Obyvatelé Prahy si stěžují na pachuť pitné vody. Vodárny doporučují nechat ji odtéct

01. 08. 202318:10
Obyvatelé Prahy si stěžují na pachuť pitné vody. Vodárny doporučují nechat ji odtéct
foto: Marek Jindra, PrahaIN.cz/Pitná voda, ilustrační foto

Od druhé poloviny července se na Hygienickou stanici hlavního města Prahy (HSHMP) obracejí Pražané z různých částí města a upozorňují na sníženou kvalitu pitné vody, a to především co se týká její chutě a pachu. Laboratorní výsledky z odebraných vzorků neprokázaly porušení hygienických požadavků, ale Pražské vodárny a kanalizace (PVK) potvrdily, že ke snížení senzorických vlastností mohlo docházet.

Pracovníci pražské hygieny uvádějí na svých webových stránkách, že HSHMP provedla kontrolu spojenou s odběrem vzorků vody z pražské distribuční vodovodní sítě.

Předběžné laboratorní výsledky odebrané vody ukazují, že voda v Praze odpovídá požadavkům vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu.

Teplé počasí kvalitě vody nesvědčí

Pražská hygiena zároveň zveřejnila oficiální stanovisko PVK jako provozovatele pražské distribuční vodovodní sítě, kde se uvádí, že skutečně mohlo docházet v minulých dnech ke změně v charakteru dodávané pitné vody z pohledu pachu a chuti.

Jako udávané důvody, kvůli kterým k tomu mohlo docházet, zmiňují plánovanou odstávku části technologie na ÚP Želivka zahrnující filtraci přes granulované aktivní uhlí a ozonizaci. Ke zmíněné odstávce se navíc přidaly vyšší teploty vzduchu mající vliv na teplotu ve vodních zdrojích a následně ve vodovodní síti.

„V letních dnech je důležité zajistit bezpečný provoz nejen ve vodovodu, ale také ve vodovodních rozvodech uvnitř budov a areálů, kdy zvýšená teplota vody uvnitř domovních rozvodů současně s dlouhou dobou zdržení například po dovolené, může mít negativní vliv především na senzorické vlastnosti pitné vody,“ uvádí se ve stanovisku PVK pro pražskou hygienu.

Otočit kohoutkem a čekat na studenou vodu

PVK uvádějí na svém webu, že kontrolují kvalitu pitné vody na předávacích místech do distribučního systému, po trase distribuce, v jednotlivých vodojemech a také přímo u spotřebitelů.

Největší problémy se senzorickými změnami pitné vody způsobuje stav, kdy dochází k minimálnímu průtoku vody v přípojce a vnitřních rozvodech.

„Zcela zásadním opatřením pro zajištění bezpečnosti provozu domovních rozvodů a udržení kvality dodávané pitné vody je dostatečné odtočení pitné vody do konstantní ,,studené" teploty,“ zdůraznil tiskový mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.

V loňském roce bylo odebráno ve spolupráci s úpravnami vody na sedm tisíc vzorků pitné vody dodávané do pražské vodovodní sítě.

Praha je zásobována pitnou vodou z úpravny vody Želivka, úpravny vody Káraný a z Podolské vodárny. PVK zásobují pitnou vodou 1,3 miliónu obyvatel metropole a 233 tisíc obyvatel Středočeského kraje.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných