Novela zákona o matrikách usnadní uzavření registrovaného partnerství

22. 05. 202319:22
Novela zákona o matrikách usnadní uzavření registrovaného partnerství
foto: Markéta Šálková, PrahaIN.cz/Růže, ilustrační foto

Registrované partnerství lze v současné době uzavřít pouze na 14 místech v České republice. V Praze má tuto pravomoc pouze radnice Prahy 1. Již brzy by s tím mohla pomoci novela zákona o matrikách.

Kromě možnosti vstoupit do registrovaného partnerství před kterýmkoli matričním úřadem předkládá novela také zavedení matričního informačního systému, určení otcovství takzvanou trojdohodou na matričním úřadu nebo posílení práv dětí při rozhodování o změnách jejich jmen. Na svých stránkách o tom informovalo Ministerstvo vnitra České republiky.

Elektronický systém zjednoduší a zefektivní matriční agendu

Hlavní změnou by mělo být zavedení centrálního matričního informačního systému eMatrika. Ten bude propojen s dalšími informačními systémy veřejné správy a využívat ho budou všechny matriční úřady i určené zastupitelské úřady v zahraničí.

„Tento nový moderní elektronický informační systém zefektivní vedení matriční agendy a sníží administrativní zátěž jak matrikářů, tak i občanů, kteří potřebují údaje z matrik,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Novinka přinese několik výhod. Každý bude moci například získat rodný list na kterékoli matrice a matriční doklady budou existovat v elektronické podobě. Elektronicky si tak bude možné zařídit doslovný výpis z matriční knihy, užívání jména v jiném tvaru nebo vydání osvědčení pro uzavření církevního sňatku. Systém eMatrika by měl fungovat od 1. ledna 2027.

Konec cestování za uzavřením registrovaného partnerství

Minulostí by se měla stát možnost vstupu do registrovaného partnerství pouze na jednom ze čtrnácti registrovaných matričních úřadů. Zájemci o tento svazek už tak nebudou muset daleko cestovat, ale budou moci úkon vykonat na jakémkoli matričním úřadě. Jde o první krok k odstranění znevýhodnění vůči LGBTQ+ a dalším osobám.

„Chceme těmto lidem usnadnit život a odstranit zcela zbytečné komplikace. Tato novela zákona v praxi umožní, že partneři či partnerky již nebudou muset cestovat do krajského města, ale vstoupit do partnerství budou moci třeba v obci, kde bydlí,“ přiblížil Vít Rakušan.

Prohlášení o vstupu do partnerství tak bude nově možno učinit na kterémkoli vhodném místě v jakoukoli vhodnou dobu ve správním obvodu příslušného matričního úřadu. Stejně je tomu u klasických svateb.

Loni se uskutečnilo přes 46 tisíc svateb

Dle informací z demografické ročenky Českého statistického úřadu (ČSÚ) z roku 2021 uzavřeno na území hlavního města sňatek 5.704 párů z celkového počtu 46.778 pro celou Českou republiku. Registrovaných partnerství bylo v celé republice evidováno 315.

Například na území šesté městské části se loni rozhodlo uzavřít svazek manželský 425 párů, jak je uvedeno na webu městské části. Z toho 359 svateb bylo občanských a 76 církevních. Nejvíce svateb se konalo tradičně v létě, měsíčně asi 50 až 70 oproti zimním patnácti až dvaceti. Nejoblíbenějšími měsíci jsou červen, srpen a září. Každý druhý pár na Šestce si přitom své ano řekne ve Skleněném paláci.

Roste i počet cizinců, kteří na Praze 6 uzavírají manželství. U 13 procent je cizinec jeden ze snoubenců, v 17 procentech pak oba. Mezi třicítkou zemí původu novomanželů je i Japonsko, Etiopie, Filipíny, Guatemala, Konžská republika nebo Namibie.

Otcovství trojdohodou nově i na matrice

Novela zákona o matrikách přináší také novinky v oblasti rodinného práva. Určit otcovství bude nově možné nejen před soudem, ale i před matričním úřadem. A to na základě takzvané trojdohody, tedy souhlasným prohlášením matky, jejího manžela, který není otcem a skutečného otce.

Posílena budou také práva dětí při rozhodování o změnách jejich jmen. Stávající věková hranice, od které je vyžadován jejich souhlas, se sníží ze stávajících 15 na 12 let. Do matriční knihy bude také možné zapsat zdrobnělá či domácká jména.

Návrh zákona počítá s uvedením novinek do praxe již od 1. ledna 2024.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných