívají se pro zpevnění břehů vodních toků a silnic, kdy vytváří protierozní stěny, případně slouží jako protihluková ochrana. Jako výplň se nejčastěji používají přírodní materiály jako kámen, dřevo či staré cihly.

Mezi největší výhody při použití gabionového prvku patří jeho vzhled a ekologické řešení, je možné je plně recyklovat, mají dlouhou životnost bez nutnosti údržby. Jejich realizace probíhá suchým procesem a snadno se demontují, anebo naopak v případě potřeby je lze jednoduše rozšířit či upravit podle potřeby.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných