Novým děkanem Právnické fakulty Radim Boháč. Řešit bude i rozsáhlou rekonstrukci budovy

12. 11. 202110:00
Novým děkanem Právnické fakulty Radim Boháč. Řešit bude i rozsáhlou rekonstrukci budovy
foto: Se svolením Vlasta Tichá / PF UK/Děkan Právnické fakulty Radim Boháč

Na čtvrtečním zasedání Akademického senátu PF UK byl novým děkanem této fakulty zvolen Radim Boháč. Současného děkana Jana Kuklíka nahradí od 1. února 2022. Stane se tak po jeho jmenování rektorem Univerzity Karlovy Tomášem Zimou, a to na čtyřleté volební období do roku 2026.

Boháč v roce 2010 nastoupil na Ministerstvo financí, kde nyní působí v odboru Daňová legislativa. Od roku 2014 je předsedou rozkladové komise ministra financí pro přípravu rozhodnutí o opravných prostředcích proti rozhodnutí Ministerstva financí při správě daní a od roku 2019 rovněž předsedou zvláštní komise ministra financí pro řízení o rozkladech podaných proti rozhodnutím vydaným podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Od roku 2020 je předsedou Pracovní komise pro veřejné právo II - finanční právo Legislativní rady vlády České republiky, předtím působil jako její místopředseda (od roku 2014) a člen (od roku 2007). V letech 2006 až 2012 byl členem pracovní skupiny Právo a bezpečnostní obory a v letech 2012 až 2016 členem a tajemníkem pracovní skupiny Právo a veřejná správa Akreditační komise. V letech 2004 až 2011 vedl kurz Finančního práva na Metropolitní univerzitě Praha.

Specializuje se na rozpočtové právo, daňové právo a otázky subjektů finančního práva.

Je ženatý a má dvě děti.

Na budoucího děkana jedné ze čtyř nejstarších fakult Univerzity Karlovy čeká během působení v čele školy mimo jiné další fáze rozsáhlé rekonstrukce historické fakultní budovy, která letos slaví 90 let od svého otevření, ale také další vývoj akreditace studijního programu, dlouho diskutované změny v systému zkoušek a postup v digitalizaci i zavádění nových technologií a postupů ve výuce.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných