Obnovený park v Bubenči - místo pro sport, opalování i sousedské poklábosení

04. 02. 202212:02
Obnovený park v Bubenči - místo pro sport, opalování i sousedské poklábosení
foto: Praha6.cz/Návrh realizace obnovy parku v Bubenči

Po bezmála deseti letech příprav, změn a úprav projektu může začít rekonstrukce parku Lázara Cárdenase v Bubenči. Prostředky v rozpočtu jsou připraveny, bude se hledat realizační firma.

„Obnova parku je velmi umírněná a je odrazem dvojí důkladné participace s občany, obejde se bez zásahů do zeleně. Nyní může rychle začít a my se budeme těšit na výsledky,“ popisuje místostarosta Prahy 6 pro územní rozvoj Jakub Stárek. Z jeho slov vyplývá, že nejde o nějakou zásadní rekonstrukci, ale spíše o obnovu a zlepšení současného stavu s cílem zachovat park jako zelený bod uprostřed městské zástavby.

Nové cesty a vodní prvky a zpevněné plochy

V parku se nově vybudují upravené a kvalitní cesty, zpevněné plochy s novými povrchy určené především pro dětské hry a vodní prvky. Architekti z ateliéru Pata a Frydecký navrhli dvacítku vodních trysek, stříkajících do různé výšky nebo fungujících jako mlžítka. Okolní plocha bude vydlážděná a navážou na ni živičné cesty. Po obvodu vznikne posezení s několika parkovými městskými lavičkami, které doplní odpadkové koše.

Dlážděná plocha naproti Základní škole Antonína Čermáka se upraví do obdélníkového tvaru a nově vydláždí. Stará spojovací asfaltová cesta mezi ulicemi Maďarská a Antonína Čermáka zanikne a místo ní se vybuduje větší zpevněná plocha, která svou velikostí dovolí po­řádání menších slavností nebo školních či sousedských akcí. „Plánované změny budou pro naši školu jednoznačně pozitivní. Na tělesnou výchovu máme vlastní sportoviště, ale myslím, že díky zeleni a uspořádání oddychových ploch nám může sloužit třeba k venkovní výuce,“ říká Petr Karvánek, ředitel základní školy Antonína Čermáka a zastupitel.

Kácet se nebude

Střední a východní část parku zůstane v přírodní podobě. Travnaté plochy se stromy doplní lehátka a sedáky, kde se mohou lidé opalovat a relaxovat.

Rekonstrukce parku nebude mít vliv na množství stromů a zeleně v této oblasti. Průběžná údržba dřevin zde probíhá pravidelně. Několik vzrostlých stromů bylo ošetřeno na jaře loňského roku. V současné době bude nutné z bezpečnostních důvodů pokácet osm stromů, za ně budou vzápětí vysazené nové. Další zásahy do zeleně se neplánují.

Odkaz na latinskoamerické státy

V parku jsou v současnosti umístěny tři sochy – Simona Bolívara, volně stojící busta Benita Juáreze a nový pomník Bernardo O‘Higginse na kamenném pylonu. „Radnice dlouhodobě spolupracuje s ambasádami, které u nás sídlí, a jednou ze součástí této spolupráce je i umísťování uměleckých děl spojených se zeměmi, které zastupují, do našeho veřejného prostoru. Povětšinou jde o díla, která daná ambasáda sama dodá. Největší koncentrace je právě v parku Lazára Cárdenase, kam v budoucnu přibydou i další sochy, zejména ze zemí Latinské Ameriky, s jejichž zastupitelskými úřady jednáme,“ upozorňuje starosta Ondřej Kolář.

První návrh na rekonstrukci tohoto parku se projednával v roce 2004, ale po negativním ohlasu obyvatel nejen z nejbližšího okolí, kdy petici proti rekonstrukci podepsalo přes 1 200 občanů, se od návrhu upustilo a začal vznikat nový projekt. Ten je nyní připravený k realizaci, má stavební povolení a výběrové řízení na dodavatele stavby je těsně před dokončením.  

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných