Otřesné snímky nepořádku. Praha 10, současnost

06. 06. 202205:54
Otřesné snímky nepořádku. Praha 10, současnost
foto: čtenář PrahaIN.cz/Nepořádek v ulicích Prahy 10

AKTUALIZOVÁNO O VYJÁDŘENÍ PRAHY 3 A 10 Pražské Vršovice patří k nejoblíbenějším městským částem. Ulice jsou například v porovnání s těmi starými žižkovskými široké a relativně zelené, je zde několik parků, cyklostezek a další zákoutí tvoří promenády kolem Botiče. Kolem Moskevské, Krymské ulice, na Kubáni a mnoha dalších místech vzniklo a stále vznikají nové podniky. Místní však trápí nepořádek. Podle příspěvků na sociálních sítích je to dlouhodobý a neřešený problém, který dokáže znepříjemnit život.

Místní radnice, pod vedením starostky Renaty Chmelové (VLASTA), vydala na konci března optimistickou tiskovou zprávu, ve které uvádí, že Praha 10 pokračuje v tažení proti nepořádku. Celá kampaň je údajně postavena na komplexním přístupu k odpadové problematice a aktivizaci občanů. Kostru „Desítky bez odpadů“ budou tvořit akce pro veřejnost a informačně-osvětové materiály na sociálních sítích.

Jedním z bodů bylo zapojení Prahy 10 do akce „Ukliďme Česko”, v dubnu proběhlo setkání na téma kompostování a kampaň má být zakončena 11. června, kdy v Praze 10 proběhne první Reuse den, který organizuje Swap Prague, a během něhož proběhne mimo jiné přímá výměna věcí mezi občany. 

Reálné dopady kampaně jsou však, soudě podle fotografií na sociálních sítích, nulové. 

Praha 10 je navíc jedna z mála městských částí, kde se zcela běžně na chodnících a silnicích umisťují kontejnery na směsný odpad, které navíc nejsou nikterak zabezpečeny. Podle obecně závazné vyhlášky č.5 z roku 2007 to však není dovoleno. Tato vyhláška jasně říká, že to, co se děje na Praze 10, není s předpisem v souladu.

Mimo jiné uvádí, že: vlastník objektu umístí sběrné nádoby na směsný odpad v domovním vybavení v souladu se zvláštními předpisy a zároveň: vlastník přistaví sběrné nádoby na místo přistavení vzdálené maximálně 15 m od kraje (hranice vozovky a chodníku nebo krajnice) pozemní komunikace (zpravidla na chodník), ze které se svoz odpadů provádí. Sběrné nádoby lze umístit na místo přistavení pouze v den svozu. Na území Pražské památkové rezervace je doba pro umístění sběrných nádob na místo přistavení maximálně 1 hodina před a po určené době svozu; pokud je určená doba svozu odpadu od 1 hodiny (ráno) do 5 hodin (ráno), lze sběrné nádoby umístit na místo přistavení v době od 24 hodin do 6 hodin (ráno).

V naprostém kontrastu oproti pražským Vršovicích, co se týká čistoty, je Praha 2, která zčásti s Vršovicemi sousedí. Sami jsme si ověřili, že dělící čára mezi oběma částmi je na první pohled patrná. Pokud se projdeme ulicí Rybalkova, která vede podél Grébovky, vidíme, že v části, jež náleží Praze 10 je očividný nepořádek: matrace a další větší odpad opřený o zeď, popelnice a nepořádek kolem nich. V části, která spadá pod Prahu 2 je naprosto čisto. Žádné popelnice na směsný odpad na ulici a dostatek oranžovohnědých odpadkových košů na drobný odpad.

Na pořádku v ulicích zapracovala i Praha 3, i odtud postupně mizí kontejnery z ulic a městská část tak působí mnohem čistěji. 

Jak je možné, že se městské části tolik liší?

Praha 2 dbá na dodržování obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy. Ta stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech). Vlastníci objektů podle § 6 písm. b) výše uvedené vyhlášky mají povinnost umístit sběrné nádoby na směsný odpad primárně v domovním vybavení.  

„Pracovníci našeho odboru životního prostředí tuto povinnost systematicky kontrolují a její dodržování vymáhají. Umístění nádob na odpady v domovním vybavení je také standardně požadováno už při projednávání projektových dokumentací. Díky těmto systémovým krokům a důslednosti se nám podařilo na většině území městské části Praha 2, které se nachází v městské památkové zóně, výskyt nádob na odpady na chodnících výrazně omezit,” vysvětlila pro PrahaIN.cz tisková mluvčí Praha 2 Andrea Zoulová. 

Praha 3 postupuje obdobně. „To, že se na chodnících Prahy 3 příliš často s těmito popelnicemi nesetkáte, je důsledkem obecného povědomí majitelů domů a průběžného vymáhání dodržování tohoto zákona státní správou OOŽP ÚMČ Praha 3,” uvedl na dotaz PrahaIN.cz vedoucí tiskového odboru Pavel Trojan. 

Praha 10 se také snaží

Praha 10 podle vedoucího tiskového oddělení Jana Hamrníka také vyzývá občany k umístění nádob mimo komunikace, což se v případě mnoha desítek domů podařilo, nicméně u některých prý nelze zanášku technicky zabezpečit. 

„Neoprávněné umístění popelnic může našemu odboru dopravy oznámit městská policie nebo odbor životního prostředí. V tom případě dojde k projednání přestupku,” uvádí dále Hamrník. 

Nepořádek kolem popelnic, jak uvedl Hamrník, je porušení obecné povinnosti §13 odst. 1, písm. d) zákona o odpadech „nakládat s odpadem tak, aby jej zabezpečil před odcizením nebo únikem nebo aby nedošlo k jeho znehodnocení, které by zhoršilo možnost nakládání s daným odpadem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství,…“. Porušovatel daného paragrafu je osoba, která odložila odpad mimo zabezpečenou nádobu. Sankce mohou být udělovány dle sazeb uvedených v daném zákoně.

Na likvidaci černých skládek vynaloží městská část přibližně 500 tisíc korun ročně. „Běžný úklid kolem popelnic na směsný komunální odpad zajišťuje vlastník domu, který nádoby užívá. A v případě nádob na tříděný odpad zabezpečuje pravidelný úklid v rámci systému města svozová firma,” dodává Hamrník. 

Situaci ohledně nepořádku městská část sleduje i na sociálních sítích, reaguje prý také na podněty, které jim zasílají přímo občané. 

„Pokud občané požadují řešení úklidu, měli by dotaz směřovat přímo městské části, v případě sdílení na sociálních sítích dochází ke zbytečné ztrátě času. Obyvatelé mají k dispozici nejrůznější nástroje, jak lze na znečištění ve veřejném prostoru upozornit. Dlouhodobě jsme zapojeni do mobilní aplikace www.zmapujto.cz nebo lze použít radniční službu MMS podněty. Využít je možné samozřejmě i emailové kontakty na informační kancelář úřadu nebo příslušné pracovníky odboru životního prostředí,” upozorňuje vedoucí tiskového odboru Prahy 10. 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných