Park U Hradeb se celkové revitalizace nedočká

21. 02. 202309:14
Park U Hradeb se celkové revitalizace nedočká
foto: Facebook MCA Atelier/Vizualizace parku U Hradeb

Od svého záměru komplexní revitalizace území mezi ulicí Horská a novoměstským opevněním ustoupila Praha 2 zejména proto, že původně avizovaná cena proměny je již nereálná. Finanční náročnost projektu by tak překročila původní očekávání radnice.

O rozhodnutí, které radnice Prahy 2 učinila na svém jednání v pondělí 20. Února, informovala tisková zpráva. Radní se vzhledem k nemožné predikci dalšího ekonomického vývoje rozhodli od plánované revitalizace ustoupit.

„Značné navýšení cen veškerých služeb a materiálů a stále rostoucí inflace by měly zásadní dopad na výslednou cenu navazující investiční části projektu. Navrhovaná úprava, která vyšla z architektonické soutěže, by vzhledem k finanční náročnosti absolutně neodpovídala původnímu očekávání radnice, a proto v ní nebudeme pokračovat,“ vysvětlil rozhodnutí místostarosta Jan Kolář (ANO).

Před třemi lety proběhla architektonická soutěž

S úmyslem zcela zrekonstruovat park U Hradeb přišla radnice Prahy 2 koncem roku 2020. Vyhlásila k této příležitosti také otevřenou architektonickou soutěž. Mezi osmi návrhy v ní zvítězili architekti Miroslav Cikán a Pavla Melková z ateliéru MCA.

„Anonymní soutěž probíhala několik měsíců a v porotě zasedla kromě zástupců městské části i řada předních českých architektů a krajinářských architektů, kteří hodnotili celkový přístup k řešenému území, kde by měla vzniknout i malá zahradní restaurace a dětské hřiště. Nakonec se porota na vítězném návrhu shodla jednomyslně, ale vysokou kvalitu měly i další oceněné projekty,“ uvedl tehdy v tiskové zprávě o průběhu soutěže Jan Kolář.

Návrh počítal s celkovou proměnou parku i demolicí Kuželny. Ta je ve velmi špatném technickém i stavebním stavu. Podle informací z Facebooku ateliéru mělo být hlavním cílem revitalizace zpříjemnění pobytu všem návštěvníkům parku.

Kombinace kultury a přírody

„Návrh velmi přesně pracuje s charakterem místa a citlivě komponuje jednotlivé objekty a prostranství. V horní části pracuje se systémem teras, které zvolenou formou a kompozicí přirozeně dotvářejí stávající terén, vytvářejí menší pobytová místa a zároveň umožňují jejich variabilitu pro komunitní zahradu,“ uvedla podle webu České komory architektů k návrhu porota architektonické soutěže.

Nemělo přitom jít o změnu přirozeného vzhledu prostředí, které má co nabídnout i samo o sobě. Vítězný návrh se tak snažil zkombinovat přínos historické i kulturní krajiny a přírody. Kulturu měla představovat zahradní restaurace s altánem ve východní části a přírodu zase vegetace v západní části.

Dvojka teď hledá náhradní řešení

„V současné chvíli jsme si vyžádali posudek stavu historické Kuželny z pohledu statiky a dodržování stavebních norem. Přestože jsme z ekonomických důvodů od celkové revitalizace parku U Hradeb ustoupili, budeme hledat náhradní řešení pro tuto lokalitu. Přejeme si, aby území i nadále poskytovalo rekreačně-sportovní využití a aby sloužilo co nejširší skupině občanů Dvojky. Území má potenciál doplnit již zrekonstruovanou spodní část parku Folimanka, kde jsme v loňském roce otevřeli tolik oblíbený volnočasový areál Jammertal,“ dodal místostarosta pro oblast financí a správy majetku Jan Korseska (ODS).

Rada městské části přitom už na začátku roku informovala, že v rámci ekonomických opatření bude realizovat pouze ty nejdůležitější a nejpřínosnější investice. Přihlížet při tom bude zejména na ekonomickou nákladnost.

Mezi letošní hlavní priority části patří hospodárnost a rozpočtová odpovědnost. Chce také fungovat moderně, otevřeně a efektivně. Snaží se dále o stabilizaci rezidentů, řešení v oblastech dopravy, bezpečnosti, životního prostředí a využití veřejného prostoru.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných