Obnova veřejného osvětlení v Praze bude stát 165 milionů

15. 06. 202311:07
Obnova veřejného osvětlení v Praze bude stát 165 milionů
foto: THMP, se svolením/Výměna starých sodíkových lamp za nová LED svítidla

Společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP) pracuje na postupné obměně starých sodíkových lamp v ulicích Prahy za moderní a úspornější LED svítidla. Radnice na to vyčlenila celkem 165 milionů korun.

Návrh nové smlouvy o dílo na zajištění obnovy veřejného osvětlení už dle tiskové zprávy odsouhlasili pražští radní. Celkem 165 milionů korun využije hlavní město prostřednictvím městské firmy na kompletní výměnu sodíkových svítidel, jejichž výroba skončí v roce 2026. Do roku 2030 by měla pražské ulice osvětlovat jen modernější LED svítidla.

„Schválili jsme přes 165 milionů korun pro Technologie hlavního města Prahy na zajištění obnovy veřejného osvětlení, což je pro metropoli klíčové. V první řadě jsou finance určené na plánovanou výměnu stávajících často poruchových sodíkových svítidel za moderní svítidla, zejména LED, která jsou efektivnější, spolehlivější, mají nižší spotřebu, umožňují přizpůsobit distribuci světelného toku místním podmínkám a kvalitativními vlastnostmi mají pozitivní vliv na bezpečnost dopravy. Spolu s tím budeme zajišťovat i smartifikaci veřejného osvětlení. Obnova se samozřejmě bude také týkat i stožárů, kabelů a samotných zapínacích míst,“ uvedl radní Michal Hroza (TOP 09), který má na starost oblast infrastruktury.

Vysoká částka reflektuje náročnost procesu

Vysoký finanční objem reflektuje časovou, materiální i personální náročnost procesu. Zohledňuje také finanční předpoklady jednotlivých činností obnovy veřejného osvětlení.

„Schválené investiční prostředky budou primárně využity na obnovu stožárů, tedy cca 40 milionů korun, obnovu svítidel, cca 28 milionů korun, obnovu kabelů, cca 25 milionů korun, obnovy povrchů cca 20 milionů korun a dalších prací v rámci smartifikace veřejného osvětlení a projekčních prací dalších činností,“ upřesnil Tomáš Novotný, místopředseda představenstva městské společnosti Technologie hlavního města Prahy.

Cílem je snížení spotřeby i světelného smogu

Smlouva mezi hlavním městem a THMP na obnovu a péči o veřejné osvětlení bude uzavřena na dobu určitou a to do 31. prosince letošního roku.

„Abychom byli schopni zajistit efektivní provoz dlouhodobě investičně poddimenzované infrastruktury veřejného osvětlení, zejména výměnu dožitých prvků, a k termínu ukončení výroby sodíkových výbojek navýšit počty instalací nových LED svítidel, bylo by do obnovy nutné každý rok investovat částku převyšující 400 milionů korun. To by umožnilo ročně vyměnit minimálně 20 tisíc svítidel z námi spravovaného počtu cca 140 tisíc světelných míst. V rámci obnovy je investováno i do doplňkových komunikačních technologií pro dálkové řízení a chytrou regulaci celé soustavy s cílem snížení spotřeby elektrické energie i světelného smogu,“ dodal Tomáš Novotný.

V ulicích rostou také ERV lampy

V rámci obnovy veřejného osvětlení buduje hlavní město také takzvané ERV lampy, které budou sloužit jako nabíjecí stanice pro automobily. Podle tiskové zprávy ukousne jejich vybudování z rozpočtu dalších 120 milionů korun.

„V rámci obnovy osvětlení bude vyměněno celkem 852 lamp, z čehož bude 172 EVR lamp, které umožní budoucí vybudování nabíjecí stanice. Kvůli úspoře peněz se ale rovnou vymění i zbývající osvětlení v ulicích, tedy dalších 680 lamp, ty už ale budou bez této možnosti," uzavřel radní Michal Hroza.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných