Oběti domácího násilí mají kam utéct před domácím tyranem

20. 08. 202213:24
Oběti domácího násilí mají kam utéct před domácím tyranem
foto: Hans Štembera / PrahaIN.cz/Zadržení agresivního muže

Praha se před časem zavázala modernizovat služby zajišťující pomoc obětem domácího a partnerského násilí, tento slib dodržela. Především navýšení kapacity obytných míst pro oběti bylo hlavní pomocí. V minulém měsíci se otevřel nový azylový dům a jeho služby již využívají první klientky.

Organizace ACORUS, která zajišťuje pomoc osobám ohroženým domácím násilím, žádala hlavní město o pomoc již v roce 2015, když byl jejich azylový v havarijním stavu. Nyní se podařilo zajistit a otevřít nový a zcela vybavený objekt pro tyto oběti. O spolupráci na tomto projektu se zasadili společně s gescí sociální a majetkovou Magistrátu hlavního města Prahy také Praha 8 a Praha 10.

Vznik organizace ACORUS sahá již do roku 1997, kdy toto občanské sdružení vzniklo a zahájilo spolupráci s městskou částí Praha 9. V témže roce byl získán objekt pro oběti domácího násilí a byla zahájena i jeho rekonstrukce. Během dalších let organizace rostla a získávala mnoho i zahraničních partnerství a zajišťovala vzdělání prostřednictvím různých kurzů a zajišťování sponzorství, a nyní se povedla již dlouho očekávaná rekonstrukce azylového domu. 

„Jsem velmi ráda, že se nám podařilo napravit další historický dluh vůči Pražanům, konkrétně po letech nezájmu vyřešit havarijní stav sociální služby a zajistit důstojné azylové ubytování pro velmi křehké a zraněné oběti partnerského násilí, které díky prožité zkušenosti potřebují intenzivní psychosociální podporu. Navíc nové prostory umožní od nového roku rozšířit službu krizové pomoci v pobytové formě o dvě lůžka,“ řekla Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví v tiskové zprávě zaslané médiím. 

V Praze nalezneme také azylový dům s utajenou adresou pro oběti domácího násilí a jejich děti. Spolek Rosa zajišťuje pomoc ženám, které se otázku násilí v rodině. Klientky, které žádají o vstup do utajeného objektu, musí nejdříve telefonicky kontaktovat službu ROSA a přijít na vstupní konzultaci, aby byla zachována utajenost objektu. 

Za poskytované služby musí ženy v tomto azylovém domě částečně platit. Cena za den pobytu činí 130 korun, v případě příchodu i s dětmi činí poplatek 110 korun za matku a 60 korun za dítě, jak je uvedeno na webových stránkách rosacentrum.cz.

Domácí násilí zahrnuje jak fyzické, sexuální, psychologické, tak i ekonomické násilí páchané na partnerech. „Podle reprezentativního výzkumu provedeného v roce 2003 v České republice Sociologickým ústavem Akademie věd ČR a Filosofickou fakultou UK zažije některou z forem domácího násilí za svůj život až 38 procent žen, kdy ženy tvoří až 95 procent obětí partnerského násilí.“ Tato informace byla uvedena na webu rosacentrum.cz.

„Odchod do azylového domu je pro řadu obětí domácího násilí často jediná možnost, jak zajistit bezpečí pro sebe a své děti. To, že musí opustit své domovy, není jejich vina. Je proto nesmírně důležité mít pro ně připravené prostory, které jim na potřebnou dobu nahradí jejich domovy a zároveň budou bezpečným zázemím, kde mohou v klidu překonat nejtěžší období po odchodu od násilného partnera. Nový azylový dům, který jsme díky intenzivní podpoře hlavního města Prahy v červnu zprovoznili, tyto požadavky zcela určitě splňuje,“ řekla Jaroslava Chaloupková, ředitelka organizace ACORUS v tiskové zprávě zaslané médiím.

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných