Oprava bytu nedopadla dobře? Nebojte se ozvat a řešte situaci

12. 03. 202206:52
Oprava bytu nedopadla dobře? Nebojte se ozvat a řešte situaci
foto: Matyáš Somr/Rekonstrukce bytu - ilustrační foto

Pokud jste investovali do opravy bytu nebo domu a výsledek nedopadl podle vašich představ, tak nezoufejte. Je tady možnost reklamace rekonstrukce.

Při přípravě rekonstrukce objektu dojde mezi klientem a zhotovitelem k uzavření smlouvy o dílo. Často se ale stává, že domluva je pouze ústní. Jak se říká: Co je psáno, to je dáno. Důležitost této fráze platí v tomto případě dvojnásob. Bez písemné smlouvy by člověk neměl nárok na jakoukoliv reklamaci.

„Zákon totiž jednou větou říká, že dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Právě proto je vhodné být už při uzavírání smlouvy obezřetný a co nejvíce specifikovat, jak by provedená oprava měla vypadat,“ vysvětluje ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

„Lze tak předejít například sporům o to, zda měla být výmalba provedena daným odstínem barvy či zda jsou položené obklady skutečně ty, které jste si objednali,“ doplnila Hekšová.

Smlouva uzavřena, rekonstrukce hotova

Po dokončené rekonstrukci se spoustě lidem splní sen. Oslavovat se může až poté, co bude všechno důsledně zkontrolováno. Při převzetí díla je nutno prohlédnout si vše, co je obvyklé. A právě to je správný okamžik na vytknutí takzvaných zjevných vad. Dalším typem vad jsou ty skryté. Ty se objeví až po převzetí díla. Oznámení zhotoviteli bychom neměli protahovat a pokusit se situaci vyřešit co nejdříve. Nejpozději však do dvou let od předání. Pokud by se tento časový úsek protáhl, tak by reklamace mohla být oprávněným způsobem zamítnuta.

V případě, že jsme postupovali správně podle daného návodu, tak na řadu přichází práva z vadného plnění. Nutno podotknout, že v případě rekonstrukce není možné předmět díla vrátit. Možností je zejména oprava do požadovaného stavu nebo přiměřená sleva. Poslední možností je pak odstoupení od smlouvy.

Vyčíslení přiměřené ceny se pak netvoří podle tabulek, nýbrž domluvou mezi klientem a zhotovitelem. Dobrým způsobem může být vyčíslení částky, jakou by bylo nutné investovat pro uvedení objektu do požadovaného stavu.

Třicet dnů na vyřízení

Lhůta vyřízení reklamace platí stejně jako u zákona o ochraně spotřebitele, tedy 30 kalendářních dnů. 

Stejně jako u kupní smlouvy máte v případě oprávněné reklamace právo na náhradu nákladů účelně vynaložených k uplatnění reklamace. V případě rekonstrukce by mohlo jít o náklady na vyhotovení znaleckého posudku, který by potvrzoval existenci vady v případě, že podnikatel reklamaci při uplatnění neoprávněně zamítl,“ okomentovala ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných