O pražské zeleni se dozvíte úplně všechno na novém webu

21. 09. 202210:26
O pražské zeleni se dozvíte úplně všechno na novém webu
foto: Marek Jindra, PrahaIN.cz/Ulice se stromy, ilustrační foto

Nový web, který informuje o činnostech spojených se zelení v ulicích hlavního města spustila Technická správa komunikací (TSK). Pomůže zodpovědět časté dotazy a také vyvrátit mýty spojené se správou a údržbou zeleně.

Podle tiskové zprávy má TSK na starosti téměř všechna stromořadí podél cest v Praze a stará se také o travnaté pásy, keřové porosty a trvalkové i letničkové záhony. Stromy a zeleň v ulicích přitom přispívají k lepšímu ovzduší i mikroklimatu, a proto je správná a pravidelná péče o ně velice důležitá.

Svou činnost spojenou s péčí o rostliny se proto správa rozhodla publikovat na nových webových stránkách www.zelenvpraze.cz. Stránky budou fungovat také jako nástroj pro zodpovězení nejčastějších dotazů občanů a vyvrátí i časté mýty spojené právě s péčí o zeleň.

Stromy nejsou jen estetický prvek

Stromy už v městské zástavbě dlouhou dobu netvoří jen estetický prvek, ale plní i mnoho dalších zásadních funkcí. Například horké letní dny jsou díky nim mnohem snesitelnější. Stromořadí podél komunikací navíc pomáhá vytvářet celou zelenou síť, která navzájem propojuje parky a zelené plochy. Městská zeleň může také společně s dešťovou vodou vytvořit takzvanou modrozelenou infrastrukturu, která výrazně zlepšuje městské mikroklima.

„Jsem rád, že díky novému webu může TSK otevřeně komunikovat správu zeleně a představovat svoji činnost všem Pražanům. Pro technicky zaměřenou organizaci byla historicky péče a rozvoj přírodní složky ulic výzvou, na kterou se nám nyní daří odpovídat manažersky, odborně i komunikačně. Zeleň v ulicích stabilizuje příznivější mikroklima a její význam je po několika opravdu suchých a horkých létech neoddiskutovatelný. Pohled na péči o uliční zeleň se mění, usychající stromy ve špatné kondici nám požadované funkce plnit nemohou, a proto k jejich správě přistupujeme zodpovědněji než dříve,“ uvedl Adam Scheinherr (Praha Sobě), náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.

Stránky přinesou plány do budoucna i aktuální informace

Kromě konkrétních postupů při péči o rostliny se mohou návštěvníci webu seznámit také s cíli, které si TSK v oblasti zeleně vytyčila. K nalezení jsou i dokumenty a dlouhodobé strategie města, ze kterých tyto cíle vycházejí.

Web přinese také aktuální informace například o řezech stromů, seči trávníků nebo nových plánovaných výsadbách. Správa komunikací se také pokusí přiblížit nové postupy a technologie při výsadbách i péči o nová stromořadí a ukáže více o způsobu výběru vhodných dřevin. Zodpoví navíc nejčastěji pokládané otázky.

Cílem je informovat Pražany

„Představení naší práce veřejnosti dosud hodně chybělo. Naším cílem je udržovat web vždy aktuální a Pražany informovat o tom, co, proč, jak a kde děláme i co a proč naopak neděláme, co nás k těmto krokům vede, o co se opíráme, co dalšího plánujeme a kam směřujeme. Uvědomujeme si, že musíme pružně reagovat na podmínky, ve kterých uliční zeleň v Praze roste dnes, a ne před desítkami let, protože se změnila i naše dnešní očekávání. Proto v osvědčených postupech navazujeme na práci našich předchůdců a tam, kde byly odborné znalosti a technické možnosti v oblasti správy zeleně překonány, zavádíme nové přístupy a metody a spolupracujeme i s dalšími obory a pracujeme na tom, abychom zlepšili rovnováhu zelené a ideálně i modrozelené složky vůči ostatním složkám pražské uliční infrastruktury. Správu zeleně jsme zefektivnili a děláme vše pro to, aby naše činnost reflektovala zvýšené nároky na péči o zeleň i rozvoj zelenomodré infrastruktury. TSK Praha se tak v oblasti správy zeleně místo tradiční role „otlounkánka“ pomalu učí hrát roli lídra a propagátora nových postupů,“ uzavírá Filip Hájek, místopředseda představenstva TSK. 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných