O budoucnosti parku Na Pankráci bylo rozhodnuto

29. 10. 202207:35
O budoucnosti parku Na Pankráci bylo rozhodnuto
foto: MČ Praha 4, se svolením/Park Na Pankráci

Čtvrtá městská část si nechala vytvořit dokument, který určuje budoucí rozvoj parku Na Pankráci. Projektové karty naznačují další kroky potřebné k optimalizaci správy parku i zlepšení při koordinaci plánovaných rekonstrukcí.

Dokument se dle informací na webu zaobírá efektivním prostorovým i provozním uspořádáním parku a určuje jeho budoucí podobu. Definuje také jednotlivé části parkové plochy podle toho, na jaké činnosti by měly být využívány. Takové kroky by měly zajistit provozně udržitelné zvýšení rekreačního potenciálu.

„Park se bude muset v dohledné budoucnosti vypořádat s nárůstem návštěvnosti, většími nároky návštěvníků na kvalitu veřejných prostranství, ale také například s delšími obdobími horka a sucha. Být připraven znamená reagovat na očekávané změny s předstihem a proto jsme nechali zpracovat tento koncepční dokument,” říká radní pro územní rozvoj a výstavbu Patrik Opa (ODS).

Kompozice ani vybavenost parku není ideální

Centrální park se nachází na Pankrácké pláni mezi ulicemi Pujmanové a K Sídlišti a spadá tedy pod čtvrtou městskou část do katastrálního území Nuslí. V jeho centrální části vzniklo otevřené zatravněné prostranství, které od rušné okolní výstavby oddělují stromy.

Obvod centrální části tvoří vymezené intimnější prostory, například dětská hřiště, altán či kavárna. Východní části dominuje kruhová liniová fontána s mobiliářem, jejíž protiváhou je menší fontána v západní části. Kompozice však není ideální vzhledem k novým výškovým budovám takzvaného Pentagonu.

Další zásahy do vzhledu parku navíc přinese také sousední výstavba Rezidence Park Kavčí Hory v okolí dnešní kavárny. Tento areál by měl být s parkem kompozičně i provozně provázán, což do prostoru přinese nové možnosti.

Radnice nechala promluvit občany

Městská část provedla v říjnu 2020 webovou anketu ohledně budoucího vzhledu území. Chtěla tam zjistit, jak by chtěli prostor využívat přímo místní obyvatelé. Zúčastnilo se celkem 399 respondentů. Z jejich odpovědí vyplynulo, že park používají nejčastěji k odpočinku na lavičkách, procházkám a návštěvě OC Arkády.

Dokument přináší pět hlavních myšlenek pro změny

Koncepční dokument přináší hned pět hlavních myšlenek ohledně budoucího přístupu k řešení parku. Navrhuje logičtější a funkčnější uspořádání území, zlepšení přístupnosti a provázanosti s okolím či reorganizaci a rozšíření nabídky aktivit. Park by mohl také zkvalitnit rekreační a pobytový potenciál a nutné jsou i zásahy do dřevin či nová výstavba za účelem zvýšení ekologické stability prostředí. Celé jeho znění je k dispozici ZDE.

Změnit by se měl například přístup na ulici Pujmanové. V současnosti totiž parkovou plochu přetíná, ale není příliš uzpůsobena chodcům. Nově by tak měla být s parkem lépe provázaná a vhodná pro pěší.V ústředním místě parku je navrženo napřímení trasy chodníku, čímž vznikne místo pro typové toalety instalované v lodním kontejneru. Takové toalety nabídnou potřebnou kapacitu i prostor. V jejich blízkosti by pak měl vzniknout také prostor pro sezónní kavárny, bistra či foodtrucky.

A změnou projde i současná kavárna na druhé straně parku, v jejíž blízkosti vzniká nový rezidenční projekt Kavčí Hory. Rozrůst by se měla o multifunkční mlatovou plochu se stromy a posezením. Objekt kavárny bude dále rozšířen o zázemí správce parku, nezávislé toalety či půjčovnu lehátek, sportovního náčiní nebo hraček.

Čtyřka se budoucnosti parků věnuje

Praha 4 si nechala podobné studie vypracovat i na park v Rybářské ulici a také na území Branických skal. Obě zelené plochy se tak mohou těšit na propracovanou a smysluplnou budoucnost, která zohledňuje požadavky a nároky přírody i návštěvníků. Chybět nebude nově vysázená zeleň, hustější síť cest ani moderní mobiliář. Obě plochy tak nabídnou obyvatelům čtyřky příjemné prostory pro trávení volného času.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných