O budoucnosti parku Rybářská rozhodla koncepční studie

23. 10. 202211:37
O budoucnosti parku Rybářská rozhodla koncepční studie
foto: MČ Praha 4, se svolením/Park Rybářská

Studie, kterou má nyní k dispozici čtvrtá městská část, bude sloužit jako podklad pro správu parku za kostelem svatého Michaela Archanděla v Podolí. Navrhuje regeneraci zeleně a postupnou revitalizaci veřejného prostranství.

Hlavním úkolem studie je podle webu Prahy 4 navrhnout etapy revitalizačních kroků. To by mělo přispět k lepší koordinaci v rámci plánování investičních akcí na území parku.

Veřejně přístupný prostor parku je nyní využíván jako rekreační oddychové místo. Je v něm dostatek zeleně, řada vzrostlých stromů, keřů i cenných krajinných kompozic. Kromě sítě cest je zde i nové dětské hřiště a štěrková plocha pro hraní míčových her.

Park je klidný, plný stromů a oblíbený u místních

Studie dále pozitivně hodnotí terénní členitost a klidné, tiché prostředí skryté před komunikací. Zřejmý je i zájem a péče veřejnosti, což ukazují komunitní zahrádky. Díky poloze, terénnímu členění a vzrostlé zeleni má park zjevný ekologický i uživatelský potenciál.

V rámci nedostatků dokument nejvíce poukazuje na zanedbanou péči o cesty, mobiliář a veřejnou zeleň. Parku prý ubližuje také nekoncepční výsadba a v minulosti provedené stavební úpravy, které nerespektují veřejnou užitnost prostoru.

I malé zásahy mohou mít velký dopad

Důležité je proto zachování vzrostlých stromů či doplnění nových dřevin a půdokryvných rostlin na svazích. Prostor by si tak měl zachovat své ekologické hodnoty, podporovat lokální biodiverzitu a být schopen vsakovat dešťovou vodu. Cílem je také snížit náklady na údržbu.

„I relativně malé zásahy mohou mít velký dopad na charakter místa. Pro osobitou oázu zeleně v historickém jádru Podolí to platí zvýšenou měrou. Mám proto radost, že vznikla tato citlivá a promyšlená vize dlouhodobého směřování parku,” uvedl radní pro územní rozvoj a výstavbu Patrik Opa (ODS).

Lepší využití zajistí více cest i nový mobiliář

V plánu je také postupná oprava a doplnění cest, díky kterým bude park pro návštěvníky ještě lépe přístupný a prostupný. Budou tak moci smysluplně využívat i v současnosti málo využívané plochy, a to i přes zachování intimního charakteru prostoru. Sloužit jim bude i nový mobiliář a sportovní prvky.

Praha 4 zveřejnila na svém webu celé znění studie, stáhnout si ho je možné ZDE.

Park se pyšní jedním z nejstarších kostelů v Praze

Park má hlubokou historii, která v dochovaných záznamech zasahuje až do počátku 13. století. Ve stejné době také pravděpodobně vznikl základ nejstarší stavby na tomto území, kostela svatého Archanděla Michaela, jednoho z nejstarších kostelů v Praze. Základ mu dala bývalá rotunda. Jeho nynější novorománská podoba je datována do 1. poloviny 19. století.

Vedle kostela stojí další významná dominanta, a to barokní dřevěná zvonice ze 17. století, ve které visí zvon z roku 1482 ke cti Matky Boží a Všech svatých.

Prostor vymezují domy a infrastruktura

Území se před vybudováním nábřežní komunikace a průrazu tunelu pod Vyšehradskou skalou rozprostíralo od Vyšehradu až na vltavský břeh. Jeho nynější podobu a území určují zejména okolní bytové domy a infrastruktura.

Zásadní úpravy se park dočkal v 70. letech minulého století, kdy na něm byl zbudován sportovní plácek a základní síť cest. Další úpravy probíhal bez potřebné koordinace či celkové koncepce.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných