Počet cizinců v Praze roste. V rámci Evropy se však nejedná o nic neobvyklého

08. 06. 202415:20
Počet cizinců v Praze roste. V rámci Evropy se však nejedná o nic neobvyklého
foto: Georgi Bidenko, PrahaIN.cz/Pohled na centrum Prahy

Počet cizinců v České republice se neustále zvyšuje. V současnosti jich jenom v Praze žije 345 tisíc. V Evropě se však nejedná o nic neobvyklého. Průmysl je na nich, i díky neochotě místních obyvatel pracovat na méně placených pozicích, závislý. Podle analýzy Institutu plánování a rozvoje jde nejčastěji o lidi z východu.

„Praha byla díky své geografické poloze a historii vždy křižovatkou kultur a městem, ve kterém cizinci žili a pracovali,“ říká v tiskové zprávě magistrátu náměstek pražského primátora pro oblast územního a strategického rozvoje Petr Hlaváček (STAN). „Praha je úspěšným kosmopolitním městem a stejně jako další úspěšná evropská města láká nové obyvatele pracovními příležitostmi i vysokou kvalitou života,“ dodává. 

Počet cizinců žijících v Praze tvoří téměř 40 procent všech cizinců v Česku. Jejich počet se za jedenáct let, konkrétně mezi roky 2001 a 2022, zvýšil z 61 tisíc na 345 tisíc. Nejčastěji se jedná o Slováky, Ukrajince, Rusy a Vietnamce. 

V Praze ovšem žije i nezanedbatelné množství Rumunů, Bulharů, Indů a Filipínců. 

„Hlavní město Praha dlouhodobě rozvíjí aktivní politiku integrace cizinců a od vypuknutí ruské agrese na Ukrajině v roce 2022 se samozřejmě intenzivně zaměřuje i na podporu adaptace a integrace ukrajinských uprchlíků,“ říká náměstek primátora Jiří Pospíšil (TOP 09) a pokračuje: „Jsem rád, že se také v rámci této politiky zaměřujeme na to, aby docházelo k co největšímu sblížení majoritní společnosti s cizinci.“

Pouze následujeme trend větších evropských měst

Nárůst cizinců ve velkých evropských městech je již nějakou dobu trvající trend. Ti sem nejčastěji cestují za pracovními příležitostmi, které místním nepřipadají atraktivní. Kupříkladu stavebnictví, pohostinství, úklidové služby a mnoho dalších jsou odvětví na práci cizinců víceméně závislá. To ovšem neznamená, že se cizinci neuplatňují i na manažerských pozicích či  IT.  

„Růst počtu cizinců představuje jednu z hlavních výzev pro současná města. V Praze, kde průměrný věk české populace je 44 let, cizinci s průměrným věkem 40 let výrazně omlazují město a představují cennou pracovní sílu. Roste však i počet narozených dětí cizinců, což vyžaduje zohlednění jejich potřeb ve školních zařízeních. Proto soustavně sledujeme prognózy vývoje obyvatelstva včetně cizinců, aby se město na budoucí vývoj včas připravilo a vyhnuli jsme se tak možným problémům,” říká Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha.

Praha budoucnosti

V hlavním městě je po nových zaměstnancích stále poptávka. Na trhu jsou tisíce neobsazených míst, které lákají právě cizince. Odhady sice predikují postupně klesající tempo růstu, ovšem i tak by v Praze mělo být v roce 2050 okolo 598 tisíc až 920 tisíc cizinců. 

Zvládnutí nárůstu počtu obyvatel ze zahraničí má Praze pomoci již vypracovaná  Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců včetně Akčního plánu, ty město neustále aktualizuje. 

Jednou z aktivit, které zajišťuje městem založená organizace Integrační centrum Praha (ICP) je podpora interkulturní práce. Ta má pomáhat překonávat různorodé sociokulturní a jazykové bariéry. ICP má dále posilovat informovanost, samostatnost a soběstačnost příchozích cizinců. Nejčastěji cizinci využívají finanční poradenství a výuku českého jazyka. Tím je hodlá rychleji začlenit do našeho společenského procesu. Tématu jsme se již věnovali, například ZDE.

K tomuto účelu pomáhají i takzvané nulté třídy pro ukrajinské středoškoláky, kterým 4. března letošního roku radní schválili dotaci. „Děti jsou bezpochyby jednou z nejvíce zranitelných skupin, obzvlášť ty, které musely uprchnout před válkou. Proto jsme podporu a integraci ukrajinských dětí podpořili částkou 1 320 000 korun, jde tak o další střípek v mozaice pražské pomoci Ukrajině. Pro účastníky nultých ročníků je tak zajištěno kvalitní vzdělání, které jim do budoucna výrazně usnadňuje nástup na střední školu,“ uvedl v minulosti v tiskové zprávě magistrátu radní Antonín Klecanda (STAN). Tento kurz má pomoci dětem z Ukrajiny lépe se uchytit na českých školách. 

K řešení problematiky vypomáhají také finanční prostředky čerpané z národních a mezinárodních zdrojů či mezinárodní projekty a informace sdílené s dalšími velkými městy Evropy.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných