Pětka zřídila Parlament dětí a mládeže

06. 07. 202316:10
Pětka zřídila Parlament dětí a mládeže
foto: Jakub Mračno, PrahaIN.cz/Radnice Prahy 5

Parlament dětí a mládeže vznikl na Pětce v rámci Memoranda o spolupráci mezi městskou částí a Domem dětí a mládeže Prahy 5. Tvořen bude mladými lidmi, kteří v městské části žijí nebo studují. Jejich úkolem bude vyjadřovat se k vybraným tématům či spolupořádat kulturní, sportovní a charitativní akce.

Podle informací z tiskové zprávy páté městské části budou mít mladí lidé v rámci Parlamentu dětí a mládeže možnost se vyjádřit k vybraným tématům zastupitelstva Prahy 5 i dalších orgánů. Radnice také počítá s pomocí při pořádání kulturních, sportovních, charitativních nebo participativních akcí.

„Jsem ráda, že se nám daří otevírat radnici nejen střední a starší generaci občanů, ale i mladým lidem. Jejich pohled na domovskou městskou část, radnici, úřady nebo samotný stát i politiku jako takovou se formuje právě v tomto věku. Každého člověka, který se zajímá o své okolí jakožto aktivní občan, si velmi vážím. A u mladých dvojnásob,” uvedla předsedkyně Výboru pro otevřenou radnici Lucie Boudová (Praha 5 sobě).

Jedinečná příležitost pro mladé

Apolitická organizace Parlament dětí a mládeže vznikla na základě podepsaného Memoranda o spolupráci mezi městskou částí a domem dětí. V rámci otevřené radnice se Praha 5 pokusí tuto možnost rozšířit do povědomí zejména žáků a studentů základních a středních škol. Radnice bude také bezplatně poskytovat prostory pro zasedání dětského parlamentu.

„Založením Parlamentu dětí a mládeže Prahy 5 se mladým lidem otevírá jedinečná příležitost podílet se svými náměty a návrhy na práci radnice Městské části Praha 5. Studentský parlament využívá právní subjektivitu Domu dětí a mládeže Praha 5 a rádi se budeme podílet na jeho činnosti. Naší rolí je být mladým lidem „průvodcem“ při uskutečňování jejich nápadů,” vysvětila Marie Mertová, ředitelka DDM Praha 5.

Hlavním cílem je zapojit mladé lidi do společnosti a chodu městské části. Parlament jim má také ukázat zodpovědný přístup k demokracii a spolupráci na participativních projektech.

Důležitý krok při otevírání radnice

„Založení Parlamentu dětí a mládeže vnímám jako další důležitý krok při otevírání radnice Prahy 5. Dáváme tím najevo, že zástupci městské části jsou schopni a ochotni přijímat nápady a podněty zvenčí a těmito nápady se vážně zabývat,“ doplnil Filip Karel (Piráti), radní pro otevřenou radnici, IT a participaci.

Právě Filip Karel byl také jedním z iniciátorů celého projektu. Připravil ho společně s Henryken Tietjenem (Sen 21), nejmladším zastupitelem Prahy 5, a Lucií Boudovou. Dle jejich návrhu by měl mít Parlament dětí a mládeže asi 30 členů a měl by být vázán na aktivity v rámci města Prahy.

„Celé to začalo, když mi nebylo předchozí radou umožněno vystoupit na zastupitelstvu. Prý jsem byl moc mladý. Rozhodl jsem se kandidovat ve volbách a stal jsem se zastupitelem. V Parlamentu dětí a mládeže Prahy 5 bude mít možnost každý, kdo chce aktivně měnit věci kolem sebe. Jsem vlastně rád, že mě tehdy ke slovu nepustili,“ doplnil Henryk Tietjen.

Studentský parlament funguje celostátně

Parlament dětí a mládeže funguje i na celostátní úrovni. Jeho členy jsou studenti středních škol z celé České republiky, kteří se snaží mezi svými vrstevníky zvyšovat povědomí o politickém dění prostřednictvím vzdělávacích besed či exkurzí.

Zároveň studentský parlament České republiky zastřešuje všechny krajské studentské parlamenty a napomáhá jejich vzniku tam, kde dosud nefungují. Jeho cílem je reprezentovat myšlenku participace na národní úrovni a být hlavním mediátorem dialogu mezi studenty a vládou. Jde o dobrovolnou nestátní organizaci, která je otevřená všem zájemcům o prosazování zájmů a potřeb dětí.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných