Petice upozorňuje na zbytečné bariéry ve městě

05. 07. 202316:01
Petice upozorňuje na zbytečné bariéry ve městě
foto: Rudolf Komár pro PrahaIN.cz/Bezbariérový nadchod, ilustrační foto

Autoři nové petice upozorňují zejména na zbytečné bariéry, které znesnadňují pohyb ve veřejném prostoru. Přístupnost se přitom týká každého, kromě hendikepovaných osob také rodičů s kočárky, starších lidí nebo zraněných.

Za peticí stojí Ivana Antalová (Piráti), radní pro sociální věci a bezbariérovost Prahy 1, Emilija Rónová, předsedkyně Komise pro bezbariérovost Prahy 1 a Aneta Ečeková Maršálková (STAN), členka Komise Rady hlavního města Prahy pro pěší a bezbariérovost. O jejich iniciativě informuje web Prahy 1.

Dokument byl zveřejněn poslední červnový týden a apeluje zejména na dodržování lidských práv a zlepšování bezbariérovosti ve veřejných prostorách. Heslo petice zní: My všichni si zasloužíme prostředí bez zbytečných bariér.

Odstranění bariér je veřejným zájmem

„Rozhodla jsem se pracovat ve veřejném zájmu – a odstraňování bariér je požadavek veřejného zájmu. Veřejný zájem je pro mě klíčovým pojmem jako lidská práva, důstojnost, solidarita či svoboda jednotlivce. Pro koho odstraňujeme bariéry? Jsou to lidé, kteří jsou handicapovaní věkem, pohybem, orientací, osoby se zdravotním postižením. Do této skupiny ale patří také například lidé se závažnými diagnózami a s poúrazovými stavy. V konečném důsledku je ale odstraňování bariér důležité pro nás všechny – v jednotlivých životních etapách se totiž setkáváme se situacemi, kdy bariéry obtěžují každého z nás,“ uvedla Ivana Antalová.

Podle informací uvedených přímo v petici, dochází k porušování platných právních předpisů. Konkrétně pak Listiny základních práv a svobod, která říká, že lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou navíc nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.

Bariéry trápí asi 40 procent lidí

Podle Emilije Rónové se bariérovost dotýká téměř 40 procent lidí, ať už trvale či dočasně handicapovaných: „Naše petice se zasazuje o rychlejší odstraňování bariér. Děkujeme všem, kteří ji podepíšou.“

Petiční výbor žádá zejména o dodržování bezbariérovosti ve veřejných budovách a prostorách, jako jsou školy, úřady, nemocnice, muzea, divadla, knihovny, kostely nebo sportovní haly. Jde ale i o vstupy do nich, chodníky, přechody či pěší zóny. Bezbariérová by měla být i veškerá veřejná doprava.

Prostředí by mělo respektovat práva všech

„Jsme přesvědčeni, že je nezbytné, aby naše vláda a úřady věnovaly zvýšenou pozornost zlepšování bezbariérovosti ve veřejných prostorách. Věříme, že implementace opatření povede k vytvoření inkluzivního prostředí, které bude respektovat a podporovat práva všech občanů,“ hlásá petice.

Bezbariérovost by ale měla zajistit i soukromá zařízení. Tím se rozumí obchody, restaurace nebo kina, která by měla své služby zpřístupnit všem zákazníkům. Například pomocí výstavby bezbariérových vstupů a širokých chodeb.

Nezapomnělo se ani na vzdělávání

Důležité je pak podle znění petice i vzdělávání a zvyšování povědomí o bezbariérovosti. Pomoci by měly vzdělávací programy a kampaně, které vhodně a srozumitelně seznámí veřejnost s tím, jak důležitá bezbariérovost je.

Podpis je možné připojit ZDE. Petici už podepsali například Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením, Michal Prager z iniciativy Žít pod svém, Luboš Zajíc, prezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých nebo radní pro dopravu Prahy 1 Vojtěch Ryvola (ANO).

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných